Emaitzak: 60

ES EU
Administrazioa eta kudeaketa (57)
3.- El efecto anterior lo hacemos efectivo a través de la c/c bancaria. 3.- Aurreko efektua bankuko kontu korrontearen bidez diru bihurtu dugu.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6.- El efectos anterior lo cobramos a través de la c/c bancaria. 6.- Aurreko efektua bankuko kontu korrontearen bidez kobratu dugu.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4.- Pagamos por c/c el recibo de telefónica de 140,04 € más IVA: 4.- Telefónicaren faktura, 140,04 euro (gehi BEZa), kontu korrontearen bidez ordaindu dugu.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

9.- Pagamos a través de la c/c bancaria una letra de 120,20 €. 9.- Bankuko kontu korrontearen bitartez 120,20 euroko letra ordaindu dugu.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Por la reparación de nuestra furgoneta, pagamos con c/c721,21 € más IVA. Furgoneta konpontzeagatik, kontu korrontearen bitartez 721,21 euro (gehi BEZa) ordaindu ditugu.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4.- Ingresamos 534,90 € en la c/c bancaria. 4.- 534,90 euro sartu ditugu bankuko kontu korrontean.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6.- Pagamos una letra de 282,48 €a través de la c/c a un proveedor de inmovilizado. 6.- Ibilgetu-hornitzaile bati kontu korrontearen bitartez 282,48 euroko letra ordaindu diogu.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

9.- Un cliente nos ingresa en nuestra c/c del banco 480,81 € 9.- Bezero batek 480,81 euro sartu ditu gure kontu korrontean.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3.-Pagamos una letra a través de la c/c bancaria por el importe de 1.081,82 €. 3.- Bankuko kontu korrontearen bidez 1.081,82 euroko letra bat ordaindu du.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

La operación se realiza a través de la c/c bancaria. Eragiketa bankuko kontu korrontearen bidez egin du.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gizarte eta kultura zerbitzuak (3)
Los tipos de depósitos a la vista más importantes son las cuentas corrientes y las libretas de ahorros. Ageriko gordailu mota nagusienak kontu korronteak eta aurrezki-libretak dira.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

En general, la remuneración de las libretes de ahorro suele ser sensiblemente superior a las cuentas corrientes. Oro har, aurrezki-libreten ordainketa kontu korronteena baino zertxobait handiagoa izaten da.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Tanto las libretas de ahorro como las cuentas corrientes además de la función de ahorro, tienen otra muy importe para facilitar la vida de las personas: Bai aurrezki-libretek, bai kontu korronteek aurrezteko funtzioaz gain, badute oso garrantzitsua den eta pertsonen bizitza errazten duen beste funtzio bat:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa