Emaitzak: 10

ES EU
Fabrikazio mekanikoa (3)
Laminadoras de anillos, llantas y aros de ruedas. Gurpilen uztaiak, hagunak eta eraztunak ijezteko makinak.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Los rodillos lisos se aplican para laminar chapas, llantas, palastros, etc., en los rodillos escalonados se obtienen bandas de acero, los rodillos con surcos sirven para obtener perfiles, y con rodillos de forma especial se laminan tubos, discos, etc. Arrabol leunak xaflak, jantak, txapak eta abar ijezteko erabiltzen dira, arrabol mailakatuen bitartez altzairuzko bandak lortzen dira, arrabol ildodunak profilak egiteko erabiltzen dira, eta forma bereziko arrabolekin hodiak, diskoak eta abar ijezten dira.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Se clasifican en llantas, pletinas, flejes y planos anchos: Hainbat mota daude: jantak, pletinak, zumitzak eta lau zabalak.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (3)
Si con una pistola neumática quitamos y ponemos una llanta de acero, y hacemos lo mismo con otra de aluminio, podemos observar la gran diferencia de ruido existente. Pistola pneumatiko batez altzairuzko haguna kentzen eta jartzen badugu, eta gauza bera egiten badugu aluminiozko beste batekin, ikusiko dugu zaratari dagokionez alde handia dagoela.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

El ruido procedente del golpeo en las llantas de aluminio sobrepasa los 90 dB en muchas ocasiones. Aluminiozko hagunak kolpekatzeak sortutako zaratak askotan 90 dB gainditzen du.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Por ejemplo, si estamos montando los tornillos de una rueda con una herramienta neumática, ésta puede producir 80 dB, y el ruido generado por la llanta con el cubo de la rueda y los tornillos puede llegar a 85 dB, por lo que necesitaremos protectores auditivos. Adibidez, gurpil baten torlojuak tresna pneumatiko batez muntatzen ari bagara, horrek 80 dB sor ditzake, eta hagunak gurpilaren abatzarekin eta torlojuekin ateratako zarata 85 dB-ra ere irits daiteke; horregatik, entzumen-babesgailuak behar ditugu.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Zehar-lerroa (4)
La llanta. Haguna.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Fig.47 Forma de la llanta de una polea plana. 47. irudia Polea lau baten hagunaren forma.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Cuando sus dimensiones aumenten, irán provistas de nervios o brazos que generen la polea, uniendo el cubo con la llanta. Tamaina handiagoa denean, polea sortzen duten nerbio edo besoak izango dituzte, abatza hagunarekin lotzeko.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Estas poleas podrán tener una llanta con forma plana o con acanaladuras. Polea tenkatzaileen haguna laua edo artekaduna izan daiteke.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak