Emaitzak: 7

ES EU
Gizarte eta kultura zerbitzuak (2)
Se puede decir lo mismo de la mucosa respiratoria, aquí son las células ciliares las que atrapan los gérmenes con sus cilios móviles y favorecen su expulsión, también a través de células que segregan moco donde se adhieren las bacterias y que se expulsan a través de la tos. Arnas mukosari buruz ere gauza bera esan daiteke; zelula ziliarrek germenak harrapatzen dituzte, zilio mugikorrak dituztelako, eta germenak kanporatzea errazten dute, mukia jariatzen duten zelulen bidez, hor itsasten baitira bakterioak. Eztularen bidez kanporatzen dira.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Las diarreas pueden ser acuosas o con pus, sangre o moco. Beherakoak urtsuak izaten dira eta zornea, odola eta mukiak ere bota daitezke.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irudi pertsonala (5)
Para saber cuáles son se utiliza la medida de la temperatura corporal, que aumenta tras la ovulación, o la observación de las características del moco que segrega el cuello uterino, más espeso después de la ovulación. Egun horiek zein diren jakiteko gorputz-tenperatura erabiltzen da, obulazioaren ondoren gora egiten du eta. Bestela, umetoki-lepoak jariatzen duen mukiaren ezaugarriak aztertzen dira: lodiagoa da obulazioaren ondoren.

Materiala: Elektroestetika

glándulas muy pequeñas situadas por toda la boca y que secreta n moco, sustancia que lubrifica el conducto facilitando el paso del bolo alimenticio y evitando escoriaciones. oso guruin txikiak dira, aho osoan daudenak, eta mukosa jariatzen dute; mukosa horrek hodia lubrifikatu eta elikadura-boloaren ibilbidea errazten du, urradurak ekidinez.

Materiala: Elektroestetika

Estas regiones están revestidas de un epitelio humedecido continuamente por las sustancias de las glándulas secretoras de moco, que lubrican la superficie. Mukosa jariatzen duten guruinen substantziek etengabe bustitako epitelioak estaltzen ditu eremu horiek; substantzia horiek azala labainarazten dute.

Materiala: Elektroestetika

Entre las células olfatorias existen numerosas y pequeñas glándulas de Bowman encargadas de secretar moco. Usaimen-zelulen artean, mukia jariatzen duen Bowman-en guruin txiki ugari dago.

Materiala: Elektroestetika

Los receptores olfativos son sensibles a las sustancias gaseosas, volátiles y ligeramente solubles en agua que atravesando el moco llegan a ella y que están presentes en el aire inspirado. Usaimen-hartzaileak sentikorrak dira substantzia gaseosoekiko, lurrunkorrekiko eta uretan pixka bat disolba daitezkeenekiko. Substantzia horiek arnastutako airean daude, eta mukia zeharkatu eta hartzaileetara iristen dira.

Materiala: Elektroestetika