impuesto indirecto Bilatu impuesto indirecto testuinguru gehiagotan

1
zeharkako zerga > impuesto indirecto (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ogasun Publikotik zuzenean berreskuratu ezin diren zeharkako zergak. Impuestos indirectos no recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-gastuak, aipatutako baldintzatzaile eta mugekin. Ogasun Publikotik zuzenean berreskura ezin daitezkeen zeharkako zergak. Gastos financieros con los condicionantes y limitaciones expuestos. Impuestos indirectos no recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Materiala: Kontu-ikuskaritza