industria alimentaria Bilatu industria alimentaria testuinguru gehiagotan

1
elikagai-industria > industria alimentaria (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
ELIKAGAI-INDUSTRIAK INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Sukalde satelitea edo terminala jada erabiltzeko prest dauden produktuak baliatzen dituen ekoizpen-unitatea da: produktu erdilanduak edo aurretiaz prestatuak, elikagai-industriei erositakoak, edota enpresaren beraren sukalde zentraletan egindakoak. La cocina satélite o terminal es aquella unidad de producción que utiliza productos listos para su empleo semielaborados y precocinados, adquiridos de la industria alimentaria, o elaborados en cocinas centrales de la propia empresa

Materiala: Ostalaritza

Muntaketa-sukaldaritzaren ezaugarria da elikagai-industrietan sortutako produktu erdilanduak edo landuak erabiltzen direla. La cocina de ensamblaje se caracteriza por el empleo de productos semielaborados o elaborados provenientes de la industria alimentaria.

Materiala: Ostalaritza

Sukalde satelitea jada erabiltzeko prest dauden produktuak baliatzen dituen ekoizpen-unitatea da: produktu erdilanduak edo aurretiaz prestatuak, elikagai-industriei erositakoak, edota enpresaren beraren sukalde zentraletan egindakoak. Es aquella unidad de producción que utiliza productos listos para su empleo semielaborados y precocinados, adquiridos de la industria alimentaria o elaborados en cocinas centrales de la propia empresa

Materiala: Ostalaritza

2
elikadura-industria > industria alimentaria (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elikadura-industrian erabiltzen diren detergenteek maiatzaren 7ko 770/1999 Errege Dekretuan —detergente eta garbitzaileen prestaketa zirkulazioa eta merkaturatzeari dagokion arautegi tekniko-sanitarioa onesteari buruzkoan— araututakoak izan behar dute. Los detergentes que se utilicen en la industria alimentaria deberán estar regulados según el RD 770/1999 de 7 de mayo, reglamento técnico-sanitario para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.

Materiala: Ostalaritza

Gailetaz eginiko irina elikadura-industriako azpiproduktu bat da, pertsonek kontsumitzen dituzten produktuak birziklatuz lortzen dena. La harina de galleta es un subproducto de la industria alimentaria, procedente del reciclado de productos para consumo humano.

Materiala: Ostalaritza

Sukaldaritza tradizionalean, elikagai freskoak edo I gamako elikagaiak erabiliz prestatzen dira platerak; beste sukaldaritza mota batzuetan (adibidez, muntaketa-sukaldaritzan) edota beste zenbait kate motatan (kate hotz hoztua, kate hotz izoztua edo hutseko lerroa , berriz, elikadura-industrian edota sukalde zentraletan prestatutako produktu erdilanduak edo landuak (IV eta V gamakoak) erabiliz elaboratzen dira platerak. En la restauración tradicional los platos se realizan en la cocina a partir de alimentos frescos o de I gama, mientras que en otros tipos de cocina como las de ensamblaje o en diversos tipos de cadena como la fría refrigerada, la fría congelada o la línea de vacío, se preparan a partir de productos semielaboraciones o elaborados (IV y V gama) por la industria alimentaria o por cocinas centrales propias.

Materiala: Ostalaritza

Muntaketa-sukaldaritza eta 45 sukaldaritza. Bi ekoizpen-lerro horietan, janariak elaboratzeko, eraldatutako lehengaiak muntatzen eta konbinatzen dira; hau da, hainbat gamatako elikagaiak eta sukalde zentraletatik nahiz beste elikadura-industrietatik ekarritako elikagai erdilanduak erabiltzen dituzte. Cocina de ensamblaje y cocina 45. Son líneas de producción en las que la elaboración de comidas se obtiene a partir del ensamblaje y combinación de materias primas transformadas con la introducción de alimentos de distintas gamas y alimentos semielaborados procedentes de cocinas centrales u otras industrias alimentarias

Materiala: Ostalaritza

Kalitate-tresna bat da, oso baliagarria elikadura-industrian erabiltzeko, elikagaien kalitate eta segurtasun handiagoa lortze aldera Es una herramienta de calidad muy recomendable en la industria alimentaria para aumentar la calidad y la seguridad alimentaria.

Materiala: Ostalaritza

Fase horretan, salmentak egonkortu egiten dira, eta ez dira asko handitzen. Gainera, lehia handia dago, eta produktu jakin batzuen kasuan, ekoizpen-kostuak murrizten dira, eskala-ekonomia aplikatzearen ondorioz ekoizpen mota hori erabil daiteke, hain zuzen, sukalde zentraletan edo elikadura-industrietan egiten diren elaborazioen kasuan. Es la fase en la que se estabilizan las ventas por lo que su crecimiento es pequeño, existe una gran competencia y bajan los costes de producción debido a la aplicación de economías de escala en el caso de que el artículo se preste a este tipo de producción como en el caso de las elaboraciones confeccionadas en cocinas centrales o en la industria alimentaria.

Materiala: Ostalaritza

Zer da autokontrol-sistema elikadura-industrian? ¿Cómo se define “sistema de autocontrol en la industria alimentaria?

Materiala: Ostalaritza