Emaitzak: 6

ES EU
Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa (6)
]La dureza depende casi siempre de la cohesión de las fibras y de su estructura, y consiste en la mayor o menor dificultad puesta por la madera a la penetración de otros cuerpos como clavos, tornillos; o a ser trabajada con el cepillo, la sierra o el formón. Ia beti, zuntzen kohesioaren eta egituraren araberakoa da gogortasuna, eta da egurrak beste gorputz bat (hala nola iltzeak eta torlojuak) sartzeko oztopoak edo marrusketaz, zerraz edo trintxaz lantzeko oztopoak jartzea.

Materiala: Egurraren teknologia

7.aPara evitar que el cepillo deje marcas en la madera, las esquinas de la cuchilla se han de redondear ligeramente (fig. 189). 7. Marrusketak egurra ez markatzeko, pixka bat biribildu behar ditugu hortzaren izkinak (ikusi 189. irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

Para hacerlo a mano, podrá usarse la lima, el cepillo, la cuchilla, y en general todas las herramientas manuales muy afiladas. eskuz egiteko, lima, marrusketa, hortza eta, oro har, esku-tresna guztiak erabil ditzakegu, oso zorrotz badaude betiere

Materiala: Egurraren teknologia

Para el sesgo a inglete, se empleará en una el cepillo de pulir, y en otra el guillame. Zeharka ebakitzeko 45 graduko angelua eratu arte, leuntzeko marrusketa erabili behar da pieza batekin, eta gilen motako marrusketa bestearekin.

Materiala: Egurraren teknologia

3.° Para afilar la hoja del cepillo basto y del garlopín, en vez de mantener la herramienta en sentido horizontal, se describirá un ligero arco de vaivén para dejar el corte algo convexo (figura 184). 3. Marrusketa larriaren eta garlopa motzaren xafla zorrozteko, tresna horizontalean jarri ordez, atzera-aurrerako arku txiki bat osatu behar dugu, sorbatza pixka bat ganbil uzteko (ikusi 184. irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

La cuña separa las fibras por presión, pero no las corta; las corta la "cuña de acero afilada, como la del formón, gubia, la hoja del cepillo y la dé%sierra, etc. (fig. 10). Falkak presio bidez bereizten ditu zuntzak, baina ez ditu mozten; aitzitik, altzairuzko falka zorrotz batek (hala nola trintxarenak, gubiarenak, marrusketaren xaflak eta zerraren xaflak) mozten ditu (ikusi 10. irudia).

Materiala: Egurraren teknologia