Emaitzak: 8

ES EU
Ostalaritza eta turismoa (8)
los platos se exponen en mostradores en línea y los consumidores los eligen a su gusto. Platerak erakustegietan jartzen dira, ilaran, eta kontsumitzaileek gustuko dituztenak hartzen dituzte.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Proliferación microbiana por temperaturas de exposición inadecuadas. Mikrobioak ugaritzea, erakustegian tenperatura desegokia izateagatik.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

+8 ºC (los alimentos envasados deberán exponerse cumpliendo con las especificaciones de temperatura indicadas en su etiqueta). +8 ºC-an (ontziratutako elikagaiak haien etiketetan adierazitako tenperatura-espezifikazioen arabera eduki behar dira erakustegian).

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Proliferación microbiana por temperatura (frío o calor) de exposición inadecuada. Mikrobioak ugaritzea, erakustegiko tenperatura desegokia izateagatik (hotza edo beroa).

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Establecer y controlar las temperaturas adecuadas de exposición de alimentos perecederos. Elikagai galkorrak erakustegian edukitzeko tenperatura egokiak ezartzea eta kontrolatzea.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Control diario de las temperaturas de exposición en buffet. Buffet-zerbitzuan, egunero kontrolatu behar da janaria dagoen erakustegiko tenperatura.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Prácticas correctas de higiene (exposición en buffet). Higiene-praktika egokiak (buffet-zerbitzuko erakustegia).

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx

Prácticas correctas de higiene (exposición en buffet). Higiene-praktika egokiak (buffet-zerbitzuko erakustegia).

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx