Emaitzak: 43

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (37)
1/ (2 · 10ns) = 50 MHz. 1/ (2 · 10 ns) = 50 MHz.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

7 ns. 7 ns.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Calcular la frecuencia de un tren de impulsos cuyo ciclo de trabajo es del 60% y su ancho de impulso dura 60 ns. Kalkulatu % 60ko lan-zikloa eta 60 ns-ko pultsu-zabalera duen pultsu-tren baten maiztasuna.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Su tensión de alimentación es de 5 V, con un tiempo de propagación inferior a los 5 ns y un consumo que ronda los 0,5 mW por puerta. 5 V-eko elikadura-tentsioa du, 5 ns baino gutxiagoko hedapen-denbora eta ateko 0,5 mW inguruko kontsumoa.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Esta serie reduce el tiempo de propagación a 0,33 ns y reduce la disipación a 25 mW por puerta con una tensión de alimentación de -5,2 V. serie honek hedapen-denbora eta xahutze-potentzia murrizten ditu, lehenengoa 0,33 ns-ra, eta bigarrena, ateko 25 mW-era, -5,2 V-eko elikadura-tentsioarekin.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

tiempo de propagación (ns) hedapen-denbora (ns)

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Reduce el tiempo de propagación de 4 ns y la potencia disipada a 33 µW por puerta. Hedapen-denbora 4 ns-ra murrizten du, eta xahutze-potentzia, ateko 33 µW-era.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Alimentada a 5 V, proporciona un tiempo de propagación de 5,2 ns y un consumo de 0,2 mW por puerta. 5 V-ekin elikatzen bada, 5,2 ns-ko hedapen-denbora du, eta 0,2 mW-eko kontsumoa ate bakoitzeko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Reduce el tiempo de propagación a 2 ns y el consumo a 132 µW por puerta, por lo que muchos fabricantes utilizan esta serie en el diseño de memorias de alta velocidad. hedapen-denbora 2 ns-ra murrizten du, eta kontsumoa, ate bakoitzeko 132 µW-era. Hori dela eta, fabrikatzaile askok serie hau erabiltzen dute abiadura handiko memorien diseinuan.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Esta serie nace en 1968 para aplicaciones de uso general, con un tiempo de propagación del orden de 2 ns y un consumo que ronda los 50 mW por puerta. serie hau 1968an sortu zen erabilera orokorreko aplikazioetarako, 2 ns inguruko hedapen-denborarekin eta ate bakoitzeko 50 mW inguruko kontsumoarekin.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Informatika eta komunikazioa (5)
A partir de NS 3. NS 3tik aurrera.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Me dejo en el tintero otras propiedades y métodos comoinnerHeight, innerWidth, outerHeight, outerWidth, pageXOffset, pageYOffset, personalbar, scrollbars, back(), find(["cadena"],[caso,bkwd]), forward(), home(), print(), stop()... todas ellas disponibles a partir de NS 4 y cuya explicación remito como ejercicio al lector interesado en saber más sobre el objeto window. Aipatzeke uzten ditut beste propietate eta metodo batzuk, hala nolainnerHeight, innerWidth, outerHeight, outerWidth, pageXOffset, pageYOffset, personalbar, scrollbars, back(), find(["katea"],[kasua,bkwd]), forward(), home(), print(), stop()... horiek guztiek NS 4tik aurrera erabil daitezke, eta haien azalpena ariketa gisa bidaliko diot window objektuari buruz gehiago jakiteko interesatuta dagoen irakurleari.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

A partir de NS 4 NS 4tik aurrera.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

A partir de NS 4. NS 4tik aurrera.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

A partir de NS 4, IE 4. NS 4, IE 4tik aurrera.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Zehar-lerroa (1)
Por ejemplo, si un procesador funciona a 10 MHz, su periodo o ciclo de trabajo dura 100 ns o 0,0000001 s. Adibidez, prozesadore bat 10 MHz-ean badabil, haren lanaldiak edo lan-zikloak 100 ns edo 0,0000001 s iraungo du.

Materiala: Sistemen integrazioa