Emaitzak: 17

ES EU
Gizarte eta kultura zerbitzuak (4)
Mobiliario: mesas, sillas, expositores, armarios… Altzariak: mahaiak, aulkiak, erakustokiak, armairuak...

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

También es importante la disposición del mobiliario: por ejemplo, las mesas de trabajo para varias personas invitan a la comunicación, mientras que las mesas de trabajo individuales la dificultan; la colocación de los expositores puede facilitar o dificultar su consulta; las estanterías altas pueden ser utilizadas como separadoras de zonas en una sala amplia, etc. Altzarien antolaera ere garrantzitsua da. Adibidez, hainbat lagunentzako lan-mahaiek komunikazioa bultzatzen dute; norbanako lan-mahaiek, berriz, zaildu egiten dute. Erakustokien kokapenak haiek kontsultatzea erraztu edo zaildu dezake. Apalategi altuak bereizgailu gisa erabil daitezke areto handi batean.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Son, por ejemplo, materiales como pinceles, caballetes, arcos de sierra, tornos alfareros, etc., y también el mobiliario –mesas, sillas, expositores, armarios, etc.–. Material hauek dira, besteak beste: pintzelak, astoak, arkuzko zerrak, buztingilearen tornuak... eta altzariak —mahaiak, aulkiak, erakustokiak, armairuak, etab.—.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Paneles expositores. Erakusketa-panelak.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Elektrizitatea eta elektronika (3)
Marcos, dispone de un expositor sobre las actividades que realiza en la escuela. Markosek erakusmahai bat du, eta eskolan egiten dituen jarduerak azaltzen dira.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Al entrar, la educadora le saluda, le lleva al expositor y le ayuda a señalar un trocito de tela igual que la de su bata y le dice «Vamos a ponernos la bata, Marcos». Sartzean, hezitzaileak agurtzen du, erakusmahaira eraman eta, mantalaren berdina den oihal-zati bat seinalatzen lagundurik, esaten dio: «Mantala jantziko dugu, Markos».

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Después le ayuda a indicar un trozo de espuma que hay en el expositor: Gero, erakusmahaian dagoen apar-goma zatia markatzen laguntzen dio:

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Komunikatzeko trebetasunak (1)
•Evite los estereotipos de expositores que limitan la comunicación con el grupo. •Saihestu taldearekin komunikazioa mugatzen duten erakusleen estereotipoak.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Zehar-lerroa (3)
El escaparate, la cartelería, los medios audiovisuales internos (pantalla de TV), los lineales con producto (expositores) e incluso la música que pones, la tonalidad de la luz y el color son medios de comunicación que a través del local resultan esenciales para potenciar los servicios. Erakusleihoa, kartelak, barnealdean dauden ikus-entzunezko bitartekoak (telebista-pantaila), produktuen sailak edo linealak (erakustaltzariak), baita jartzen duzun musika, argiaren tonalitatea eta kolorea ere: komunikatzeko bideak dira guztiak, eta lokalaren bitartez zerbitzuak indartzeko funtsezkoak.

Materiala: Sistemen integrazioa

Para exponer el producto en estantes y/o alturas podemos contar con muchos tipos de muebles y/o soportes, pero recuerda que cualquier elemento que pueda resaltar un producto puede ser considerado como expositor y si contiene varias unidades de producto funciona igual que un lineal. Produktua apaletan edota toki garaietan erakusteko, askotariko altzariak edo euskarriak izan ditzakegu, baina gogoan eduki produktu bat nabarmendu dezakeen edozein elementu erakustokitzat har daitekeela eta, produktuaren unitate bat baino gehiago izanez gero, lineal batek bezala funtzionatuko duela.

Materiala: Sistemen integrazioa

Es importante que no llenes el local de expositores, si bien te ayudan a vender, pueden distorsionar mucho la imagen del local. Garrantzitsua da lokala erakustaltzariz ez betetzea: nahiz eta saltzen lagundu, asko distortsiona dezakete lokalaren irudia.

Materiala: Sistemen integrazioa

Ostalaritza eta turismoa (3)
Limpieza debajo de los expositores. Erakustegien azpiko garbitasuna.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Vitrina expositora 1 1. beira-arasa

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Vitrina expositora 2 2. beira-arasa

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx