Emaitzak: 128

EU ES
Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza (25)
Kat. 12. - Artxiboko argazkia: ezkontza soinekoa, 1950. Xehetasuna: toles askatuek lore estilizatuz beteriko adar koadro aldakor bat osatzen dute. Cat. 12 - Foto de archivo: vestido de ceremonia, 1950, Detalle: los pliegues despegados forman un cuadro cambiante de ramos de flores estilizadas,

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Kat. 55. - Gaueko soineko honetako lore brodatu finak XVII. mendeko urrezko hariz jositako oihaletan inspiratuak dira, 1967. Cat. 55 - El delicado bordado de flores de este vestido de noche se inspira en las telas briscadas del siglo XVIII, 1967.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Kat. 54. - Gaueko beroki oso arina, tulezkoa, organdizko lore horiz brodatua, organtza zerrenda izurtuak ditu, erliebean muntatuak, 1965. Cat. 54 - Abrigo de noche muy ligero de tul bordado dé flores de organdí amarillas y de bandas de organza onduladas y montadas en relieve, 1965.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

1930etik 1968ra bitartean, aldatu egin ziren parpailetako osagaiak. Hasierako marrazki txikietako vermiccelles ondoren, fabrikatzaileak, gerraren ondoren, XIX. mendeko lanetan inspiratu ziren, Chantilly-ko parpailetan bereziki. Apaingarri begetal bateko arrosa bakartu edo sortekin batera, margaritak, pentsamendu handiak eta gari galburuak ikusten dira; eta osagai exotikoak eransten zaizkie horiei, hala nola peonia eta koloretako irudizko loreak, ohikoak XVIII. mendean. Zenbait pieza fin "modaz" baliatzen dira, esaterako XVIII. mendean: sareak, lore bihotzak, asko aldatzen dira batzuetatik besteetara. Diseinu berezien artean aipatzekoak dira dantzari bikoteak, "petits marquis", XVIII. mendeko jantziez apainduak (49. or. il.). Dekoratu horien multzoa soro, hostotza edo girlanda moduan jartzen ziren tradizioz. Motiboak ugaltzea izan zen azken bi hamarraldietan parpailen bilakaera estilistikoaren ezaugarri nagusia. Balenciaga maisu bat da kolorearen artean eta gustukoen ditu "...tauromakiaren koloreak: hori urre-kolorea, gorri bizia eta liturgiaren morea, beltz soila, zuria eta marroia...", baina baita ere "... ezki-berdea, zuria, zuri hautsia, artile kolorea, karamelu-kolorea, kafesnea, sator-kolorea arrosa biziarekin askotan, berde azidoa edo Sevresko urdina". Are gehiago, Balenciagak oso modu berritzailean nahasten ditu koloreak -mostaza horia eta beltza, limoi horia eta arrosa bizia-, nabarmentasuna emanez multzoari, prentsaren arabera espainiar nabarmentasuna. Tonu eztiak ere badaude jostunaren paletan, hala nola gris ondua edo zilarreztatua, beige gorritua edo gaztaina-kolorea, eta kafe -koloretik txokolate-kolorera igarotzen da, argazkigintzak hain nekez erreproduzitu dezakeen moduan. Jostunak parpaila zeharka erabiltzen du soineko eta berokietan, zerrendatan eta baita motibo moztuekin ere, bai inkrustatuta bai aplikatuta. 1935etik 1949ra, Balenciagak, Belle-Epoque garaian bezala, parpailezko medailoiak eta girlandak jartzen ditu hondo argi batean (23. eta 49. or. il.). Garai horretan bertan, parpaila estuko bolanteak soineko estuen gainean jartzen ditu, horizontalean; efektu hori ehunen fabrikatzaileek ere imitatu zuten. Desde los años 1930 hasta 1968, los motivos de encaje evolucionan. Tras los vermicelles de pequeños dibujos del principio, los fabricantes se inspiran tras la guerra en los trabajos del siglo XIX, en particular en los encajes Chantilly. Junto a las rosas aisladas o en ramo de un decorado vegetal, se aprecian margaritas, grandes pensamientos y espigas de trigo: también se introducen ciertos motivos exóticos como la peonía y flores imaginarias de colores, habituales en el siglo XVIII. Algunas piezas refinadas se benefician de las "modas", como en el siglo XVIII: los motivos de redes, corazones de flores, difieren, unos de otros. Entre los diseños excepcionales, caben destacar las parejas de bailarines "'petits marquis" con trajes del siglo XVIII (il. p. 49). El conjunto de estos decorados se disponía tradicionalmente en forma de siembra, follaje o guirnaldas. La evolución estilística de los encajes se manifiesta a través del aumento de los motivos a lo largo de las dos últimas décadas. Balenciaga es un maestro en el arte del color y tiene preferencia por los colores "... de la tauromaquia: el amarillo dorado, el rojo escarlata y el morado de la liturgia, un negro austero, el blanco y el marrón..." pero también "...tonos verde tilo, blanco, blanco roto, crudo, caramelo, café con leche, topo a menudo subido de rosa intenso, verde ácido, o de azul de Sévres". Mejor incluso, Balenciaga los conmina de manera innovadora, como el amarillo mostaza y el negro, el amarillo limón y el rosa intenso, atribuyéndoles una teatralidad, que la prensa califica de española. Los tonos suaves, sin embargo, forman parte de su paleta como el gris ahumado o plateado, el beige rosado o incluso los castaños, variando del café al chocolate y que la fotografía reproduce con dificultad. El modisto utiliza el encaje al bies para sus vestidos y sus abrigos, en bandas o incluso con motivos recortados, ya sean incrustados, o bien aplicados. De 1935 a 1949, Balenciaga, como en la Belle-Epoque, aplica sobre fondo claro medallones y guirnaldas de encaje (il. p. 23 y 49). En la misma época, se disponen pequeños volantes de estrechos encajes horizontalmente sobre vestidos tubo, efecto a su vez imitado por los fabricantes de telas.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Andregaien soinekoak alde batera utzita, tulak era askotako osagaiekin aparndu ohi dira, hala nola, lumekin, gazar zerrendekin edo brodatuekin. Zenbait apaingarrik parpaila imitatzen dute, esate baterako, zetazko loreez apaindutako tul bat, belusez brodatutako petalodun zetazko lorea, perla, strass, felpazko lokarria eta xafla urre-kolorez osatutako bihotza duena (96. or. il.). Tularen garneko brodatuek askatasun handia ematen diete brodatzaileei, mahats mordodun bolero ospetsuak erakusten duen moduan (101. or. il.). Dejando a un lado los vestidos de novia, los tules se adornan generalmente con elementos diversos, plumas, cintas de gazar, o incluso con bordados. Algunos adornos imitan el encaje con, por ejemplo, un tul adornado con flores de seda con pétalos bordados de terciopelo y con un corazón de perlas, strass, felpilla y láminas doradas (il. p. 96). Los bordados sobre tul ofrecen una gran libertad a los bordadores, tal y como lo demuestra el famoso bolero con uvas (il. p. 101).

