Emaitzak: 11

ES EU
Eraikuntza eta obra zibilak (5)
Tejas corridas, remates y limpieza de la cubierta Mugitutako teilak, akaberak eta estalkiaren garbiketa

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Cuando es contra una pared contra lo que remata la limahoya, se puede colocar una chapa contra la lima para que ayude a recoger el agua de esa fachada impidiendo que se filtre en el remate entre la lima y la pared. Limatxokona hormaren kontra errematatzen denean, xafla bat jar daiteke limaren kontra, fatxadako ura jasotzen laguntzeko eta, horrela, limaren eta hormaren artean urik ez iragazteko.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

El bebedero es una pieza que se coloca como remate entre los ríos y los caballetes. Ubideen eta teilatu-gailurren arteko akaberatzat jartzen da isurbidea,

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sección del remate de una de estas franjas contra un bordillo. Ertz-erretenaren eta zintarriaren arteko errematearen sekzioa.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Reglas para interior y remates de tabiques Barneko erregelak eta trenkada-akaberak

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Irudi pertsonala (4)
Este tipo de remates es opcional, ya que los acabados pueden ser muy diversos. Amaiera horiek aukerakoak dira, denetariko akaberak baitaude.

Materiala: Elektroestetika

Los de cerda se diferencian de los de pelo en que mientras el pelo tiene una punta natural única e individual, la cerda tiene múltiples extremidades naturales y también un remate en punta. Ile naturalekoek punta natural bakarra eta banakoa dute, eta zurdazkoek ertz natural ugari izaten dituzte eta puntan amaitzen dira.

Materiala: Elektroestetika

Estos remates hacen que los cepillos de cerda natural sean más funcionales que cualquiera de los de cerdas de plástico. Amaiera horiei esker, zurda naturaleko orraziak funtzionalagoak dira plastikozko zurdazkoak baino.

Materiala: Elektroestetika

Este tipo de remates resulta muy creativo y efectista pero conviene controlar la cuestión del colorido, para que no haya discordancias. Akabera horiek oso sortzaileak eta efektu handikoak dira, baina koloreak kontrolatu behar dira, diskordantziarik egon ez dadin.

Materiala: Elektroestetika

Fabrikazio mekanikoa (1)
es muy frecuente su uso en el remate de esquinas y en ángulos inferiores a 60º. Asko erabiltzen dira izkinak bukatzeko eta 60º-tik beherako angeluetan.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea