baja frecuencia Bilatu baja frecuencia testuinguru gehiagotan

1
behe-maiztasun > baja frecuencia (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tektronixen osziloskopio askok desarra-iragazkiak dituzte goi-maiztasunei (HF Reject), behe-maiztasunei (LF Reject) eta zaratari (Noise Reject) aurka egiteko. Iragazki horietako bakoitza desarra-seinale egonkor bat lortzeko erabil daiteke. Muchos osciloscopios de Tektronix ofrecen filtros de disparo para el rechazo de altas frecuencias (HF Reject), de bajas osciloscopios de Tektronix ofrecen filtros de disparo para el rechazo de altas frecuencias (LF Reject) y de ruido (Noise Reject), cada uno de los cuales se puede utilizar para obtener una señal de disparo estable.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Behe-maiztasunen aurkakoa (LF Reject) goi-paseko iragazkia da, eta desarra-zirkuituaren sarrerari aplikatzen zaio. El filtro de rechazo de bajas frecuencias (LF Rejet) consiste en un filtro paso-alto aplicado a la entrada del circuito de disparo.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Iragazki horren eginkizuna da saihestea desarra faltsuak eragiten dituzten behe-maiztasuneko seinaleak. Con dicho filtro se intenta hacer caso omiso de las señales de baja frecuencia que provocan falsos disparos.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

maiztasun baxu > baja frecuencia (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
1. Oso maiztasun baxuak: 18 Hz eta 60 Hz bitarteko tartea hartzen dute. Ekualizadore batekin areagotu daiteke, baina kontuz ibili behar dugu, maskaratze-efektua eragin dezakeelako. Potentzia-sentsazioa sortzen duten maiztasun" target="_blank">maiztasunak dira. 1. Muy. href="/term. s. z" target="_blank">. ajas <<<. href="/term. s. z" target="_blank">. href="/term. href="/term. s. z" target="_blank">. s. href="/term. s. z" target="_blank">. . target="_blank">a href="/term. href="/term. s. z" target="_blank">. s. href="/term. s. z" target="_blank">. ajo" target="_blank">frecuencias comprende. href="/term. s. z" target="_blank">. a. href="/term. s. z" target="_blank">. ranja. href="/term. s. z" target="_blank">. ntre. href="/term. s

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

2. Maiztasun baxuak: 60 Hz eta 250 Hz bitarteko tartea hartzen dute. Musika-notetan daude, eta, orekatuta badaude, musika-balantzea ona izango da. 2. Bajas. recuencias: comprende. a. ranja. ntre. os. 0. z <. href="/term. s. z" target="_blank">y los. 50. z. Están. resentes. n. as. otas. usicales <. href="/term. s. z" target="_blank">y su. quilibrio. a. ugar. un. uen. alance. usical.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Maiztasun baxuetarako direnak: 700 Hz (woofer) eta 80 Hz (subwoofer) bitarteko lan- tartea dute. Para bajas frecuencias tienen un margen de trabajo entre los 700 Hz (woofer) y los 80 Hz (subwoofer).

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Azpibaxuen kutxak kutxa akustiko hauek lurrean jartzen dira, 20 Hz eta 150 Hz bitarteko maiztasunarekin Egiturak turutaren edo zuzeneko erradiadoreen itxura izan dezake, bass- reflex erakoa. Bass-reflex kutxak zati batean itxita daude, kutxaren barrualdeko airearen eta kanpoaldeko airearen artean erresistentzia ematen duen hodi bat dutelako, maiztasun baxuak handitzeko (horixe du eginkizun nagusi. Kutxa bakoitzerako erabiltzen den potentzia 800 W eta 1.000 W bitartekoa izaten da, Speakon konektoreen kasuan bezala. Cajas de subgraves: son cajas acústicas que se suelen colocar en el suelo con un rango de 20 Hz a 150 Hz de frecuencia Pueden presentar una estructura en forma de bocina o de radia­dores directos tipo bass-reflex. Las cajas bass-reflex son cerradas en parte, ya que poseen un tubo que ofrece resistencia entre el aire presente en el interior y en el exterior de la caja de manera que su principal función es la de aumentar las bajas frecuencias La potencia empleada para cada una de las cajas puede ir entre 800 W y 1000 W, como el caso de los conectores Speakon.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Maiztasun baxuko shelving bidez Por shelving de bajas frecuencias