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

1965 Mahuka zabalak. Gauerako, beroki loredunak eta sarekoak. Tul beltzeko kapela handia, aurpegia estaltzen duena. 1965 Mangas anchas. Para la noche, abrigos de flores v de red. Gran sombrero en tul negro velando el rostro.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

18- Koktelerako soinekoa, 1957ko U, parpaila gorri bizia, lore handiekin, tafeta gorriaren gainean. Blusa drapeatuarekin eta hegal handiarekin, gona iluna. Bolduc: papera 126 eta 79rekin. Neurria: 81 Tania. Archives Balenciaga, Paris. (65. orr.) 18- Vestido de cóctel, V 1957, encaje rojo intenso de grandes flores sobre tafetán rojo. Blusa con drapeado y largo faldón, falda oscura. Bolduc: papel con 126 y 79. Talla: 81 Tania. Archives Balenciaga, París, (p. 65)

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Kat. 64. - Gaueko jaka bikaina, tul marroikoa, zetazko loreekin belusaren gainean brodatuak; loreen bihotza perlak, strass-ak, txenila, xafla urre koloreak eta hodiak dira, 1962. Cat, 64 - Suntuosa chaqueta de noche de tul marrón con flores de seda bordadas de terciopelo, cuyo corazón son perlas, estrés, chenilla, láminas doradas y tubos, 1962.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

32- Pamela, 1930eko hamarraldia, beltzez lakatutako lastoa, zerrenda beltz batez drapeatua, Chantilly beltzeko hegal zabala, tafeta beltzeko eta marfilezko bihotza duen lore batez apaindua, lertxuntxo eta oilar lumarekin. EISA. Erosia. CDM 997.73.4, Calais. (71. orr.) 32- Pamela, años 1930, paja lacada negra, chapeada con una cinta negra, ala ancha de Chantilly negro, adornado con una flor de tafetán negro con corazón marfil, con una pluma de garceta y con una pluma de gallo. EISA. Adquisición. CDM 997.73.4, Calais, (p. 71)

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

36- Xala, 1949ko U, parpaila beltza, loreekin (ikus 14. zkia.), laukizuzen luzea, bolante izurdun altu batean amaitua. Archives Balenciaga, Paris. 36- Echarpe, V 1.949, encaje negro, con flores (cf. N" 14), largo rectángulo terminado en un alto volante fruncido. Archives Balenciaga, París.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Elektrizitatea eta elektronika (1)
Apreciarán la distribución de elementos en pantalla, su coherencia, la simpleza de uso y todas las flores que le queramos poner. Pantailako elementuen banaketa, koherentzia, erabilera arrunta eta pentsa daitezkeen hitz eder guztiak eskertuko dituzte.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Gizarte eta kultura zerbitzuak (6)
Por la tarde, se puede hacer un taller para realizar adornos para las mesas del comedor, por ejemplo salvamanteles o flores de papel, para la cena de gala. Arratsaldez, lantegi bat antola daiteke, jangelako mahaietarako apaingarriak egiteko; adibidez, zamau-babesak edo paperezko loreak, afari dotorerako.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

así, una flor que crece puede ir acompañada por un «tiiii-mmmm»; las olas del mar, por un «shishishi»; las nubes, por un «memmmmmmm», y los elefantes, por un «pofff-pofffff». Hala, hazten ari den lore bat irudikatzeko «tiiii-mmmm» esan dezakegu; itsasoko olatuekin «shishishi»; lainoekin «memmmmmmm» eta elefanteekin «pofff-pofffff».

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Por el camino, se detuvo a coger unas flores y apareció el lobo. Bidean, loreak hartzeko gelditu zen, eta otsoa agertu zitzaion.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Se pueden plastificar los trocitos y construir un móvil, se puede pegar un papel de seda arrugado en el centro y por la parte posterior, una cañita, y convertirlo en flor, etc. Zatitxoak plastifika ditzakegu, eta mugikari bat egin dezakegu; alde batetik, erdian, zetazko paper zimurtua itsats diezaiokegu eta, beste aldetik, zotz bat, eta, hala, lore bihur dezakegu.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

imágenes que indiquen silencio (luna, flores, estrellas...), una corona y una alfombra. isiltasuna adierazten duten irudiak (ilargia, loreak, izarrak…), koroa bat eta alfonbra.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

el árbol, cómo crece una flor, el fuego, etc. zuhaitza, lore bat nola hazten den, sua eta abar.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (1)
¿Que diferencias existen entre el cuero preparado para soldadura y el de flor? Zer alde dago soldadurarako prestatutako larruaren eta lore-larruaren artean?

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Irudi pertsonala (33)
En esta familia se agrupan los perfumes cuya protagonista es la flor, que son la mayoría. Lorea osagai nagusi duten lurrinak; beraz, gehienak sartzen dira multzo honetan.

Materiala: Elektroestetika

En ocasiones, el agua retiene algunas esencias, y entonces puede ser de utilidad en sí misma, como ocurre al destilar la flor de naranjo, obteniéndose el agua de azahar, o de la rosa, obteniéndose el agua de rosas. Batzuetan, zenbait esentzia atxikitzen du urak, eta, halakoetan, berez erabil daiteke ura (adibidez, laranjondo-lorea distilatzean, laranjondo-lorearen ura lortzen da, edo arrosatik, arrosa-ura).

Materiala: Elektroestetika

El residuo puede tratarse de un concreto, si proviene de flores, o de un resinoide, si se obtiene a partir de partes secas de la planta; estos últimos podrían utilizarse directamente en perfumería, no así los concretos, a los que se debe eliminar ceras insolubles en alcohol: Loreetatik datorrena hondakin zehatza izan daiteke, landarearen alde lehorretatik badator erresinoidea; azken horiek zuzenean erabil daitezke lurringintzan, zehatzak, ordea, ez, alkoholetan disolbatzen ez diren argizariak kendu behar zaizkie eta:

Materiala: Elektroestetika

El enflorado ("enfleurage") es una de las técnicas más antiguas utilizadas para obtener las sustancias olorosas de su ubicacion natural, principalmente cuando ésta es en las flores, pues necesitan una manipulación más delicada que otras zonas vegetales. Substantzia usaintsuak dagokien toki naturaletik lortzeko teknika zaharrenetariko bat da enfleuragea. Batez ere, loreetatik erauzten dira; eta beste landare-atal batzuek baino manipulazio delikatuagoa behar dute.

Materiala: Elektroestetika

Se trata de un árbol de ramas tortuosas que, si crece salvaje, puede llegar a los 20 o 30 m de altura, pero que si es cultivado suele cortarse cuando mide 1,8 cm; produce flores amari-llas, denominadas "flor de flores", representantes de la seducción y la voluo-sidad, como puede observarse cuando adornan las cabelleras de las mujeres de Manila. Adar okerreko zuhaitza da; basoan hazten bada, 20 edo 30 metroko garaiera izan dezake, baina landatua bada, moztu egiten da 1,8 cm-ko neurria duenean. “Loreen loreak” izeneko lore horiak ematen ditu, eta liluraren eta guritasunaren ikurra dira, Manilako emakumezkoen ilea apaintzen dutenean ikus daitekeen bezala.

Materiala: Elektroestetika

Es el producto sólido o semi-sólido obtenido tras la extracción de los principios odoríferos de ciertas materias primas de origen vegetal (plantas no secas, generalmente flores) mediante disolventes volátiles (benceno, hexano, etc.). disolbatzaile lurrunkorren bidez (bentzenoa, hexanoa eta abar) landare-jatorriko zenbait lehengairen (landare ez-lehorrak, orokorrean loreak) usain-printzipioak erauztean lortzen den produktu solido edo erdisolidoa da.

Materiala: Elektroestetika

se realiza de flor en flor desde el alba, lo más rápidamente posible, siendo a las 8,30 horas, aproximadamente, cuando la flor es más rica en componen-tes. lorez lore biltzen da, egunsentitik hasita, ahalik eta lasterrena; izan ere, gutxi gorabehera, 8:30ean du loreak osagai gehien.

Materiala: Elektroestetika

También se puede conseguir esencia absoluta de flor de azahar mediante extracción con disolventes. Disolbatzaileak erabiliz ere lor daiteke laranjondo-lorearen esentzia absolutua.

Materiala: Elektroestetika

La recolección se efectúa de forma similar a la de la rosa, de una en una, antes de que salga el sol, para que ni éste ni el rocio puedan estropear la deli-cada flor; su floración tiene lugar de agosto a octubre. Arrosaren antzera biltzen da, banan-banan, eguzkia irten baino lehen, eguzkiak edota ihintzak lore delikatua honda ez dezaten. Abuztutik urrira loratzen da.

Materiala: Elektroestetika

Arpegio, Flor de flores (Nina Ricci), y también el mítico n° 5 de Chanel. Arpegio, Fleur de fleurs (Nina Ricci), eta Chanel Nº 5 ezaguna.

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (2)
Carré de Cordero asado a la flor de tomillo (Patatas risotadas y tomate grillé) Arkume-karre errea ezkai-lorearekin (patatak risotto erara eta tomate gainerrea)

Materiala: Irudia

Me has traído flores. Loreak ekarri dizkidazu.

Materiala: Irudia

Ostalaritza eta turismoa (12)
Grandes avenidas que ocupan el espacio de las antiguas murallas encierran un pequeño casco histórico que tiene su centro en la Grand Place con el Ayuntamiento, el mercado de flores y el trazado gótico de las casas gremiales. Antzinako harresien tokia hartu duten hiribide handien artean, hirigune historiko txikia dago, eta bere erdigunea Grand Place ingurua da: Udaletxea, lore-merkatua eta gremio-etxeen trazadura gotikoa ditu ezaugarri.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

El puente de madera o Spreuerbrucke ,ornamentado con antiguas pinturas y flores es el monumento más conocido. Monumenturik ezagunena pintura zaharrez eta lorez apaindutako egurrezko zubia edo Spreuerbrucke da.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

En la gran explanada situada en el centro de la Fortaleza se ubica la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, donde destacan las Tumbas de los Romanov, un total de 32, elaboradas en su mayoría con mármol blanco entre las que sobresale la de Pedro I siempre adornada con flores frescas y el Museo Histórico de la Fortaleza situado en una capilla añadida en 1906. Gotorlekuko erdigunean dagoen lautada handian, San Pedro eta San Pauloren katedrala dago, eta han daude Romanovtarren hilobiak, guztira 32, gehienak marmol zuriz eginak. Horien artean, Pedro I.arena nabarmentzen da, beti lore freskoekin apainduta, eta Gotorlekuko Museo Historikoa, 1906an gehitutako kapera batean kokatua.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

En ella aún se venden bisuterías, joyas, flores y frutas; el Teatro Real, sede del Ballet Real de Dinamarca y el Palacio de Charlottenborg, una construcción barroca holandesa del siglo XVII, donde se ubica la Academia Real de las Artes. Imitazioko bitxiak, benetakoak, loreak eta fruta egoten da salgai. Ikusgarriak dira, halaber, errege-antzokia (Kongelige Teater) Danimarkako Errege-baletaren egoitza, eta Charlottenborg jauregia XVII. Mendeko eraikin barroko holandarra, Arte Ederrek Akademiaren egoitza.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Los chalets de madera, bellamente adornados con flores, y los campanarios barrocos contribuyen al encanto de la región, que conserva un folclore activo, señalado por numerosas fiestas y carnavales, en los que cantan los pastores. Zurezko txaletak, lore ederrez apainduak eta kanpandorre barrokoak eskualdearen edergarri dira. Bestalde, folkloreari ere bizi-bizi eutsi diote, eta hori agerian geratzen da artzainen kantuek girotutako inauterietan eta jai usuetan.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Viejas callejuelas y casitas blancas adornadas con flores hacen de éste un típico centro turístico reclamo. Kaletxo zaharrak eta lorez apaindutako etxetxo zuriak turismoa erakargarri dira.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Además posee numerosos parques y jardines, entre los que destaca Keukenhof, que es el jardín de flores de bulbos más grande del mundo, con una extensión de 32 hectáreas en los que crecen más de 6 millones de flores de bulbos. Herbehereek, gainera, parke eta lorategi ugari dituzte, hala nola Keukenhof, erraboil-loreen munduko lorategirik handiena; 32 hektarea ditu, eta 6 milioi erraboil-lore baino gehiago hazten dira han.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Los alrededores de Haarlem están repletos de campos de flores dignos de la contemplación. Haarlemeko ingurua ikusteko moduko lore-zelaiez josita dago.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

En junio,son las fiestas mas destacadas son las de San Juan en Gran Rey, (La Gomera) La Restinga (El Hierro) y Haria (Lanzarote), junto al Corpus de La Orotava con la ornamentación de calles con pétalos de flor. Ekainean, jairik nabarmenenak Gran Reyko (Gomera), Restingako (Hierro), eta Hariako (Lanzarote) sanjoanak dira; horiekin batera, Orotavako Gorpuzti-eguna ere nabarmena da: kaleak lore-hostoz apaintzen dituzte.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Los campos de flores multicolores (narcisos, tulipanes, jacintos), que se extienden entre La Haya y Ámsterdam, en los arcillosos terrenos del Haarlemermeer, no solo constituyen la gran atracción turística de los meses de abril y mayo, sino que además contribuyen en gran medida al auge de la economía. Hagatik Amsterdamera bitarteko Haarlemermeereko lursail buztintsuetan ernamuintzen diren lore-zelai koloretsuak (lilipak, tulipanak, hiazintoak), batetik, bisitariari liluragarri gertatzen zaizkio apiril-maiatzetan, eta, bestetik, ekonomia suspertzen laguntzen dute.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa (1)
La parte exterior de la planta la forman: el tronco, las hojas, y las flores. Landareen kanpoko aldea, berriz, enborrak, adarrek eta loreek osatzen dute.

Materiala: Egurraren teknologia

Zehar-lerroa (3)
La cosmética y los tratamientos estéticos tienen su origen en los productos naturales como plantas aromáticas, aceites esenciales, hierbas, maderas, resinas, flores o frutos. Kosmetika eta tratamendu estetiko naturalek produktu naturalak baliatzen dituzte, hala nola landare aromatikoak, olio esentzialak, belarrak, zurak, erretxinak, loreak eta fruituak.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

La cosmética natural agrupa a los productos cosméticos elaborados con ingredientes naturales de origen vegetal ( extracto de plantas obtenidos de hojas, raíces, frutos, bayas, tallos, pequeñas ramas, corteza, flores…), origen mineral ( agua, arcillas, sal marina…) u origen animal ( cera de abeja, jalea real, lanolina…), evitando los ingredientes químicos y la experimentación con animales o su sacrificio. Kosmetika naturalean sartzen dira landare-jatorriko osagai naturalekin egindako kosmetikoak (landareen hostoetatik, sustraietatik, fruituetatik, baietatik, zurtoinetatik, adar txikietatik, azaletik, loreetatik eskuratutako estraktuak), mineral-jatorriko osagaiekin egindakoak (ura, buztina, itsas gatza...) eta animalia-jatorriko osagaiekin egindakoak (erle-argizaria, erregina-jelea, lanolina...), osagai kimikorik erabili gabe eta animaliekin esperimentatu eta haiek hil gabe.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Elestilo románticoutiliza una iluminación cálida y tenue, colores pasteles y estampados de flores y rayas. Estilo erromantikoakargiztapen epela eta ahula erabiltzen du, kolore pastelak eta eta lore- eta arrasto-estanpatuak.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Kimika (1)
La fragancia se puede obtener a partir de flores, hierbas, musgos, hojas, cortezas de árboles y cáscaras de frutas. Loreetatik, belarretatik, goroldioetatik, hostoetatik, zuhaitzen azaletik eta fruituen azaletik lor daiteke usain gozoa.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Nekazaritza (36)
El estado fenológico es importante porque no todas las fases evolutivas de las flores tienen la misma sensibilidad al frío. Egoera fenologikoa inportantea da, loreen eboluzio fase guztiek ez dute-eta sentiberatasun bera hotzarekiko.

Materiala: Nekazaritza

Así, puede darse la circunstancia de que una helada de -1º ó -2ºC durante una o dos horas hiele las primeras flores abiertas, pero no las que todavía presentan los pétalos cerrados, de manera que no se helará toda la cosecha. Hala, gerta liteke ordubeteko edo bi orduko -1º edo -2ºC-ko izozte batek irekitako lehen loreak izoztea; ez ordea petaloak oraindik itxirik dituztenak. Beraz, ez da uzta osoa izoztuko.

Materiala: Nekazaritza

Aunque las primeras flores en abrir suelen dar los mejores frutos. Dena den, irekitzen diren lehen loreek fruitu bikainenak ematen dituzte.

Materiala: Nekazaritza

La lluvia es otro factor climático que influye enormemente en la fecundación de la flor, de manera que una primavera lluviosa puede estropear la cosecha. Beste faktore klimatiko aipagarri bat euria da, ikaragarrizko eragina baitu lorearen ernalketan; izan ere, udaberri euritsu batek hondatu egin dezake uzta osoa.

Materiala: Nekazaritza

Este efecto se conoce como corrimiento de flor y es debido a que por el efecto de la lluvia el polen es arrastrado al suelo, es decir, es lavado antes de que se produzca la germinación. Horri lore galtzea esaten zaio eta euriaren ondorioz gertatzen da, euriak, lorea ernatu aurretik, polena lurzorura eramaten duelako herrestan.

Materiala: Nekazaritza

Cuando el óvulo es fecundado por el polen de flores de la misma variedad se dice autofecundacion. Lore baten obulua bere barietate bereko loreen polenak ernaltzen badu, horri autoernalketa esaten zaio.

Materiala: Nekazaritza

Pero si el óvulo de una flor es fecundado por el polen de las flores de otra variedad diferente se dice polinizacion cruzada. Baina lore baten obulua barietate desberdin bateko loreen polenak ernaltzen badu, horri polinizazio gurutzatu deitzen zaio.

Materiala: Nekazaritza

Corrimiento de flores y caída de frutos: Loreak lurrera lerratzea eta fruituak erortzea:

Materiala: Nekazaritza

en las flores mas fecundadas los ovarios no evolucionan y la flor se cae. gaizki ernaldutako loreetan, obulutegiek ez dute eboluzionatzen eta lorea erori egiten da.

Materiala: Nekazaritza

Los tratamientos o riegos sobre la flor pueden disminuir la tasa de germinación y tener un efecto nefasto de repulsión para las abejas. Loreari egindako tratamenduek nahiz ureztapenek ernetze tasa txikiarazi dezakete eta horrek ondorio guztiz kaltegarri hau ekar dezake: erleak uxatzea.

Materiala: Nekazaritza

Fabrikazio mekanikoa (1)
Remaches de flor: al ir aplicando progresivamente la presión se abren cuatro pétalos en el cuerpo del remache, deformándose ampliamente y obteniendo una mayor superficie de apoyo posterior. Lore-errematxeak: presioa apurka-apurka aplikatzean, lau petalo irekitzen dira errematxearen gorputzean, asko deformatzen da eta gerorako berme-gainazal handiagoa lortzen da.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Animazio turistikoa (1)
Sombrero, mantón, flor, peineta… Kapela, mantoia, lorea, apain-orrazia…

Materiala: Animazio turistikoa