kp Bilatu kp testuinguru gehiagotan

1
kp > kp (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
4.3 irudia. Unitate birakari oleopneumatiko baten biraketa-momentua p lan-presioaren eta Fax karga axialaren funtzioan (enboloaren diametroa = 70 mm; pinoiaren diametroa = 33 mm; karga axial onargarri maximoa 500 kp). Figura 4.3. Momento de giro en función de la presión de trabajo p y la carga axial Fax de una unidad rotativa oleoneumática (diámetro de émbolo = 70 mm; diametro del piñón = 33 mm: carga axial máxima admisible 500 kp).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

6 bar-eko lan-presioarekin lan egiten dugunean 1 kp (10 N) inguruko euste-indarrak izango ditugu; presio txikiagoak erabiliz, indarra are gehiago txikiagotu daiteke. Con una presión de trabajo de 6 bar se obtienen fuerzas de sujeción de aproximadamente 1 kp (10 N); con una presión inferior puede disminuirse más la fuerza.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

aurkitu 150 kp eta 25 lerroen arteko elkargunea. Irakurri zilindroaren ibiltarte onargarri maximoaren balioa = 1150 mm. Buscar el punto de intersección de 150 kp con el 0 25. Leer la carrera de cilindro máxima admisible = 1150 mm.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

1. urratsa: 150 kp eta 5 bar-en arteko elkargune-puntua aurkitu. 1er paso: buscar el punto de intersección de 150 kp con 5 bar.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Motibo ekonomikoen eraginez, eragingailu linealetan pneumatikaren erabilera 3000 kp-era mugatzen da ( 30000 N). La utilización de la neumática en accionamientos lineales queda limitada por razones económicas a unos esfuerzos máximos de 3000 kp ( 30000 N).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ikuspuntu ekonomikoa kontuan hartuz, erabiltzen diren eragingailu lineal pneumatikoetako zilindroak gutxi gorabehera 3000 kp (30000 N) inguruko indarra izatera irits daitezke. Considerando el aspecto económico, se utilizan accionamientos lineales neumáticos hasta una fuerza del cilindro de aproximadamente 3000 kp (30000 N).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Presioa neurtzeko erabiltzen ziren atm eta kp/cm2 unitateak SI unitateetara pasatu daitezke. Las unidades atm y kp cm2 utilizadas hasta ahora para las mediciones de presión, pueden transformarse a las nuevas unidades SI.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Praktikan onargarria da (pneumatikan) 1 bar = 1 kp/cm2 erlazioa. Válido para la práctica (en neumática) 1 bar = 1 kp cm2

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Pascala (Pa ikurra du) presiorako SI unitatea eta tentsio mekanikorako SI unitatea (aurreko neurketaunitatea: kp/mm2) da. El Pascal (cuyo sí­mbolo es Pa) es indistintamente la unidad SI para la presión o para la tensión mecánica (antigua unidad de medida kp/mm2).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Tandemarentzako irabazi proportzionala (Kp). Ganancia proporcional (Kp) para el tándem.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua