Emaitzak: 9

ES EU
Irudi pertsonala (1)
Prohibidos los cosméticos muy desengrasantes u oclusivos. Kosmetiko koipegabetzaileak edo oklusiboak debekatuta daude.

Materiala: Elektroestetika

Ostalaritza eta turismoa (8)
Los alcalinos fuertes (pH 12-14) se usan como desengrasantes y en máquinas lavavajillas. Alkalino gogorrak (pH 12-14) koipegabetzailetzat erabiltzen dira, bai eta ontzi-garbigailuetan ere.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Fregar con estropajo específico y jabón desengrasante. Espartzu espezifiko batez eta xaboi koipegabetzailea erabiliz garbitzea.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Interior: desmontar guías, aplicar desengrasante, aclarar. Barrualdea: gidak desmuntatzea, koipegabetzailea aplikatzea, eta urberritzea.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Limpiar estructura con desengrasante y aclarar. Egitura koipegabetzailez garbitzea eta urberritzea.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Sumergir en solución desengrasante y aclarar. Soluzio koipegabetzaile batean sartzea, eta urberritzea.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Fregar con detergente-desengrasante. Detergentez eta koipegabetzailez garbitzea.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Fregar con detergente-desengrasante (incluida grifería). Detergentez eta koipegabetzailez garbitzea (baita txorrota ere).

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

El proceso se realiza por medio de presión controlada al filtrarse el líquido (a cualquier temperatura) por una pastilla prensada de algas microscópicas que tienen propiedades desengrasantes y clarificantes sin alterar las cualidades organolépticas del fondo. Prozesua presio kontrolatuaren bidez egiten da. Likidoa (edozein tenperaturatan) alga mikroskopikoz eratutako pastilla prentsatu batetik iragazten da; alga horiek propietate koipegabetzaileak eta argigarriak dituzte, eta ez dituzte hondoaren ezaugarri organoleptikoak aldatzen.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx