Emaitzak: 94

EU ES
Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza (6)
Eromena litzateke Balenciagak parpailarekin edo tularekin sortu zituen lanak zerrendatzea, ugariak baitira. 1950eko neguko bildumarako, esate baterako, hirurogeita hamaika modelotatik hogeita bederatzik zituzten aipatutako osagaiak, eta 1950eko udaberrian laurogeita hamalautik hamaseik. Belle-Epoque deituan bezala, Cristobal Balenciagak jantzi mota guztietan, goizetik gauerako jantzietan, erabili zituen parpailak. Era horretara, goizerako, parpaila brodatu estu bat jartzen da janzki baten alkandoran; mohair artilearekin, berriz, 1952an arratsalderako multzo erdi estuetarako ehuna bihurtzen da. Bai arratsalderako bai gauerako Balenciagak "Chantilly oso fina erabiltzen du, eta hori kolore delikatuez, arrosa koloreez, grisez edo beltzez zipriztintzen ditu soinekoak". 1950eko udan, Balenciagak parpailadun galtza batzuk diseinatu zituen, pixkagatik gainditu zituztenak arratsalderako krepezko soinekoak, bizkar irekikoak. 1962an galtza horiek berak panti bihurtu ziren (26. or. il.). 1920ko hamarraldian boladan zegoen tunika 1955ean erabili zuen berriro ere jostunak, eta 1967an eta 1968an ere hartara itzuli zen, baina orduko hartan soutache erara brodatutako parpaila batekin, gogora ekarriz veneziar puntu lodiak. Koktel eta afarirako jantziei dagokienez, parpailadun multzoen moldeak jostunarengan siluetak izan zuen bilakaera erakusten du, 1945. urteaz geroztik, bai gerri estu-estuaren bai gerri baxuaren bitartez edo gerririk gabe, soineko hauen antzera: marinela 1951n (75. or. il.), zakua (91. or. il.) eta baby doll (79. or. il.) 1957an. 1964ko baby doll-ek, aldiz, soineko-gerruntze bihurtuta, zabaltasun eskasa zuen, garai hartako joerei jarraituz. Sería una locura intentar enumerar las creaciones con encaje o con tul del modisto, puesto que son muy numerosas. Citaremos, por ejemplo, para la colección de invierno de 1950, veintinueve modelos de setenta y uno, y en la primavera de 1950 dieciséis de noventa y cuatro. Como en la Belle-Epoque, Cristóbal Balencíaga lo utiliza para conjuntos que van desde la mañana hasta la noche. De esta manera, para la mañana, se coloca un estrecho encaje bordado en una blusa de un traje, mientras que, confeccionado con lana mohair, el encaje se convierte en 19523 en la tela de conjuntos semi-ajustados para la tarde. Para la tarde y para la noche, Balenciaga utiliza siempre "Chantilly extremadamente fino, que salpica los vestidos de un rubio delicado, de rosa, de gris o de negro. En el verano de 1950, Balenciaga diseña un pantalón con encaje, que apenas supera el vestido de crepé con la espalda abierta para la tarde. En 1962, ese pantalón se transforma en pantis (il. p. 26). La tónica, de moda en los años 1920, vuelve a ser utilizada por el modisto en 1955, quien más tarde la retomará en 1967 y en 1968, confeccionada esta vez con un encaje bordado de soutache, que recuerda los gruesos puntos del encaje veneciano. Para el cóctel y la cena, el corte de los conjuntos con encaje muestra, tras 1945, la evolución de la silueta vista por el modisto, bien con el talle marcado, o bien con el talle bajo o sin talle, como lo recuerdan los vestidos: marinero en 1951 (il. p. 75), saco (il. p. 91) y babydoll (il. p. 79) en 1957. Sin embargo, el baby doll de 1964, que se convirtió en vestido corpiño, tiene una amplitud reducida, siguiendo las tendencias de la época.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Kat. 21. - Gerruntze-soinekoa estola-bolero mahukadun arin batean luzatzen da, aurretik josita eta bizkarretik askatua, 1952. Cat. 21 - El vestido-corpiño se prolonga en un ligero bolero-estola con mangas, cosido por delante pero suelto por la espalda, 1952.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

1941 Gona estuak behealdean, drapeatuak gerrian, gaueko soinekoak "soleil" motako tolesekin. Gona zabala, bizkarraldean bildua. Upelaren linea, galtza-gona. Parpail beltzeko bolante txikiak gorputzetan. 1941 Faldas estrechas en los bajos, drapeadas en la cintura, vestidos de noche con plisado "soleil". Falda ancha recogida en la espalda. Línea bañil, falda-pantalón. Pequeños volantes de encaje negro en los cuerpos.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

esKUINEAN: Kat. 45 - Baby doll soinekoaren itzulera 1964an. Satinezko zinta bizkarraldean bolantearen azpian ezkutatzen da eta aurrealdean agertzen da berriro, bularrean lotzeko. A LA DERECHA: Cat. 45 - Reaparición en 1964 del vestido baby doll. Una cinta de satén oculta en la espalda bajo un volante reaparece en la parte delantera y se anuda sobre el pecho.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

25/26- Koktelerako soinekoak eta berokiak, 1964ko N, Chantilly parpaila beltza kreperen gainean, 3A mahukadun berokia, gerrikoarekin eta bolante batekin beheko aldean. Alkandora lepodun soinekoa, mahukarik gabea, lepo biribila aurrean, eskotea atzean, bolante batekin. Paris Etiketa, 92646 zkia., 197 modeloa, Claude tallerra. Felisa Urdanibia de Salvagnac-ek emana. Archives Balenciaga, Paris. Paris, 92674 zkia. Erosia. CDM 993.16.2, Calais. Lehenengo soinekoaren bizkarraldeko eskotea handiagoa da. (69. orr.) 25/26- Vestidos y abrigos de cóctel, 11964, encaje Chantilly negro sobre crepé; abrigo de mangas %, con cinturón, un volante en la parte inferior. Vestido camisero, sin mangas, cuello redondo delante, escote en la espalda, con un volante. Etiqueta París, n° 92646, modelo 197, taller Claude. Donación de Felisa. Urdanibia de Salvagnac. Archives Balenciaga. París, París n° 92674. Adquisición. CDM 993.16.2, Calais. El escote de la espalda del primer vestido es más pronunciado, (p. 69).

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

58- Gaueko soinekoa, 1958ko U, fuksia koloreko shantunga, tul brodatuz eta lepo-xalez estalitako gerruntzea. Gerruntzea, asimetrikoa, gona bizkarrean eroria. Paris Etiketa. 107 pasea. M. H. de Givenchy-k emana. Paul Mellonen andrearena izan zen. CBM 2004.30, Getaria. (39. orr.) 58- Vestido de noche, V 1958, shantung fucsia con corpiño recubierto de tul bordado y echarpe-cuello. Corpiño, asimétrico, falda con caída en la espalda. Etiqueta París. Pase 107. Donación de M. H. de Givenchy. Pertenecía a la señora de Paul Mellon. CBM 2004.30, Getaria. (p. 39)

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Elektrizitatea eta elektronika (7)
De pronto, una señal sonora, suave, acariciante, de una cadencia estudiada para alertar pero no alarmar, procedente del monitor que tiene a sus espaldas, rompe el silencio con la suavidad de una piragua surcando la lisa superficie de un lago en calma. Bat-batean, bizkarraren atzealdean kokatutako monitoretik datorren soinu-seinale leunak, larritu gabe ohartarazteko prestatutakoak, isiltasuna apurtu du laku lasaiaren gainazala zeharkatzen duen piraguaren leuntasunarekin.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Con el eje paralelo a las ventanas para evitar los reflejos (estando de espaldas) o los deslumbramientos (estando frente a ellas) producidos por la luz exterior. Ardatza leihoekiko paralelo kanpoko argiak eragindako islak (bizkarra emanda) edo itsualdiak (aurrean egonda) saihesteko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

La espalda esté apoyada en el respaldo, desde los omoplatos hacia abajo. Bizkarra omoplatoetatik behera aulkiaren bizkarraldean bermatuta izatea.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Dolores de espalda (lumbalgias) y afecciones cervicales, debidos a los períodos prolongados de contracción sostenida, que afectan a los discos intervertebrales y a la musculatura de la espalda. Bizkarreko mina (lunbalgiak) eta zerbikaletako arazoak. Kontrakzio iraunkorreko epe luzeen ondorioz, ornoarteko diskoek eta bizkarreko muskulaturak eragina jasaten dute.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Si lo que tenemos en pantalla son reflejos directos de otras fuentes de luz (por ejemplo, una ventana situada a la espalda del operador), el nivel de luminancia es superior al de las imágenes de la pantalla, superponiéndose el objeto reflejado al objeto representado y pudiendo llegar a impedir la visión de la imagen de pantalla. Pantailan beste argi-iturrietako isla zuzenak baditugu (esaterako, ordenagailu atzean kokatutako leihoa); luminantzia-maila pantailako irudiena baino handiagoa izango da, ondorioz, islatutako objektua irudikatutako objektuari gainjarriko zaio eta pantailako irudia ikustea eragotz dezake.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

La silla que tiene en el puesto de control se le clava en la parte media de la espalda y su zona lumbar protesta cuando lleva quince minutos sentado. Kontrol-postuan duen aulkia bizkarraren erdialdean sartzen zaio, eta gerrialdea kexan hasten zaio hamabost minutu eserita eman orduko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Por el contrario, si se encuentra a espaldas de una ventana, se producirán reflejos sobre la pantalla que, además de ser molestos y disminuir la calidad de visualización, acaban cansando la vista. Leiho bati bizkarra emanda badago, islak izango dira pantailan. Hori deserosoa da, eta bistaratze-kalitatea murrizten du; gainera, bista nekatzen du.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Fabrikazio mekanikoa (2)
CUIDA TU ESPALDA, ZAINDU ZURE BIZKARRA,

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

No sitúes la pantalla ni de frente ni de espaldas a las ventanas. Ez kokatu pantaila leihoen aurrez aurre, ezta bizkarra ematen ere.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Gizarte eta kultura zerbitzuak (3)
El exceso no es peligroso para el organismo, en cambio su falta puede provocar debilidad muscular, dolor de espalda, osteoporosis y fracturas. Sobera izatea ez da kaltegarria organismorako, baina gabeziak, aldiz, ahultasun muskularra, bizkarreko mina, osteoporosia eta hausturak ekar ditzake.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hablarle a su espalda, que tiene sed y hambre, haren bizkarrari, egarri eta gose baita,

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

También se puede poner a los niños en fila y utilizar martillos de plástico para que cada niño marque el ritmo sobre la espalda del compañero que tiene delante. Era berean, haurrak errenkan jar ditzakegu, bata bestearen atzean, eta plastikozko mailuekin bakoitzak aurrekoaren sorbaldan erritmoa markatu dezake.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (6)
En la figura 14.15 el operario realiza una reparación debajo de la guantera del vehículo; para ello, se encuentra de pie con la espalda girada y forzada en todas direcciones y el cuello y los brazos en una postura también forzada. 14.15. irudian, langilea konponketa bat egiten ari da ibilgailuaren eskularru-kaxaren azpian; horretarako, zutik dago bizkarra norabide guztietan biratuta eta behartuta duela, eta lepoa eta besoak ere jarrera behartuan ditu.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

En cambio, en la figura 14.16 está apoyado con las rodillas en el suelo y un brazo en el suelo del coche, por lo que la espalda está más recta. Aitzitik, 14.16. irudian, belaunak lurrean bermatuta ditu eta beso bat autoaren zoruan; hortaz, bizkarra zuzenago dauka.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

La altura del elevador debe ajustarse en función de la altura del mecánico, ya que si el elevador está demasiado alto o bajo, los brazos forzarán una postura incorrecta de los hombros y la espalda se curvará hacia atrás con el consiguiente sobreesfuerzo. Jasogailuaren altuera mekanikariaren altuera doitu behar da; izan ere, jasogailua altuegi edo baxuegi badago, besoek sorbalden jarrera desegokia behartuko dute, bizkarra atzerantz okertuko da, eta, ondorioz, esfortzu handiegia egingo da.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Flexionar las piernas al levantar pesos en lugar de doblar la espalda. Pisuak jasotzerakoan zangoak tolestea, bizkarra tolestu ordez.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

No girar o mantener la espalda girada. Ez biratzea edo bizkarra zuzen mantentzea.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

No se debe girar la espalda al levantar o desplazar pesos lateralmente. Ez da bizkarra biratu behar pisuak jasotzeko edo albo batekin eramateko.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Irudi pertsonala (45)
Son músculos en forma de abanico que cubren la región posterior del cuello y la superior de la espalda, doblan la cabeza hacia atrás y mueven los hombros. haizemaile-formako muskuluak dira, eta lepoaren atzealdea eta bizkarraren goiko zatia estaltzen dituzte. Burua atzerantz bota eta sorbaldak mugitzen dituzte.

Materiala: Elektroestetika

es un hueso plano, triangular, que se sitúa en la parte superior de la espalda. hezur laua da, triangelu-formakoa, eta bizkarraren goialdean dago.

Materiala: Elektroestetika

Un joven de 18 años sufre un acné pustuloso muy grave en rostro y espalda; nos encontramos en un balneario con aguas sulfuradas al que ha acudido el joven a tratar su dolencia. Aurpegian eta bizkarrean oso zorne-akne bortitza du 18 urteko mutil gazte batek; bere gaitzari aurre egiteko ur sulfuratua duen bainuetxe batera joan da gaztea.

Materiala: Elektroestetika

Una joven de 17 años acude al Centro de Belleza con un acné en cara y espalda bastante agresivo, que a ella le acompleja mucho. Aurpegian eta bizkarrean oso akne bortitza duen 17 urteko neska gazte bat joan da edergintza-zentrora, akneak konplexua sortzen baitio.

Materiala: Elektroestetika

Tratamiento de pectorales, espalda y brazos. Pektoraletako, bizkarreko eta besoetako tratamendua.

Materiala: Elektroestetika

Acude a tu centro un joven con un acné muy virulento que se extiende por todo el rostro y por la espalda. Aurpegian eta bizkarrean oso akne birulentoa duen gazte bat joan da zure zentrora.

Materiala: Elektroestetika

Realiza cuatro gráficos a tamaño natural, en los que sobre una silueta humana colocada de frente, de espalda y de ambos perfiles, queden dibujados los itinerarios correctos en la aplicación de chorros a presión. Egin tamaina naturaleko lau grafiko, eta marraztu presiopeko zorrotaden aplikazioen ibilbide egokiak aurrez, bizkarrez eta albo bietara jarritako giza silueta batean.

Materiala: Elektroestetika

Parrillas dorsales (movimientos horizontales, verticales y oblicuos, como si dibujáramos en la espalda de la persona un abeto). Parrilla dortsalak (mugimendu horizontalak, bertikalak eta zeiharrak, pertsonaren bizkarrean izei bat marraztuko bagenu bezala).

Materiala: Elektroestetika

Mantendremos siempre una posición erguida de la espalda, modificando a menudo nuestra postura y apoyando nuestro peso alternativamente en una y otra pierna. Bizkarra beti tente eduki behar dugu, jarrera sarri aldatu, eta pisua hanka baten eta bestearen gainean tartekatuko dugu.

Materiala: Elektroestetika

b) Obtenido de la espalda y la barba de las cabras. b) Ahuntzen bizkarreko eta bizarreko ilea.

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (4)
Por ejemplo, en una conversación rodada con el método de plano-contraplano (primero se ve a uno de los personajes de frente y al otro de espaldas y, luego, al contrario) la cámara debe estar siempre en el mismo lado del eje que forma la línea recta que forman los dos personajes. Esate baterako, autoan elkarrizketa bat filmatzen bada plano-kontraplanoaren metodoarekin (lehenbizi pareko pertsonaietako bat eta bizkarrez dagoen bestea ikus daitezke, eta gero alderantziz), kamerak beti egon behar du bi pertsonaiek osatzen duten lerrozuzena egiten duen ardatzaren alde berean.

Materiala: Irudia

El escorzo representa el punto de vista del personaje que aparece en primer plano dando la espalda. Lehen planoan bizkarrez agertzen den pertsonaiaren ikuspuntua ematen du eskortzoak.

Materiala: Irudia

El primero es un fuerte picado que muestra un punto de vista cercano al personaje que vemos de espaldas y que se asoma al vacio. Lehenbizikoa pikatu handia da, bizkarrez ikusten dugun eta hutsunera hurreratzen den pertsonaiarengandik hurbil dagoen ikuspuntua erakusten du.

Materiala: Irudia

Este tipo de encuadres, donde vemos en primer plano la espalda de un personaje se llama "escorzo". Horrelako enkoadraketei "eskortzo" deritze, eta, horietan, pertsonaia bat bizkarrez ikusten dugu lehen planoan.

Materiala: Irudia

Instalatze eta mantentze lanak (1)
Cuando la posición de trabajo deba ser incómoda, por ejemplo en el torno, y suponga para la espalda un sobreesfuerzo anormal se dotará al trabajador de un cinturón antilumbago. Laneko posizioa ezerosoa denean (adibidez, tornuan) eta bizkarrerako ohiz kanpoko ahalegina eskatzen denean, langileek lunbagoaren aurkako gerrikoa eraman behar dute.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Ostalaritza eta turismoa (2)
- A la plancha o parrilla, para aves pequeñas o jóvenes abiertas por la espalda y ligeramente aplastadas. también para partes de los mamíferos pequeños y para filetes y chuletas de la caza mayor. - Plantxan edo parrillan, hegazti txikiak edo gazteak, bizkarretik irekita eta apur bat zanpatuta. Ugaztun txikien zatiak eta ehizaki handien xerrak eta txuletak ere horrela egiten dira.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Si a todo esto le añadimos que uno de ellos está recibiendo directamente en su espalda y le molesta, el chorro de aire acondicionado porque tiene la salida sobre este punto de su cuerpo, veremos que al anterior grado de insatisfacción se puede añadir esta circunstancia, que por supuesto no contribuirá a mejorar la situación. Horrez gain, bietako bati aire girotuak zuzenean ematen badio, aire-irteera gainean duelako, egoera ez da hobetuko eta, jakina, bezeroa are nahigabetuago egongo da.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zehar-lerroa (3)
en la posición en decúbito dorsal los apoyos de la cabeza, espalda, nalgas y los cuatro miembros conforman una base de sustentación amplia que minimiza los efectos de la fuerza de gravedad, quedando, en consecuencia, la energía disponible para el ejercicio de las reacciones circulares, el desarrollo de las posturas intermedias y la manipulación. Ahoz gorako etzaneran, buruko, bizkarreko, ipurdiko eta lau gorputz-adarretako bermaguneek euskarri zabala osatzen dute, eta grabitate-indarraren eragina minimizatzen; hori dela eta, haurrak behar adina energia du erreakzio zirkularretarako, tarteko jarreretarako eta manipulaziorako.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

apoyado sobre la espalda, el niño puede cambiar de dirección dando pasos con los pies, realizando giros hasta de 360º. Bizkarraren gainean bermatuta, haurra norabidez alda daiteke oinekin urratsak emanez, eta 360º ere biratu daiteke.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

el apoyo de las manos y la curvatura de la espalda son la consecuencia de haber sentado al niño prematuramente. Haurra goizegi eseraraztearen ondorio dira eskuetan bermatzea eta bizkarra okertzea.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Administrazioa eta kudeaketa (1)
ERIS decidió adquirir alfombras especiales y sillas ergonómicas, así como calzado ortopédico y destinado a evitar los problemas de espalda. ERISek alfonbra bereziak eta aulki ergonomikoak erostea erabaki zuen, baita oinetako ortopedikoak ere, bizkarreko arazoak saihesteko.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Nekazaritza (2)
Manipule las cargas flexionando piernas y brazos, manteniendo la espalda erguida y la carga pegada al cuerpo. Kargak manipulatzeko, tolestu hankak eta besoak, bizkarrari tente eutsiz eta karga gorputzera itsatsirik mantenduz.

Materiala: Nekazaritza

En trabajos con mochila proteger la espalda con plásticos o ropa impermeable. o

Materiala: Nekazaritza

Animazio turistikoa (1)
Los niños caminan a gatas mientras uno o varios niños, los “centollos”, se sitúan con la espalda de cara al suelo y se mueven usando las piernas y los brazos, al revés que si fueran a gatas. Haurrak lau hankan dabiltza, eta beste haur bat edo gehiago, “txangurruak”, bizkarra lurrera begira jartzen dira, eta hankak eta besoak erabiliz mugitzen dira, lau hankan egiten denaren alderantziz.

Materiala: Animazio turistikoa

Komunikatzeko trebetasunak (7)
Manos tomadas detrás de la espalda. Bizkarraren atzealdean eskuak elkartuta.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Postura corporal «hundida» (hombros caídos, espalda encorvada, etc.). •Gorputz-jarrera «sartua» (sorbaldak erorita, bizkarra okertuta eta abar).

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Colocar las manos en la espalda. •Eskuak bizkarrera eramatea.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Desplazamiento en el escenario (caminar sin dar la espalda al público). •Agertokian desplazatzea (ikusleei bizkarra eman gabe ibili).

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Procurar no dar la espalda a nadie. Ahalegintzea inori bizkarra ez ematen.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Demostrar su agrado, atención y simpatía hacia el interlocutor inclinándose hacia delante, relajado y con la espalda algo encorvada. Solaskideari atsegina, arreta eta sinpatia adieraztea, aurrerantz inklinatuta, erlaxaturik eta bizkarra apur bat okertuta dela.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Una vez sentado, el candidato debe mantenerse derecho, con la espalda apoyada suavemente sobre el respaldo, pero sin adoptar una posición de demasiado acomodo. Eseri ostean, hautagaia tente egongo da, eserlekuaren bizkarraldean ipinita, baina jarrera erosoegia ere hartu gabe.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak