Emaitzak: 20

ES EU
Gizarte eta kultura zerbitzuak (2)
Se basa en la disminución de sodio (sal) y se recomienda en el tratamiento de la hipertensión arterial, en la insuficiencia renal y cardiaca, y en enfermos con retención de líquidos. Sodioa (gatza) murrizten duen dieta da, eta honako tratamendu hauetan gomendatzen da: arterietako hipertentsioa, giltzurrunetako eta bihotzeko gutxiegitasuna eta likido-erretentzioa duten gaixoetan.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

b. No excederse en el consumo de sal para no provocar sobrecarga renal e hipertensión. b. Gatza gehiegi ez kontsumitzea, giltzurrunetako gainkarga eta hipertentsioa ez sortzeko.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irudi pertsonala (17)
Hay también alteraciones respiratorias, dificultad para respirar y acidosis, circulatorias por hipertensión, tensiones nerviosas, calambres, irritabilidad, etc., y fragilidad ósea. Arnas asaldurak, arnasteko zailtasuna eta azidosia, hipertentsioak eragindako zirkulazio-asaldurak, nerbio-tentsioak, karranpak, suminkortasuna, hezur-hauskortasuna eta abar ere agertzen dira.

Materiala: Elektroestetika

Si éste disminuyera, el efecto a largo plazo sería el descenso de la presión sanguínea; por el contrario, un aumento del plasma puede dar lugar a hipertensión. Bolumen hori murriztuz gero, odol-presioa murriztuko litzateke epe luzera; igoz gero, berriz, hipertentsioa izan daiteke.

Materiala: Elektroestetika

R. Aceite esencial de romero (si no presenta hipertensión); aceite esencial de geranio; arcilla; aceite vegetal de aguacate (su principal acción no es la limpieza); AHA: E. Erromero-olio esentziala (hipertentsiorik ez badu); geranio-olio esentziala; aguakatearen landare-olioa (garbiketa ez da eragin nagusietako bat); AHA

Materiala: Elektroestetika

Además de estas características, útiles en Estética, es recomen-dable en casos de hipertensión y de altos niveles de colesterol. Estetikan erabiltzen diren ezaugarri horiez gain, ona da hipertentsioko eta kolesterol-maila altuko kasuetan hartzea.

Materiala: Elektroestetika

Su carencia provoca cier-ta deshidratación, piel secay arrugada, así como hipotensión arterial; su exce-so puede provocar edemas, hipertensión, trastornos cardíacos, etc. Gabeziak pixka bat deshidratatzen du, larruazal idor eta zimurtua eta arteria-hipotentsioa eragiten ditu; gehiegi edukitzeak, ordea, edemak, hipertentsioa, bihotz-asaldurak eta abar eragin ditzake.

Materiala: Elektroestetika

? Ducha tibia, indicada para conseguir una acción sedativa, y también para aplicarla en personas con hipertensión. ? Dutxa epela; gomendagarria da lasaitzeko, baita hipertentsioa duten pertsonei aplikatzeko ere.

Materiala: Elektroestetika

? Hipertensión. ? Hipertentsioa.

Materiala: Elektroestetika

- Hiper o hipotensión severa. - Hipertentsio edo hipotentsio larria.

Materiala: Elektroestetika

Su presencia en el interior de los vasos sanguíneos contribuye a la hipertensión y a otras patologías cardiovasculares. Odol-hodien barruan badago, hipertentsioa eta beste patologia kardiobaskular batzuk eragin ditzake.

Materiala: Elektroestetika

Son dilataciones anormales y tortuosas de las venas debido a una hipertensión venosa prolongada. Zainak anormaltasunez eta oker zabaltzea da, luzaroan zainetako hipertentsioa izatearen ondorioz.

Materiala: Elektroestetika

Elektrizitatea eta elektronika (1)
Manuela es una señora de 58 años de edad con estudios medios y antecedentes de hipertensión arterial de tres años de evolución. Manuela 58 urteko andre bat da, ikasketa ertainak ditu eta hipertentsio arterialaren aurrekariak, hiru urteko bilakaerarekin.

Materiala: Komunikazio alternatiboa