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

4.1 sistema bost audio-kanal erabiltzen ditu, eta horietako hiru erdian dagoen aurrealdera begira jartzen dira, ikuslearen aurrean, hargailuaren ezker-eskuin, subjektutik 30o-ra. Beste kanal bat atzealdera edo sounround-era bideratzen da, eta azkena maiztasun baxukoa edo subwoofer da, hargailutik 180o-ra. Sistema 4.1: se basa en cinco canales de audio donde tres canales van dirigidos a la parte frontal situada en el centro justo de frente al espectador a izquierda y derecha del receptor a unos 30o del sujeto. Otro canal va destinado a la parte trasera o sounround y el último es un canal de baja frecuencia o subwoofer a 180o del receptor

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

Irrati-seinalea modulatzeko prozesuari esker, maiztasun baxuko seinale modulatzailearen informazioa garraia daiteke; hau da, uhin bat kodetu daiteke, eman dezaten. Seinale bat modulatzen denean, bi albo-banda sortzen dira (goikoa eta beheko, seinale modulatzaileak duen informazio berbera dutenak. Prozesu hori irrati analogikoko seinalearen bi modulazio motaren bidez egin daiteke: El proceso de modulación de la señal de radio permite transportar la información de la señal moduladora de baja frecuencia es decir, codificar una onda para ser retransmitida. Cuando se modula una señal se producen dos bandas laterales, superior e inferior, que tienen la misma información que la que contiene la señal moduladora. Este proceso puede realizarse mediante dos tipos de modulación de la señal de radio analógica:

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales

maiztasun baxu > baja frecuencia (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Begiratu ondo funtzionatzen duen, maiztasun baxuko kontaketa-pultsuak aplikatuz elkarren segidan, eta bete I., II. eta III. taulak bildutako datuekin. Comprobar su funcionamiento aplicando sucesivos impulsos de contaje de baja frecuencia y rellenar las tablas de verdad I, II y III con los datos recogidos.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Har ezazu sinkronizazio-seinale gisa erreboteen aurkako zirkuitua duen etengailu batetik datorren seinalea edo maiztasun baxuko clock pultsu-sorgailu batetik datorrena. Utilizar como señal de sincronización la procedente de un interruptor que disponga de circuito antirrebotes o la procedente de un generador de impulsos Clock de baja frecuencia.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Begiratu ondo funtzionatzen duen maiztasun baxuko kontaketa-pultsuak elkarren segidan aplikatuz, eta bete I., II. eta III. taulak bildutako datuekin. Comprobar su funcionamiento aplicando sucesivos impulsos de contaje de baja frecuencia y rellenar las tablas de verdad I, II y II con los datos recogidos.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Begiratu ondo funtzionatzen duen, maiztasun baxuko kontaketa-pultsuak elkarren segidan aplikatuz, eta bete egia-taula hau bildutako datuekin. Comprobar su funcionamiento aplicando sucesivos impulsos de contaje de baja frecuencia y rellenar la siguiente tabla de verdad con los datos recogidos.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

maiztasun txiki > baja frecuencia (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aplikatu maiztasun txikiko seinale karratu bat (adibidez, CK1 sorgailuan 3Hz hautatuz)) zunda logikoaren TEST sarreran (3-2. irudia). Aplicar una señal cuadrada de baja frecuencia (por ejemplo seleccionando 3 Hz en el generador CK1) a la entrada TEST de la sonda lógica (Figura 3-2).

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Aplikatu maiztasun txikiko seinale karratu bat (adibidez, CK1 sorgailuan 3Hz hautatuz) zunda logikoaren TEST sarreran. Aplicar una señal cuadrada de baja frecuencia (por ejemplo, seleccionando 3 Hz en el generador CK1) a la entrada TEST de la sonda lógica.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Maiztasun txikikoa denean, LEDak argi keinukaria egiten du. Cuando es de baja frecuencia, el LED luce de forma intermitente.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Horren ondorioz, maiztasun txikietan galarazpena oso handia da, eta kargarekiko paraleloan dagoenez, igarotzen uzten die. Por tanto, para bajas frecuencias la oposición es muy grande, y como está en paralelo con la carga, las deja pasar.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak