Emaitzak: 23

ES EU
Gizarte eta kultura zerbitzuak (1)
Afecta a la epidermis y se manifiesta con el enrojecimiento de la piel. Epidermisari eragiten dio, eta azala gorritu egiten da.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irudi pertsonala (19)
- Los eritemas (enrojecimiento difuso de la piel producido por la congestión de los capilares). - Eritemak: larruazaleko gorriune lausoa, kapilarren kongestioak sortua.

Materiala: Elektroestetika

Es un enrojecimiento difuso de la piel producido por la congestión de los capilares en esta zona del cuerpo, por vasodilatación que puede dar edema en la dermis. Kapilarren kongestioak larruazalean sortutako gorriune lausoa da, eta hodi-zabalkuntzaren ondorioz, edema sor dezake dermisean.

Materiala: Elektroestetika

La eritromelalgia es la vasodilatación bilateral de las pequeñas arterias de los pies que ocasiona enrojecimiento cutáneo, calor y dolor urente. Eritromelalgia oinetako arteria txikien alde biko hodi-zabalkuntza da; larruazala gorritzen eta berotzen du eta mina sumingarria izaten da.

Materiala: Elektroestetika

R. No, porque las altas temperaturas no son adecuadas en este momen-to, ya que producirían un mayor enrojecimiento y facilitarían la aparición de numerosos puntos rojos. E. Ez, tenperatura altuak ez direlako egokiak une horretan, gorritasuna handituko luketelako eta puntu gorri ugari agertzea ahalbidetuko luketelako.

Materiala: Elektroestetika

Se define como la dilatación que sufren los vasos sanguíneos más super-ficiales, que produce enrojecimiento en la piel, liberación de calor, pudiendo llegar a originarse edema y finalizar en quemadura cutánea. Gainazaletik hurbilen dauden odol-hodiak dilatatzen dira, larruazala gorritzen du, beroa askatzen du eta edema edota larruazaleko erredura eragin ditzake.

Materiala: Elektroestetika

Es una afección ocular que se manifiesta por el enrojecimiento de los ojos, acompañado de picor y secreción sebácea de las glándulas de los párpados (legañas), la cual se espesa en el borde de estos y también en los ángulos de la abertura ocular. Afekzio honekin, begiak gorritu egiten dira, azkura izaten da, eta betazaletako guruinei bilgorra darie (makarrak), batez ere, betazal-ertzean eta begiaren angeluetan.

Materiala: Elektroestetika

Concretamente esta fórmula será de gran utilidad con pieles que presenten desde angiomas hasta cuperosis, e incluso las lesiones de acné que cursen con irritación y enrojecimiento. Hain zuzen ere, formula hori oso egokia da angiomak edo kuperosia duten azaletarako, eta akneak eragindako narritadura eta gorrituetarako ere bai.

Materiala: Elektroestetika

La causa de quemadura o enrojecimiento excesivo tras la exposición a rayos UV, solo es posible atribuirla a un exceso de radiación que excede el nivel de tolerancia. Izpi ultramoreen eraginpean jarri ondoko erredura edo gehiegizko gorritasuna tolerantzia-mailaz gaindiko erradiazioari soilik egotzi behar zaio.

Materiala: Elektroestetika

rubor (enrojecimiento), tumor (abultamiento), calor, dolor e impotencia funcional, todo ello resulta de una vasoconstricción primitiva que se sigue de una vasodilatación, enlentecimiento de la corriente sanguínea, acumulación y emigración de células blancas, exudación de líquido y fase de cicatrización. gorritasuna, tumorea (irtenunea), beroa, mina eta ezintasun funtzionala; horren guztiaren jatorria basokonstrikzio bat da, eta ondoren basodilatazioa, odol-zirkulazioaren moteltzea, zelula zurien pilatze eta lekualdatzea, likido-exudatzea eta orbaintzea gertatzen dira.

Materiala: Elektroestetika

Presentan tendencia al enrojecimiento y descamación por su vulnerabilidad frente a los agentes externos. Hain zuzen ere, gorritu eta ezkatatzeko joera dute, kanpoko agenteek kalte handia egin diezaieketela eta.

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (2)
-Dermatitis inflamatoria que cursa con enrojecimiento cutáneo, descamación, fisuras, disminución de la elasticidad cutáneo y a veces vesículas y costras. Hanturazko dermatitisa: larruazala gorritzea, ezkatatzea, artekak, larruazalaren elastikotasuna txikitzea eta, batzuetan, puslak eta zarakarrak.

Materiala: Irudia

-Dermatosis inflamatoria crónica caracterizada por enrojecimiento cutáneo y formación de grandes escamas plateadas. Hanturazko dermatosi kronikoa. Larruazala gorritzea eta zilar-koloreko ezkata handiak eratzea dira ezaugarriak.

Materiala: Irudia

Zehar-lerroa (1)
Cuando hablamos de los efectos sobre la piel diremos que la exposición a radiaciones ultravioleta origina, a corto plazo, eritemas o quemaduras solares caracterizadas por inflamación y enrojecimiento de la piel. Larruazaleko efektuei buruz, esango dugu erradiazio ultramoreekiko esposizioak, epe laburrean, eritemak edo eguzki-erredurak sortzen dituela, non ezaugarri nagusia larruazalaren hantura eta gorritasuna den.

Materiala: Sistemen integrazioa