Emaitzak: 1.833

EU ES
Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza (12)
1936an militarrak aginpidera iritsi zirenean, erbesteratzea erabaki zuen Balenciagak. Ondorioz, eten egin zuen denboraldi batez Espainiako hiru joskintza etxeen jarduera, berriro ere "Eisa Costura" izenarekin ekin zion arte. 1942an sozietate berri bat sortu zuen anaiarekin batera, "EISA S.A.". Etxe nagusia Donostian zegoen, eta sukurtsalak zituen Madril eta Bartzelonan. Era horretara, Donostia-tik beste hiri batzuetara zabaldu zuen bere jarduera eta goi mailako joskintzan zein jantzigintzan jardun zuen. Con la toma de poder por parte de los militares en 1936, Balenciaga decide exiliarse. Interrumpe por un tiempo las actividades de sus tres casas de costura en España, antes de retomarlas bajo el nombre de "'Eisa Costura". En 1942, Balenciaga funda con su hermano una nueva sociedad bajo el nombre de "EISA S.A.", cuya casa inicial se encuentra en San Sebastián, las sucursales en Madrid y en Barcelona. Así, desde San Sebastián extendió su actividad a otras ciudades y practicó la alta costura y la confección.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Cristobal Balenciaga Londresera joateko asmoz ari zela, 1936ko uztailean, Nicolas Bizcarrondo eta Attainvilleko Wladio Jaworoskiren laguntzarekin, goi mailako joskintza etxe bat zabaldu zuen Parisen, Georges V hiribideko 10. zenbakian; ez zituen utzi, ordea, Espainiako jarduerak. Madril, Bartzelona eta Donostiako etxeak Agustina ahizparen, Jose ilobaren eta Crespo ahizpen zuzendaritzapean utzi zituen, hurrenez hurren. Edonola ere, Parisen sortzen zituen diseinuak, eta horien arteko batzuk Espainian egiteko hautatzen zituen. Oihala Donostiara bidaltzen zuen, han baitzeukan etxe nagusia. Etxe haietako bakoitzean eta tailerretan (berrogeita hamar bat langilez osatuak), Parisen erabiltzen zituzten oihal berdinak erabiltzen zituzten. Eta Calaisko parpailak ere iritsi ziren espainiar bezeroen jantzitegietara. Cristobal Balenciagak oso agindu bereziak jasotzen zituen Espainian, hala nola Fabiola erreginaren ezkontzako soinekoa. Espainian ekoizpen kostuak Parisen baino txikiagoak zirenez, Euro-pa osoko bezeroek Manchesterreko Elizabeth dukesa esate baterako, Espainian hornitzea erabaki zuten. Horregatik ikusten dira gaur egun oraindik ere Eisa markako jantziak Europako hainbat herrialdetako enkanteetan. Mientras que Cristóbal Balenciaga planeaba irse a Londres, es en París, en julio de 1936, con la ayuda de Nicolás Bizcarrondo y de Wladio Jaworoski de Attainville. donde abre una casa de alta costura, "Balenciaga", en el número 10 de la avenida Georges V, sin abandonar sus actividades en España. Las casas de .Madrid, Barcelona y San Sebastián quedarán bajo la dirección de su hermana Agustina, su sobrino José y las hermanas Crespo respectivamente. Pero es en París donde crea los modelos, de los cuales elige algunos para que sean fabricados en España. La tela es enviada a San Sebastián, que permanece como la casa central de los tres establecimientos. En cada una de las casas, los talleres, formados por unos cincuenta empleados, utilizan generalmente las mismas telas que en París. Asimismo, los encajes de Calais se encuentran en los guardarropas de su clientela española. Cristóbal Balenciaga recibe, sin embargo, encargos especiales en España, como el vestido de novia de la reina Fabiola. Siendo el coste de producción menor en España que en París, dientas que vienen de toda Europa, como la duquesa Elizabeth de Manchester, deciden abastecerse en España. Es por ello que hoy en día, en las subastas de diferentes países europeos se encuentran prendas de la firma Eisa.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Cristobal Balenciagak 1936an Parisen hartu zuenean bizilekua, nahasmendu giroan sartuta zegoen parpaila mekanikoaren industria. Kanpoko merkatuaren oso mendekoa zenez, amerikar merkatuarena bereziki; luxuzko sektorea izanik, 1929an Estatu Batuetan sortutako finantza krisiaren ondorio latzak jasan zituen, hura Europara iritsi aurre-tik. Edonola ere, 1920ko hamarraldiko moda oso onuragarria izan zen parpailarentzat, eta bereziki estimatuak ziren Art Deco estiloaren eragina zuten motiboak. 1929an, 380 lantegi zeuden Calaisen, 2710 ehungailu eta 300 milioi franko inguruko fakturazioa eragiten zuten. Baina, 1931n, nazioarteko neurri protekzionistak jarri ziren abian2. Parpailen fabrikatzaileen ganbera sindikalaren arabera, garai hartan 54 lantegik itxi behar izan zituzten ateak3. 1830etik 1936ra sektorearen fakturazio bolumenak nabarmen egin zuen atzera. Zenbait fabrikatzaile, porrot egiteko zorian zeudela, beren ehungailuak saltzen saiatu ziren. Hala ere, epe ertainera konpetentzia areagotu egingo zuen deslokalizazioaren arriskupean, Estatuak, beste fabrikatzaile batzuen presiopean, debekatu egin zuen horien salmenta. 1935ean sindikatu bat sortu zen parpailen eta brodatuen ekoizpenean ziharduten sektoreetako jarduerak koordinatzeaz arduratzeko. Parisko goi mailako joskintza, arropa zuriaren egileak eta saltegi handiak ziren garai hartan Calaisko parpailaren merkatua. Salmentak komisionisten 6 bitartez egiten ziren, eta haiek funtsezko zeregina betetzen zuten ekonomian. Kotoia (hamarretik bederatzitan Lille-ko irungile fabrikak ziren hornitzaileak, eta gainerakoak ingeles fabrikak), zeta (italiarrak gehienbat) eta rayona (Frantzian egina) erabiltzen ziren batez ere. Tiburce Lebas sozietateak lehenengo parpail elastikoak egin zituen; sari bat ere jaso zuen, 1937an. Hamarraldiaren azken urteetan hobera egin zuen ekonomiak. Edonola ere, bien bitartean, 200 fabrikatzaile baino gehiago desagertu ziren krisiaren ondorioz. Cuando Cristóbal Balenciaga se instala en París en 1936, la industria del encaje mecánico acaba de vivir una década agitada. Muy dependiente del mercado exterior, principalmente americano, este sector de lujo se vio muy afectado por la crisis financiera que se abatió sobre los Estados Unidos en 1929, antes de llegar a Europa. Sin embargo, la moda de los años 1920 fue favorable para el encaje y valoró especialmente los motivos influenciados por el estilo Art Déco. En 1929, Calais cuenta ya con 380 fabricantes y 2710 telares, generando alrededor de 300 millones de francos de volumen de facturación. Pero, en 1931, se pusieron en marcha medidas proteccionistas internacionales. La cámara sindical de los fabricantes de encaje enumera en aquella época 54 cierres de fábricas. De 1930 a 1936, el volumen de facturación del sector experimenta una regresión considerable. Algunos fabricantes, al borde de la quiebra, intentan vender sus telares. Sin embargo, el riesgo de una deslocalización que alimentaría la competencia a medio plazo, empuja al Estado, bajo la presión local de otros fabricantes, a prohibir su venta. En 1935 se crea un sindicato para, asegurar la coordinación de las actividades en los sectores de la producción de encajes y de bordados". Los mercados del encaje de Calais en la época eran la alta costura parisina, los confeccionistas de lencería y los grandes almacenes. La venta se efectuaba a través de comisionistas que desempeñaban un papel económico determinante. Las materias empleadas eran el algodón (suministrado en nueve de cada diez casos por las fábricas de hilado de Lille. el resto por las fábricas de hilado inglesas), la seda (de procedencia italiana en su mayoría) y el rayón (fabricado en Francia). La sociedad Tiburce Lebas desarrolla el primer encaje elástico, que fue premiado en 1937. Los últimos años de la década conocen una mejora económica. Sin embargo, entre tanto, la, crisis ha provocado la desaparición de más de 200 fabricantes.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

XIX. mendearen bigarren erdialdetik 1950eko hamarraldiaren hasiera arte, Calaisko parpailak Leavers motako ehungailuetan egiten ziren. Prestakuntza handiko langileak behar dira horiek erabiltzeko, eta kostuaren herena hartzen du horrek. Kostu txikiagoko produktu bat proposatzeko asmoz, Karl Mayer industria-gizon alemanak lehenengo Raschel ehungailua jarri zuen martxan 1956. urtean. Tresna hark, Leavers ehungailuak ez bezala, puntuaren printzipioaren arabera funtzionatzen du. Ehungailu horrek oso bizkor egiten du ka-litate handiko ehuna; aukera gutxiago eskaintzen ditu, baina langile gutxiago behar ditu eta prestakuntza gutxiagokoak. Lehiakide horren igoera bizkorrarekin kezkatuta, Calaisko eta Caudryko Leavers parpaila egileek kalitatezko zigilua sortu zuten 1958an, "Calaisko parpaila", beren parpaila besteetatik bereizteko. Hala ere, zenbaitek Raschel ehungailuak ere erosi zituzten, beren jarduera zabaltzeko helburuarekin. De la segunda mitad del siglo XIX a principios de los años 1950, el encaje se realizará en Calais en telares del tipo Leavers. Su utilización requiere una mano de obra altamente cualificada que representa un tercio del coste de producción. Con el fin de proponer un producto de coste más bajo, el industrial alemán Karl Mayer puso en marcha, en 1956, el primer telar Raschel que, contrariamente al Leavers, funciona según el principio de la labor de punto. Este telar produce rápidamente un textil de calidad y de variedad menores, con una mano de obra reducida v menos cualificada. Preocupados por el rápido auge de este producto competidor, los fabricantes de encaje Leavers de Calais y Caudry15 crean en 1958 uii sello de calidad "encaje de Calais", con el fin de diferenciar su propio encaje. Sin embargo, algunos de ellos compran telares Raschel para ampliar su actividad''.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Kat. 27. - Koktelerako sorta baten xehetasuna, Eisaren izenpean, Espainian, 1964an. Cat. 27 - Detalle de un conjunto de cóctel bajo la firma Eisa realizado en España en 1964

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Eromena litzateke Balenciagak parpailarekin edo tularekin sortu zituen lanak zerrendatzea, ugariak baitira. 1950eko neguko bildumarako, esate baterako, hirurogeita hamaika modelotatik hogeita bederatzik zituzten aipatutako osagaiak, eta 1950eko udaberrian laurogeita hamalautik hamaseik. Belle-Epoque deituan bezala, Cristobal Balenciagak jantzi mota guztietan, goizetik gauerako jantzietan, erabili zituen parpailak. Era horretara, goizerako, parpaila brodatu estu bat jartzen da janzki baten alkandoran; mohair artilearekin, berriz, 1952an arratsalderako multzo erdi estuetarako ehuna bihurtzen da. Bai arratsalderako bai gauerako Balenciagak "Chantilly oso fina erabiltzen du, eta hori kolore delikatuez, arrosa koloreez, grisez edo beltzez zipriztintzen ditu soinekoak". 1950eko udan, Balenciagak parpailadun galtza batzuk diseinatu zituen, pixkagatik gainditu zituztenak arratsalderako krepezko soinekoak, bizkar irekikoak. 1962an galtza horiek berak panti bihurtu ziren (26. or. il.). 1920ko hamarraldian boladan zegoen tunika 1955ean erabili zuen berriro ere jostunak, eta 1967an eta 1968an ere hartara itzuli zen, baina orduko hartan soutache erara brodatutako parpaila batekin, gogora ekarriz veneziar puntu lodiak. Koktel eta afarirako jantziei dagokienez, parpailadun multzoen moldeak jostunarengan siluetak izan zuen bilakaera erakusten du, 1945. urteaz geroztik, bai gerri estu-estuaren bai gerri baxuaren bitartez edo gerririk gabe, soineko hauen antzera: marinela 1951n (75. or. il.), zakua (91. or. il.) eta baby doll (79. or. il.) 1957an. 1964ko baby doll-ek, aldiz, soineko-gerruntze bihurtuta, zabaltasun eskasa zuen, garai hartako joerei jarraituz. Sería una locura intentar enumerar las creaciones con encaje o con tul del modisto, puesto que son muy numerosas. Citaremos, por ejemplo, para la colección de invierno de 1950, veintinueve modelos de setenta y uno, y en la primavera de 1950 dieciséis de noventa y cuatro. Como en la Belle-Epoque, Cristóbal Balencíaga lo utiliza para conjuntos que van desde la mañana hasta la noche. De esta manera, para la mañana, se coloca un estrecho encaje bordado en una blusa de un traje, mientras que, confeccionado con lana mohair, el encaje se convierte en 19523 en la tela de conjuntos semi-ajustados para la tarde. Para la tarde y para la noche, Balenciaga utiliza siempre "Chantilly extremadamente fino, que salpica los vestidos de un rubio delicado, de rosa, de gris o de negro. En el verano de 1950, Balenciaga diseña un pantalón con encaje, que apenas supera el vestido de crepé con la espalda abierta para la tarde. En 1962, ese pantalón se transforma en pantis (il. p. 26). La tónica, de moda en los años 1920, vuelve a ser utilizada por el modisto en 1955, quien más tarde la retomará en 1967 y en 1968, confeccionada esta vez con un encaje bordado de soutache, que recuerda los gruesos puntos del encaje veneciano. Para el cóctel y la cena, el corte de los conjuntos con encaje muestra, tras 1945, la evolución de la silueta vista por el modisto, bien con el talle marcado, o bien con el talle bajo o sin talle, como lo recuerdan los vestidos: marinero en 1951 (il. p. 75), saco (il. p. 91) y babydoll (il. p. 79) en 1957. Sin embargo, el baby doll de 1964, que se convirtió en vestido corpiño, tiene una amplitud reducida, siguiendo las tendencias de la época.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Parpailaren ezaugarri guztien artetik, gardentasuna da jostunak gehien nabarmendu zuena, Goyaren erretratuetan inspiratuta, askotan aipatu bezala. Ez dago sare arin eta beltzaren azpian igartzen den azala baino gauza poetikoagorik, ezta paparraren, azpilduraren, mahuken eta gonaren ertzean jositako edo nabarmendutako parpaila bat baino poetikoagorik ere; beste gardenki batzuk koloretako hondoekin agertzen dira, esate baterako beroki baten azpiko gerruntze batean zeta arrosa (73. or. il.), baina baita zeta aldakorrak gogorarazten duen jantzian ere. Zaku formako soinekoetan ere, baby dolls delakoetan, parpailaren gardentasunarekin jolas egiten du Balenciagak, soineko estuaren atzetik agertu eta gerriaren fintasuna nabarmenduz (79. or. il.). De entre todas las características del encaje, la transparencia es la que el modisto magnifica con más placer, inspirándose, como se ha puesto de manifiesto a menudo, en los retratos de Goya. Nada es más poético que la piel que se adivina bajo la ligera red generalmente negra, un encaje que sobresale o que está cosido en el borde del escote, del dobladillo, de las mangas y de la falda; otras transparencias aparecen con fondos de colores corno la seda rosa de un corpiño bajo un abrigo (il. p. 73) pero también en el conjunto del atuendo que recuerda a las sedas tornasoladas. Para sus vestidos saco, baby dolls. Balenciaga juega también con la transparencia del encaje, que se desprende claramente del fondo del vestido ceñido haciendo resaltar la finura del talle (il. p. 79).

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

1941 Gona estuak behealdean, drapeatuak gerrian, gaueko soinekoak "soleil" motako tolesekin. Gona zabala, bizkarraldean bildua. Upelaren linea, galtza-gona. Parpail beltzeko bolante txikiak gorputzetan. 1941 Faldas estrechas en los bajos, drapeadas en la cintura, vestidos de noche con plisado "soleil". Falda ancha recogida en la espalda. Línea bañil, falda-pantalón. Pequeños volantes de encaje negro en los cuerpos.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

1953 Lepo zabaleko berokia. Gerria baxua. Kanpai formako mahukak. Blusa luzeko jaka. Marinel blusa. 1953 Abrigo de cuello ancho. Talle bajo. Mangas campana. Chaqueta ablusada. Marinera.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

esKUINEAN: Kat. 45 - Baby doll soinekoaren itzulera 1964an. Satinezko zinta bizkarraldean bolantearen azpian ezkutatzen da eta aurrealdean agertzen da berriro, bularrean lotzeko. A LA DERECHA: Cat. 45 - Reaparición en 1964 del vestido baby doll. Una cinta de satén oculta en la espalda bajo un volante reaparece en la parte delantera y se anuda sobre el pecho.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Elektrizitatea eta elektronika (481)
Instalar y configurar una tarjeta de captura de vídeo bajo Windows, cuando no hay conflictos con otro hardware. Windowsen bideo-kapturako txartel bat instalatu eta konfiguratu, beste hardware batekin gatazkarik ez badago.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

En base a lo anteriormente expuesto el responsable del análisis del trabajo en los procesos del proyecto decidirá cuál será el formato de análisis más adecuado, se elaborarán las instrucciones que se darían a los analistas del equipo de trabajo y a los miembros del equipo de trabajo y el formato que se daría a los resultados del proceso. Arestian azaldutakoa oinarritzat hartuta, analisirako formaturik egokiena zein den erabakiko du proiektuko prozesuen lanaren analisiko arduradunak, eta lantaldeko analistei eta lantaldeko kideei eman beharreko jarraibideak sortuko dira, eta prozesuko emaitzei eman beharreko formatua ere erabakiko da.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Reclutamiento y selección de personal en equipo de trabajo del proyecto. Proiektuko lantaldeak langileak biltzea eta hautatzea.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Instalar y configurar una tarjeta gráfica bajo Windows para un tipo de monitor en concreto. Windowseko txartel grafiko bat instalatu eta konfiguratu monitore mota jakin batentzat.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Los miembros del equipo consiguen llegar a ser miembros pasando por una prueba de fuego (una entrevista rigurosa y un proceso de selección, completándose con la asignación de un primer trabajo, o basándose en la posesión de un pasado excepcional). Taldekideek, taldean sartzeko, oso proba zailak gainditu behar izaten dituzte (adibidez, elkarrizketa zorrotza eta hautaketa-prozesua, eta, horren ondoren, lehen lana esleitzen zaie, edo, bestela, iraganean lorpen bikainak edukitzea izaten da oinarria).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Máquinas que bajo el título "La electricidad es buena para la salud", suministraban descargas eléctricas destinadas a mejorar la salud y a curar enfermedades; en forma de reloj se enumeraban las diversas patologías y solo era menester poner la manecilla sobre la enfermedad que interesaba para recibir la dosis correcta e idónea para el mal en cuestión. “Elektrizitatea ona da osasunerako” lelopean, osasuna hobetzeko eta gaitzak sendatzeko deskarga elektrikoak ematen zituzten makinak ziren; erloju-forman patologiak zerrendatzen ziren, eta nahikoa zen zegokion gaixotasunean orratza jartzea gaixotasun horretarako dosi zuzena eta egokia jasotzeko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

En las termas, también usaban el calor húmedo, que era el preferido por los romanos, pero que una vez disuelto el imperio, prevaleció y ha llegado a nuestros días gracias al pueblo turco que también estuvo bajo el influjo del poder romano y es por ello que el "baño romano" hoy es más comúnmente conocido como "baño turco". Termetan bero hezea ere erabiltzen zuten; hain zuzen, hori zuten gustukoena erromatarrek. Baina inperioaren gainbeheraren ondoren, botere erromatarraren eraginpean izan zen herri turkiarrari esker iraun du gaur egunera arte , eta horrexegatik, eskuarki “bainu erromatarra” “bainu turkiar” izenaz da ezagunagoa gaur.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Alarma de temperatura baja: cuando sea inferior a 10 ºC. Tenperatura baxua dagoela adierazten duen alarma: tenperatura 10 ºC baino txikiagoa denean.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Indicador de entrada (baja). Sarrera-adierazgailua (baxua)

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Indicador de entrada baja. Sarrera baxua dagoela adierazten duen adierazgailua

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Eraikuntza eta obra zibilak (13)
Redes de Seguridad bajo forjado reutilizables. Forjatu azpiko segurtasun-sare berrerabilgarriak.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Redes de seguridad bajo forjado de uso único. Erabilera bakarreko forjatu azpiko segurtasun-sareak.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

No se colocarán tableros, ni vigas, ni bovedillas en el interior de los forjados unidireccionales (encofrado no continuo), sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger la caída interior de los operarios de un forjado a otro (fig. 459). Norabide bakarreko forjatuen barrualdean (enkofratu ez-jarraituan) ez da oholik, haberik edo gangatilarik jarriko aurretik forjatu azpiko segurtasun-sareak finkatu gabe, langileak forjatu batetik beste batera erortzea saihesteko (459. irudia).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

De esta forma, el sistema queda instalado bajo el plano de trabajo, para poder ejecutar todos los trabajos de elaboración del forjado con total seguridad. Horrela, lan-gainazalaren azpian instalatzen da sistema, forja muntatzeko zeregin guztiak segurtasun osoz egin ahal izateko.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Existen complementos para facilitar su adhesión (aplicación de caucho líquido) o para alargar su vida bajo masa (materiales plásticos o geotextiles). Asfaltozko geruza itsasteko, hainbat osagai daude erabilgarri (hala nola, kautxu likidoa), eta geruzak masa azpian luze irauteko materialak ere jar ditzakegu (material plastiko edo geotextilak).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Conviene colocar algún tipo de material aislante bajo la teja -antes de colocar la teja-. Komenigarria izaten da teilak jarri aurretik, teilen azpian material isolatzaileren bat ipintzea.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Muestra del extremo de una regla donde se puede ver el calce bajo ella y el trozo de baldosa que servirá de referencia para dar la caída a la zahorra. Erregela baten muturra. Haren azpian, altxagarria eta zagorraren maila ezartzeko erreferentzia den baldosa zatia ikusten dira.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Pudiendo mojar la arena y apelmazarla para que no ceda bajo el peso de los azulejos. Aldez aurretik, harea busti eta trinkotu egin dezakegu, lauzen pisuaren eraginez ez hondoratzeko.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Dependiendo del lugar donde estén puestos los trozos de varilla utilizaremos unos agujeros u otros del ladrillo para dejarlo más alto o más bajo, según necesidad. Hagatxo zatiak non jarri diren kontuan hartuta, adreiluaren zulo batzuk edo beste batzuk erabiliko ditugu, adreilua gorago ala beherago uzteko, kasuan kasu behar den moduan.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Por lo que se empezarán a poner las lajas más grandes en la parte baja del tejado, reservando las más estrechas para las hiladas próximas al caballete. Horregatik, lehenik, harlauza handienak jarriko ditugu teilatuaren behealdean, eta estuenak, berriz, teilatu-gailurretik hurbileko guneetarako gordeko ditugu.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Fabrikazio mekanikoa (123)
Las unidades de avance de taladrado neumáticas efectúan todos los agujeros simultáneamente bajo diferentes ángulos según el proceso de trabajo. Zulagailuaren aitzinamendu-unitate pneumatikoek zulo guztiak aldi berean egiten dituzte, bakoitzak angelu desberdinarekin, lan-prozesuaren arabera.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

En la primera estación de control se detectan por medio de una válvula de rodillo las piezas mal colocadas, debido á que un lado de la pieza tiene un saliente de 0,5 mm más bajo en relación con el nivel de referencia del saliente situado al otro lado de la pieza. Lehenengo kontrolgunean, arrabol-balbula baten bidez detektatuko ditugu gaizki jarritako piezak. Izan ere, piezaren albo batean izango dugun irtengunea piezaren beste aldean duen irtengunearekiko 0,5 mm beherago egongo da.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

La fuerza necesaria, la velocidad de avance y la exactitud de un movimiento son decisivos para elegir entre la aplicación de un cilindro neumático o de una unidad de avance neumática-hidráulica bajo una forma de ejecución determinada. Aplikazio jakin batean zilindro pneumatikoa bakarrik edo aitzinamendu-unitate pneumatiko-hidrauliko bat erabili behar dugun zehazteko erabakigarriak dira lanerako behar izango dugun indarra, aitzinamendu-abiadura eta mugimenduen zehaztasuna.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Las señales de baja presión procedentes de los correspondientes detectores son aplicadas en este cabezal el cual pilota la válvula de potencia. Detektagailuetatik iritsitako presio baxuko seinaleak potentzia-balbula pilotatuko duen buru horri ezarriko zaizkio.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Se tiene así la posibilidad de amplificar una señal de baja presión en un armario de mando, o en la misma válvula distribuidora. Ondorioz, presio txikiko seinale bat aginte-armairuan edo banaketa-balbulan bertan anplifikatzeko aukera izango dugu.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Los convertidores neumáticos-eléctricos se eligen según la presión de trabajo y se fabrican generalmente para presión normal y baja presión. Bihurgailu pneumatiko/elektrikoak lan-presioaren arabera aukeratzen dira eta, normalean, presio txikietarako eta presio normaletarako fabrikatzen dira.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Para detectar neumáticamente la posición de un elemento cualquiera se utilizan generalmente captadores de información en alta y baja presión, tales como obturadores de fuga, barreras de aire y detectores de proximidad. Elementu baten posizioa detektatzeko, goi- eta behe-presioko informazio-kaptadoreak erabiltzen dira normalean, hala nola ihes-itxigailuak, aire-langak eta hurbiltasun-detektagailuak.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

En los casos de velocidades bajas puede utilizarse la propia amortiguación que generalmente va montada en la culata de los cilindros. Abiadura txikietan, aldiz, normalean zilindroen kulatan bertan muntatutako moteltze-sistema erabil daiteke.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Con ello se mantiene el émbolo bajo dos presiones, la del aire de escape y la del aire de alimentación, resultando una velocidad más constante. Hala, enboloa bi presioren pean izango dugu, ihes-airearenaren eta elikadura-airearenaren pean, eta abiadura konstanteagoa izango dugu.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Cuando se precisa una velocidad constante y muy baja (como en el caso del avance de una herramienta de corte) se recurre a una regulación oleohidráulica. Abiadura konstantea eta oso mantsoa behar dugunean (adibidez, mozketa-erreminta bat aurreratzeko), erregulazio oleohidraulikoa erabiliko dugu.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Gizarte eta kultura zerbitzuak (48)
Se caracteriza por un consumo elevado de legumbres, cereales, pastas, arroz, frutas, verduras, aceite de oliva, pescado y leche; un consumo moderado de carnes y derivados lácteos y un bajo consumo de mantequilla, margarina y azúcares refinados. Lekaleak, zerealak, pasta, arroza, fruta, barazkia, oliba-olioa, arraina eta esnea asko kontsumitzea; haragia eta esnearen eratorriak neurriz kontsumitzea eta gurina, margarina eta azukre finduak gutxi kontsumitzea dira ezaugarri nagusiak.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

En la dieta de las personas mayores pueden faltar folatos (ácido fólico), por un consumo bajo de frutas y verduras. Pertsona adinduen dietan folatoak (azido folikoa) falta daitezke fruta eta barazki gutxi kontsumitzeagatik.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

En la población española se considera el punto de corte para establecer el nivel de apoyo bajo en una puntuación menor o igual a 32. Espainiako gizartean, laguntza-maila finkatzeko muga behean dago, 32 puntu edo gutxiagoan, hain zuzen.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

- Bien afianzada la protección alta y baja, sabiendo elegir cuándo debe utilizarla. - Goiko eta beheko babesa ondo finkatuta daude, eta badaki noiz erabili behar duen.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

«Atención uti-lícese bajo vigilancia de adultos», e irán además acompañados por instrucciones de uso. “Kontuz: erabili helduen zaintzapean”, eta, gainera, erabiltzeko argibideak edukiko dituzte.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

latalla baja normal, y la talla baja patológica. garaiera txiki normala eta garaiera txiki patologikoa.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Normalmente dura entre 3 y 4 días y presenta dolor de garganta, rinorrea (goteo de nariz), dolor de cabeza, tos, estornudos y a veces fiebre baja. 3-4 bat egun irauten du. Eztarriko mina, sudur-jarioa, buruko mina, eztula, doministikuak eta batzuetan sukar txikia izaten da.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

De este modo, se identificarán los sonidos altos como sonidos agudos, y los sonidos más bajos, como sonidos graves. Horrela, bada, soinu altuak eta soinu baxuak bereiziko ditugu.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Otra actividad más divertida consiste en que el niño imite a un personaje cantando una canción conocida por todo el grupo en diferentes tesituras y el resto del grupo adivine qué voz está imitando: soprano, contralto, tenor, bajo. Haurretako batek talde osoak ezagutzen duen kanta bat hainbat tesituratan kantatzea, eta beste haurrek ahotsa asmatzea (sopranoa, kontraltoa, tenorea edo baxua) izan daiteke beste jarduera dibertigarriago bat.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Representa el bajo, pero con una voz de compasión. Baxua antzezten du, baina erruki-ahotsarekin.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (41)
provoca que el paralelismo entre las superficies de trabajo no sea el correcto, produciendo el redondeo de las caras de las tuercas o los tornillos. horren ondorioz, lan-gainazalen arteko paralelismoa ez da zuzena, eta azkoinen edo torlojuen aurpegiak biribildu egiten dira.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Piso bajo y suelo frío Solairu baxua eta zoru hotza

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Por estas razones no se recomienda el uso de este EPI bajo estas circunstancias. Horregatik, ez da gomendagarria NBE hori erabiltzea egoera horietan.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Un punto de ebullición muy bajo permite una buena evaporación. Irakite-puntua oso txikia bada, lurrunketa ona izango da.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

La fuerza compuesta por la baja presión aplicada a las partes superiores de los émbolos y la fuerza del muelle 1, es superior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2. Pistoien goialdeetan aplikatzen den behe-presioaz osatutako indarra eta 1. malgukiaren indarra ganberak pistoien behealdean egiten duen presioaz osatutako indarra eta 2. malgukiaren indarra baino handiagoa da.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

La fuerza compuesta por la baja presión en la parte superior del émbolo y la fuerza del muelle 1 es inferior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2. Pistoiaren goialdean dagoen behe-presioaz eta 1. malgukiaren indarrak osatzen duen indarra ganberan dagoen presioak pistoien behealdeetan egiten duen presioaz eta 2. malgukiaren indarrez osatutako indarra baino txikiagoa da.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Abrir la válvula de corte de baja presión del conjunto de manómetros (y la de alta según modelos). Ireki manometro multzoaren behe-presioko ebaketa-balbula (eta goi-presiokoa modeloen arabera).

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

La entrada se realiza por la parte delantera, mediante unas aberturas entre el capó y el parabrisas, atravesando el interior del vehículo y la salida por la parte trasera (maletero, paso de rueda y bajo los asientos traseros). Airea aurrealdetik sartzen da, kapotaren eta haizetakoaren artean dauden zirrikituetatik, ibilgailuaren barrualdea zeharkatzen du, eta atzealdetik (maletategia, gurpil-pasoa eta atzealdeko eserlekuen azpialdea) ateratzen da.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

- Con el circuito parado las presiones de alta y baja se igualan, teniendo entre 5 y 6 bares en ambos lados. - Zirkuitua geldirik dagoela, goi- eta behe-presioak berdindu egiten dira, bi aldeetan 5 bar-etik 6 bar-era bitartekoa izanik.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

a.Identifica el tipo de circuito de aire acondicionado (con válvula de expansión o estrangulador), el tipo de refrigerante que utiliza y las tuberías de alta y baja presión. a.Identifika ezazu aire girotuaren zirkuitua (espantsio-balbula edo aire-dosifikagailua duena) zer motatakoa den, zer hozgarri mota erabiltzen duen, baita goi- eta behe-presioko hodiak ere.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Informatika eta komunikazioa (5)
El uso de procedimientos y funciones nos da la capacidad de agrupar varias instrucciones bajo un solo nombre y poder llamarlas a estas varias veces desde diferentes sitios, ahorrándonos la necesidad de escribirlas de nuevo. Prozedurak eta funtzioak erabiltzeak hainbat instrukzio izen bakarrean biltzeko ahalmena ematen digu, eta horiei hainbat gunetatik hainbat aldiz deitzekoa, berriro idatzi behar izan gabe.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

El uso de funciones nos da la capacidad de agrupar varias instrucciones bajo un solo nombre y poder llamarlas a estas varias veces desde diferentes sitios, ahorrándonos la necesidad de escribirlas de nuevo. Funtzioak erabiltzeak hainbat instrukzio izen bakarrean biltzeko ahalmena ematen digu, eta hainbat gunetatik hainbat aldiz deitzekoa, berriro idatzi behar izan gabe.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Si por el contrario tenemos temas muy cortos, lo correcto sería agruparlos bajo un encabezado de tema algo más general. Aitzitik, oso gai laburrak baditugu, zuzenena gai orokorrago baten goiburukoan biltzea izango litzateke.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Una vez tenemos los objetivos, hay que organizar el contenido por temas o secciones, que se ajusten a nuestros objetivos, reuniendo las informaciones relacionadas bajo el mismo epígrafe. Helburuak finkatu ondoren, edukia helburuetara egokitzen diren gaietan edo ataletan antolatu behar dugu, epigrafe berean zerrendatutako informazioak bilduz.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Por ejemplo, la dificultad que el manejo del sitio web pueda suponer para usuarios con poca experiencia o bajo nievl de formación. Adibidez, eskarmentu gutxiko edo prestakuntza-maila baxuko erabiltzaileentzat web gunea maneiatzeak duen zailtasuna.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Irudi pertsonala (213)
Investiga y averigua si la concentración de proteínas en el líquido intersticial de los enfermos con síndrome nefrótico es alta o baja. Ikertu eta aztertu sindrome nefrotikoa duten gaixoen likido interstizialeko proteina-kontzentrazioa handia ala txikia den.

Materiala: Elektroestetika

Aunque las causas pueden ser patológicas, como inflamaciones en la pared intestinal, el origen más frecuente en la actualidad es el estrés, los dietas con bajo contenido en fibra vegeta1 o la ingestión de algunosmedicamentos, como los antidepresivos. Kausak patologikoak izan daitezkeen arren (hanturak hestearen horman, esaterako), egungo eragile ohikoenak estresa, landare-zuntz gutxiko dietak edo sendagai batzuk (antidepresiboak) dira.

Materiala: Elektroestetika

Cuando los niveles son bajos, se produce directamente una sensación de hambre, debido a que existen centros nerviosos en el cerebro, que cuando no se detectan, provocan la sensación de hambre que desaparece tras una comida cuando los niveles de azúcar vuelven a ser normales. Mailak baxuak direnean, gose-sentsazioa izaten da zuzenean; izan ere, garunean nerbio-zentroak daude eta glukosa hautematen ez dutenean, gose-sentsazioa eragiten dute. Sentsazio hori jan ondoren desagertzen da, azukre-mailak berriro ere arruntak direnean.

Materiala: Elektroestetika

, así como realizar ciertos tipos de masajes, pero siempre bajo prescripción facultativa. Zenbait masaje ere eman ditzake, baina betiere medikuaren agindua izanik.

Materiala: Elektroestetika

Todo aquello que haga tener bajos niveles de proteínas en sangre disminuirá la POc. Odolean proteina-maila baxuak izatea eragiten duen orok kapilarretako presio onkotikoa murriztuko du.

Materiala: Elektroestetika

Ingestión muy baja o nula de proteínas. Proteina oso gutxi hartzea, edo proteinarik ez hartzea.

Materiala: Elektroestetika

Son dos pequeñas glándulas ovoides del tamaño de una almendra situadas en la parte baja del abdomen de las mujeres y denominadas ovarios. Arbendolaren neurriko bi guruin txiki oboide dira, eta emakumeen sabelaren behealdean daude; obario deritze.

Materiala: Elektroestetika

obesidad, ojos hundidos, apatía, somnolencia... y, en general, un metabolismo basal bajo que vuelve a la persona lenta y aletargada. obesitatea, begi sartuak, apatia, logura… eta, oro har, metabolismo basal baxua (pertsona moteltzen eta lozorrotzen du).

Materiala: Elektroestetika

Bocio exoftálmico, que se caracteriza por un aumento del tamaño del tiroides (bocio), ojos saltones (exof-talmia) debido a la acumulación de líquido bajo el globo ocular, aumento del metabolismo basal, adelgazamiento, taquicardias, etc. Bozio exoftalmikoa. Ezaugarri hauek ditu: tiroidearen hantura (bozioa); begi irtenak (exoftalmia), begi-globoaren azpian likidoak metatzen direlako; metabolismo basala handitzea; argaltzea; takikardiak eta abar.

Materiala: Elektroestetika

El cartílago costal une los tres pares de costillas falsas superiores que están conectadas a la vez al par más bajo de costillas verdaderas. Saihets-hezurreko kartilagoak goiko hiru saihets-hezur pare faltsuak batzen ditu eta, aldi berean, beheko egiazko saihets-hezur pareari lotuta daude.

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (29)
Montaje de Andamio tubular en el perímetro del forjado en ejecución, apoyado sobre el suelo de la planta baja. Metalezko aldamio tubular bat jartzea egiten ari den forjatuaren perimetroan, etxabearen zoruan bermatua.

Materiala: Irudia

Se colocarán con el cuadrado paralelo a la línea del forjado, de forma que las horcas queden perpendiculares una con la otra, evitando así que se genere una bolsa excesiva en la red y que esta quede baja entre las dos horcas. Karratuak forjatuaren lerroarekiko paralelo egon behar du, txardangoak elkarrekiko perpendikular geratzeko. Horrela, bilketa-poltsa handiegia sortzea eta bi txardangoen arteko sarea baxuegi geratzea saihestuko da.

Materiala: Irudia

De esta forma, el Sistema permite arrancar desde el suelo sin sujeción intermedia, solucionando así situaciones de riesgo que ocasiona la obra con plantas bajas superiores a 3 metros (fig. 301). Beraz, bitarteko ainguraketarik gabe lurretik lanean hastea ahalbidetzen digu sistemak, eta 3 metrotik gorako altuera duten etxabeetan egiten diren obren arriskua saihesten da (301. irudia).

Materiala: Irudia

Se están utilizando otros Sistemas que no están contempladas en la norma europea, bien sean por novedosos, como la Red tipo Perona, Redes de cierre vertical, etc., o por encontrarse en el momento de la elaboración de esta Guía, en proceso de normalización, como es el caso de las Redes de Seguridad bajo forjado. Arau europarrean jasotzen ez diren beste sistema batzuk ere erabiltzen dira, dela berriak direlako (Perona motako sarea, itxiera bertikaleko sareak, etab.), dela gida hau prestatzeko unean normalizazio-prozesuan zeudelako (adibidez, forjatuen azpiko segurtasun-sareak).

Materiala: Irudia

Cadera baja: Beheko aldaka:

Materiala: Irudia

Venas dilatadas y tortuosas, a veces abultadas bajo la piel. Zain zabaldu eta bihurriak, konkortuak zenbaitetan larruazalpean.

Materiala: Irudia

El tejido adiposo disminuye y se desplaza a las partes bajas. Gantz-ehuna txikiagotzea eta behealdera lekualdatzea.

Materiala: Irudia

Se asocia a la rarefacción de los melanocitos y a la alteración de la melanogénesis bajo la acción de los rayos UV. eta izpi ultramoreen eraginez melanogenesia nahastearekin eta melanozitoak bakantzearekin lotu ohi dute.

Materiala: Irudia

El talle normal es el que está justo en la curva de la cintura y tiene la misma distancia de la curva de la cintura al culo (la parte más baja) que de la curva de la cintura a la zona de las axilas. Gerrialdea gerriaren kurba da, eta ohikoena da distantzia bera izatea gerriaren kurbaren eta ipurdiaren beheko aldearen artean eta gerriaren kurbaren eta besapeen artean.

Materiala: Irudia

Si el talle es corto significa que la distancia que va de la curva de la cintura a la parte más baja del trasero es mayor que la distancia de dicha curva a las axilas. Gerriaren kurbaren eta ipurdiaren beheko aldearen arteko distantzia kurbaren eta besapeen artekoa baino handiagoa bada, gerrialdea motza da.

Materiala: Irudia

Ostalaritza eta turismoa (132)
Australia es el continente más pequeño , y la isla más grande del mundo, cuenta con una extensión de 7.682.000 Km2 y la población apenas alcanza los 19.000.000 de habitantes , ofreciendo una de las densidades demográficas más bajas del planeta , este dato cobra mayor relevancia si se considera que más de la mitad de los australianos viven en las cinco grandes ciudades del país. Australia munduko kontinenterik txikiena eta munduko uharterik handiena da. 7.682.000 km2ditu, eta nekez iristen da 19.000.000 biztanle izatera. Hala, munduko biztanleria-dentsitate txikiena du; eta datu horrek garrantzia hartzen du kontuan izanez gero herritarren erdiak baino gehiago herrialdeko bost hiri handietan bizi direla.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

La región de Cabo Oeste también ofrece destacados recursos turísticos como el curso bajo del Río Storms en el PN de Tsitskamma para la práctica del senderismo y submarinismo. Mendebaldeko Lurmuturra eskualdeak ere turismo-baliabide garrantzitsuak ditu (hala nola Storms ibaiaren behealdea, Tsitskamma Parke Nazionalean), mendi-ibilaldiak eta urpekaritza egiteko.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

La costa mediterránea ha tenido en Alejandría uno de los destinos egipcios más reconocidos, tras un periodo de decadencia, el hallazgo de piezas artísticas bajo sus aguas ha permitido la progresiva recuperación de su pasado esplendor cultural , con nuevos proyectos como la moderna biblioteca de Alejandría y el Museo Greco- romano. Mediterraneoko kostaldean, Alexandria izan da destino ospetsuenetakoa. Aldi batez, turismoak atzerakada izan ondoren, urpean pieza artistikoak aurkitu izanari esker, pixkanaka antzinako kultura-loria berreskuratu du, eta proiektu berriak garatu ditu, hala nola Alexandriako Liburutegi modernoa eta Museo Grekoerromatarra.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Más diferenciado es el tercer elemento montañoso, compuesto por los Andes formados por el desplazamiento de la placa sudamericana desde el Atlántico hacia el Pacífico, determinando un proceso de subsidencia de la placa del Pacífico bajo el sector oeste del continente sudamericano, que se extiende entre Venezuela y Tierra de Fuego a lo largo de casi 9000 kilómetros. Hirugarren mendi-elementua berezituagoa da: Andeak. Hego Amerikako plaka Atlantikotik Ozeano Barerantz mugitzeagatik sortu ziren, eta mugimendu horrek Ozeano Bareko plakaren subsidentzia-prozesu bat eragin zuen Hego Amerikako kontinentearen mendebaldeko sektorearen azpian. Venezuelatik Suaren lurralderaino hedatzen da, ia 9.000 kilometroz.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Los mil seiscientos kilómetros de costa, y en menor medida el arte colonial de Sto. Domingo y las montañas del interior, constituyen los mayores atractivos de la República Dominicana, que atraen a un creciente flujo de turistas , que ha pasado de 1.9 a 2.9 millones entre 1996 y el año 2000, el origen europeo supera el 50 % de las llegadas internacionales al país, de ellos 150.000 son españoles ,motivados además por los bajos precios de los paquetes turísticos y la implantación del sistema “Todo Incluido” en los complejos hoteleros con fuerte presencia de empresas hoteleras de capital hispano. Dominikar Errepublikaren erakargarri nagusiak hauek dira: mila seiehun kilometroko kostaldea, eta, neurri txikiagoan, Santo Domingoko arte koloniala eta barrualdeko mendiak. Turismoak gora egin du: 1996an, 1,9 milioi turista izan zituen, eta 2000. urtean, berriz, 2,9 milioi. Horietatik % 50 europarrak ziren, eta 150.000 espainiarrak. Izan ere, erakargarriak dira pakete turistikoen prezio merkeak etaguztia barnesistema hotelguneetan, eta kapital espainiarreko enpresak ugariak dira.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Cámaras bajas carta caliente Karta beroko produktuen behe-ganberak

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

El proceso se repite hasta descender y definir el nivel más bajo. Mailarik baxuenera jaitsi eta hori zehaztu arte errepikatzen da prozesua.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

por un lado, como guía de usuario de tales programas y, por otro, como referencia de trabajo y consulta. batetik, programa horien erabiltzaileen gida gisa, eta bestetik, laneko erreferentzia eta kontsulta gisa.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

La acción del clima continental sobre esta región , marca temperaturas extremadamente bajas en invierno , por lo que se ha construido una red de galerías comerciales subterráneas de mayor extensión aún que las de otras ciudades canadienses como Toronto. Eskualde horretako klima kontinentalak tenperatura ikaragarri hotzak eragiten ditu neguan, eta, horregatik, lurpeko merkataritza-galerien sarea Torontokoa eta beste hiri kanadar batzuetakoa baino are handiagoa da.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

A sotavento de esta cordillera , ya en otros estados, profundos cañones y desiertos reflejan la estampa turística más característica del lejano oeste americano, dada a conocer por la industria del cine que ahora abre sus instalaciones al turismo ,bajo la figura de parques temáticos . Mendikate horren haizebean, beste estatu batzuetako lurraldeetan, arroila sakonek eta basamortuek Amerikako mendebalde urruneko irudi ezagunena osatzen dute; garai batean zinema-industriak ezagutzera eman zuen irudi horrek, gaur egun, turismoari irekitzen dizkio ateak parke tematiko gisa.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa (11)
Cuando se trata de plantas bajas, es de suma importancia evitar la humedad del suelo, para poder garantizar la duración del entarimado. Habe etzanak eraikinen beheko solairuetan kokatu behar ditugunean, berebiziko garrantzia du lurrean hezetasunik ez izateak, oholtzak iraun egingo duela ziurtatzeko.

Materiala: Egurraren teknologia

La preparación del inglete y del rebajo se efectúa después dé hechas las espigas. 45 graduko angelua eta jangunea prestatzen ditugu ziriak egin ondoren.

Materiala: Egurraren teknologia

B) Es un ensamble con rebajo y lengüeta al sesgo, en que la moldura disimula la unión. B) muntaia jana eta zeharkako mihiduna, moldurak elkargunea ezkutatzeko.

Materiala: Egurraren teknologia

La madera varía de dimensiones bajo la influencia de la humedad o del secado. Egurra neurriz aldatzen da hezetasunaren edo lehortzearen ondorioz.

Materiala: Egurraren teknologia

Es el mismo ojival, en el que se prolongan los dos arcos por debajo de la línea dé los centros (fig. 567). Ogiba-arkua da, eta bi arkuak zentroen lerrotik behera luzatzen dira (ikusi 567. irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

Es un defecto originado por la putrefacción de la savia bajo la acción de los hongos. Onddoen eraginez, izerdia usteldu egiten da, eta horrek eragiten du usteldura mota hau.

Materiala: Egurraren teknologia

Es producida por la descomposición de los cuerpos albuminoides de la savia, bajo la acción de los hongos. Onddoen eraginez, izerdia osatzen duten gorputz albuminoideak deskonposatu egiten dira, eta horrek eragiten du usteldura mota hau.

Materiala: Egurraren teknologia

Es debida también a la descomposición de la savia bajo la acción de los hongos. Onddoen eraginez, izerdia deskonposatu egiten da, eta horrek eragiten du usteldura mota hau.

Materiala: Egurraren teknologia

Esta madera puede ser apta para la decoración, pero es inadecuada para trabajos de resistencia. Horrelako egurra egokia izan daiteke dekorazioan, baina desegokia da erresistentzia-lanerako.

Materiala: Egurraren teknologia

La escalera consta, entre otros elementos, de una serie de planos horizontales (peldaños), elevados unos a continuación de otros, y sobre los cuales, una persona que sube o baja coloca alternativamente el pie derecho y el pie izquierdo. Besteak beste, zenbait plano horizontalek (mailak) eratzen dituzte eskailerak: bata bestearen jarraian goratuta daude, eta eskuineko eta ezkerreko oina txandakatu behar dira haiek igotzeko edo jaisteko.

Materiala: Egurraren teknologia

Administrazioa eta kudeaketa (14)
Utilizar bombillas de bajo consumo y apagar las luces cuando no se estén utilizando. Erabili kontsumo txikiko bonbillak eta itzali argiak erabiltzen ez direnean.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Realización de necropsias clínicas bajo la supervisión del facultativo. Oinarrizko nekropsia klinikoak egitea, sendagilearen zaintzapean.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Valore los siguientes aspectos del curso utilizando una escala de puntuación de 1 al 4 (1 puntuación más baja y 4 puntuación más alta). Ebaluatu ikastaroaren alderdi hauek 1etik 4ra bitarteko puntuazioa erabiliz (1 da puntuazio baxuena; 4, altuena).

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

1Responsabilidad baja. 1 Erantzukizun txikia.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

1Volumen bajo. 1Bolumen txikia.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Operario: conocimientos básicos, no es necesaria experiencia, responsabilidad baja, sin personal a su cargo y volumen de trabajo medio. Esku-langilea: oinarrizko ezagutza, ez da beharrezkoa esperientzia izatea, erantzukizun gutxi, langilerik ez bere ardurapean, eta lan-bolumen ertaina.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

No es necesario hacer cinco grados de consecución por competencia, pero es recomendable al menos hacer tres: bajo, medio y alto. Ez da nahitaezkoa konpetentzia bakoitzaren lorpena bost mailatan bereiztea, baina gutxienez hirutan mailakatzea komeni da: baxua, ertaina eta altua.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

alto desempeño y bajo potencial. jardun handia eta potentzial txikia

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

bajo desempeño y bajo potencial. jardun txikia eta potentzial txikia.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

c) Los principios en los que tendrá que basarse la relación con los empleados serán el trato al personal bajo los valores básicos de dignidad, respeto, honestidad, diálogo y no discriminación. c) Langileekiko harremanak oinarritu behar duen printzipioa da langileak duintasunaren, errespetuaren, zintzotasunaren, elkarrizketaren eta diskriminazio-ezaren oinarrizko balioei jarraikiz tratatzea.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Zehar-lerroa (122)
En lafase 1,la presión de combustible vence la resistencia del primer muelle (b), por lo que se inyecta una pequeña cantidad de combustible, a baja presión (aproximadamente 110 bares). 1. fasean, lehen malgukiaren (b) erresistentzia menderatu egiten du erregaiaren presioak; hori dela eta, erregai kantitate txiki bat injektatzen da, behe-presioan (110 bar, gutxi asko).

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Todo esto permite el paso del combustible, que se encuentra bajo presión por la acción de la bomba de alimentación, desde el conducto de alimentación (A) hasta la cámara de alta presión (B). Hori dela eta, erregaia, zeina elikadura-ponparen presiopean baitago, elikadura-hoditik (A) goi-presioko ganberara (B) joaten da.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

En estas bombas, el transporte del combustible queda garantizado incluso si el régimen es muy bajo. Ponpa hauetan, bermatuta egoten da erregaiaren garraioa, baita erregimena oso baxua baldin bada ere.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Esta función es necesaria en los motores atmosféricos e incluso en modelos con turbocompresores de bajo soplado. Beharrezkoa da funtzio hori motor atmosferikoetan, baita puzte baxuko turbokonpresoreetan ere.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

El comienzo de la preinyección se efectúa a más baja presión con lo cual conseguimos un calentamiento más paulatino de la cámara de combustión y en consecuencia unas condiciones más óptimas para la inyección principal. Presio baxuagoan garatzen da aurreinjekzioaren hasiera; ondorioz, polikiago berotzen da errekuntza-ganbera eta kondizio hobeakizaten dira injekzio nagusirako.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

En esta situación, la aguja de la válvula está cerrada, separando la zona de alta y baja presión de combustible. Egoera horretan, itxita egoten da balbularen orratza, erregaiaren goi- eta behe-presioko eremuak bereiziz.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

La rebaja de presión en la cámara se realiza para que la fase de preinyección del siguiente ciclo de inyección se pueda ejecutar con combustible a baja presión (aproximadamente, como comentamos, a partir de 130 bares). Ganberako presioa jaisteak hau du helburu: hurrengo injekzio-zikloko aurreinjekzio fasea behe-presiopean dagoen erregaiarekin egin ahal izatea (130 bat bar-etik gora).

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Para el estudio de este sistema nos centraremos en la alimentación de combustible, tanto en baja presión como en alta (incluyendo la variación del avance). Sistema hau aztertzeko, erregai-elikadura jorratuko dugu, behe- eta goi-presioan, aitzinamenduaren aldaketa ere barnean dela.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Alimentación de baja presión hacia la bomba VR. Behe-presioko elikadura, VR ponparantz.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

La parte de baja presión comprende los elementos siguientes: Elementu hauek ditu behe-presioko aldeak:

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Kimika (25)
Por tratarse de casos de emergencia, puede instalarse en el centro del laboratorio, en el punto de mayor paso o incluso bajo el dintel de las puertas. Larrialdietan erabiltzekoa denez, laborategiaren erdian jar daiteke, pasabide handieneko tokian, edo baita ateburuen azpian ere.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Los compuestos orgánicos son generalmente insolubles en el agua debido a su baja polaridad. Konposatu organikoak ez dira, orokorrean, uretan disolbatzen, polaritate baxua dute eta.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Los cuerpos orgánicos son inestables aún a bajas temperaturas frente al calor y la luz. Gorputz organikoak ezegonkorrak dira tenperatura baxuetan beroaren eta argiaren aurrean.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Los hidrocarburos con menor masa molecular son los que se vaporizan a temperaturas más bajas, y a medida que aumenta la temperatura se van evaporando las moléculas más grandes. Masa molekular txikiagoa duten hidrokarburoak tenperatura baxuagoetan lurruntzen dira, eta, tenperatura igotzen doan heinean, molekula handiagoak joaten dira lurruntzen.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

En este proceso, las partes más pesadas del crudo se calientan a altas temperaturas bajo presión. Prozesuan, petrolio gordinaren zatirik pisutsuenak tenperatura altuan berotzen dira, presiopean.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Actuar bajo normas de buenas prácticas en el laboratorio, de seguridad y ambientales Laborategian jarduera egokiak, segurtasun-neurriak eta ingurumen-arauak errespetatzea

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Consérvese bajo llave. Giltzapean gorde.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

El objetivo es eliminar los residuos sólidos en suspensión y coloides con velocidades de sedimentación muy bajas para ser sometidos a los procesos físicos clásicos. Esekiduran eta koloideetan dauden hondakin solidoetatik oso jalkipen-abiadura txikia dutenak kentzea da helburua, eta, gero, ohiko prozesu fisikoak jasanaraztea.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

No hay un patrón fijo para la ruptura de las emulsiones, en el caso de las mezclas aceite-agua suelen adicionarse ácidos con el fin de crear un medio de pH bajo, en el que la capacidad de los elementos emulsionantes disminuye significativamente. Emultsioak apurtzeko ez dago patroi bakarra. Olioaren eta uraren arteko nahasteen kasuan, adibidez, azidoak erantsi ohi dira pH baxuko ingurune bat sortzeko; izan ere, halako inguruneetan asko txikitzen da elementu emultsionatzaileen gaitasuna.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Vertedero de Inertes (destinados a productos no susceptibles de transformaciones y con baja ecotoxicidad de concentración de contaminantes). Hondakin geldoen zabortegiak (eraldaketak jasateko joerarik ez duten produktuak eta kutsatzaile-kontzentrazioagatik ekotoxikotasun txikia duten produktuak)

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Nekazaritza (28)
Las mejores zonas para cultivo de manzano son aquellas donde la temperatura de verano se considera demasiado baja para el óptimo desarrollo de otros frutales, quizá excepto el peral. Sagarrondoa landatzeko gunerik onenetan egoten den tenperatura baxuegitzat jotzen da beste fruta arbola batzuetarako, madariondoa salbuetsita, agian.

Materiala: Nekazaritza

Los mejores resultados se obtienen en las zonas donde madura antes de que lleguen los días calurosos, excluyendo aquellas de temperaturas demasiado bajas, por ello una temperatura moderadamente alta en primavera y principio de verano es la más conveniente. Emaitzarik onenak fruitua egun beroak iritsi aurretik heltzen deneko guneetan lortzen dira, tenperatura baxuegiko guneak alde batera utzita; hori dela eta, udaberrian eta uda hasieran tenperatura altu xamarra egotea komeni izaten da.

Materiala: Nekazaritza

Resistencia baja: Erresistentzia txikia:

Materiala: Nekazaritza

Si las lluvias intensas vienen en época de floración, habrá baja actividad de abejas e insectos polinizadores, se arrastrará el polen con las gotas de la lluvia, las temperaturas bajas retrasarán la germinación o incluso si las precipitaciones son muy fuertes, pueden llegar a destruir las flores. Euri handia loratze garaian egiten badu, erle eta intsektu polinizatzaileen jarduna txikia izango da, euri tantek herrestan eramango dute polena, tenperatura baxuek erneketa atzeratuko dute, eta euri jasa oso indartsua bada, loreak suntsitu egingo ditu.

Materiala: Nekazaritza

Cuando el nivel de insolación es bajo, para los requerimientos específicos de un frutal, la primera consecuencia negativa es la clara disminución del crecimiento vegetativo, tanto en lo que se refiere al número y la longitud de los brotes, como en cuanto al tamaño de las hojas, lo que origina un menor desarrollo del árbol y una menor intensidad en la actividad fotosintética. Intsolazio maila baxua denean, fruta arbola batek dituen premia espezifikoak kontuan hartuta, lehenengo ondorio negatiboa hazkunde begetatiboaren txikitzea da, bai kimuen kopuruari bai luzerari dagokienez, eta baita hostoen tamainari dagokionez ere, izan ere, zuhaitza gutxiago hazten da eta jarduera fotosintetikoaren intentsitatea txikitzen.

Materiala: Nekazaritza

Este efecto se da en zonas climáticas de baja insolación, en árboles sombreados accidentalmente o también en partes de cada árbol, provocándose así la tendencia natural en los árboles a formar copas aparasoladas al envejecer, por falta de renovación vegetativa en la zona interna sombreada. Horixe gertatzen da, hain zuzen ere, intsolazio baxuko gune klimatikoetan, ustekabean itzalez estaliriko zuhaitzetan nahiz zuhaitz ataletan; ondorioz, zuhaitzek eguzkitako itxurako adaburuak osatzeko joera naturala hartzen dute zahartzean, itzalez estaliriko barne gunean berritze begetatiborik ez dagoela eta.

Materiala: Nekazaritza

La falta de luz también afecta a la inducción y diferenciación floral, en razón del bajo nivel de carbohidratos acumulados, y a la propia floración y fructificación posterior Argi faltak lore indukzioari eta diferentziazioari ere eragiten die –metatutako karbohidrato maila txikia da eta–, bai eta loratzeari eta geroko fruitu emateari ere.

Materiala: Nekazaritza

Hay que recordar que los suelos arcillosos con permeabilidades bajas generan problemas de asfixia y los muy arenosos son poco fértiles ya que los elementos nutritivos son lavados con facilidad Gogoratu beharra dago iragazkortasun txikiko lurzoru buztintsuek asfixia arazoak sortzen dituztela eta hareatsuak emankortasun txikikoak direla, elikagaiak erraz garbitzen direlako.

Materiala: Nekazaritza

En cuanto se refiere a los valores de pH, se adaptan bien en general en un intervalo bastante amplio, desde ácidos (6) hasta ligeramente alcalinos (7,8). Valores por debajo de 6 son desfavorables para la actividad radicular; el contenido de bases (calcio, magnesio, potasio) es bajo, y aunque la asimilación de los oligoelementos mejora, la actividad microbiana es menor, así como la asimilación de ácido fosfórico y la del nitrógeno descienden notablemente. pH balioei dagokienez, oro har, ondo egokitzen dira bitarte aski zabal batera, hasi azidoetatik (6) eta pixka bat alkalinoak direnetaraino (7,8). 6tik beherako balioak ez dira mesedegarriak sustraien jarduerarako; baseen edukia (kaltzioa, magnesioa, potasioa) baxua da, eta oligoelementuen asimilazioak hobera egiten badu ere, mikrobio jarduera txikia da; era berean, azido fosforikoaren eta nitrogenoaren asimilazioa nabarmen jaisten dira.

Materiala: Nekazaritza

Por ello, las variedades triploides, que normalmente producen polen de baja capacidad germinativa, no son adecuadas como polinizadores. Hori dela eta, barietate triploideak ez dira egokiak polinizatzaile gisa, ernetze gaitasun txikiko polena ekoizten dute eta.

Materiala: Nekazaritza

Animazio turistikoa (14)
lDecide si contratará espectáculos y animaciones ajenas al establecimiento hostelero y bajo qué condiciones. lErabakitzen du ostalaritza-establezimenduaz kanpoko ikuskizun eta animazioak kontratatuko dituen, eta zer baldintzatan kontratatuko dituen.

Materiala: Animazio turistikoa

Indica las necesidades de formación para el personal bajo su cargo. Bere mendeko langileen prestakuntza-beharrak adierazten ditu.

Materiala: Animazio turistikoa

Estará bajo las órdenes del jefe de animación especializada, y si no existe este cargo, bajo las órdenes del jefe de animación. Animazio espezializatuko buruaren aginduetara egongo da, eta, ez badago halakorik, animazioko buruaren aginduetara.

Materiala: Animazio turistikoa

Realiza todas las actividades de un animador turístico bajo la supervisión de sus compañeros y jefe inmediato y obtiene más autonomía y responsabilidades según va adquiriendo experiencia. Animatzaile turistiko baten jarduera guztiak egiten ditu lankideek gainbegiratzen dutela, eta autonomia eta ardurak bereganatuz joaten da esperientzia hartu ahala.

Materiala: Animazio turistikoa

La contratación es directamente con el hotel bajo la figura de fijo discontinuo. Kontratazioa hotelak egiten du zuzenean, aldizkako langile finkoekin.

Materiala: Animazio turistikoa

Si el establecimiento destina un espacio para el departamento de animación, toda la documentación en papel se guardará en esta unidad física, y si existe un ordenador donde se registre esta documentación, así como la relativa al personal, gastos, etc., se guardará aquí con clave y bajo llave. Baldin eta establezimenduk toki jakin bat badu animazio-sailerako, papereko dokumentazio guztia toki fisiko horretan gordeko da; eta dokumentazio hori eta langileei, gastuei eta bestelakoei dagozkien dokumentuak erregistratzeko ordenagailu bat baldin badute, toki horretan gordeko da, pasahitzarekin babestuta eta giltzaz itxita.

Materiala: Animazio turistikoa

lMúltiples estanterías y armarios con ruedas o módulos apilables para poder guardarlo todo bajo llave y distribuir el espacio. lApalak eta gurpildun armairuak edo elkarren gainean jartzen diren moduluak, guztia giltzapean gorde eta tokia banatu ahal izateko.

Materiala: Animazio turistikoa

En principio son incompatibles con actividades más tranquilas como la lectura, por lo que deben estar en una sala distinta a la de los juegos anteriores, normalmente en el exterior, bajo un porche, para proteger a los juegos y turistas de las inclemencias del tiempo o del sol y para evitar la condensación y desagradables efectos secundarios del sudor. Printzipioz ez dira bateragarriak irakurketarekin eta beste jarduera lasaiago batzuekin. Beraz, aurrerago azaldutako jolas-aretotik kanpo egoten dira; normalean, kanpoaldean, portxe baten azpian, jolasak eta turistak eguraldi txarretik eta eguzkitik babesteko, eta kondentsazioa eta izerdiaren ondorio desatseginak saihesteko.

Materiala: Animazio turistikoa

Es una pista normalmente en la planta baja o sótano y abierta al público general, no solo a los huéspedes del establecimiento. Normalean beheko solairuan edo sotoan egoten den pista bat da, jende guztiarentzat irekia, ez establezimenduko ostalarientzat bakarrik.

Materiala: Animazio turistikoa

Suficientes riesgos hay, pues, como para elevar el nivel de peligro realizando pruebas como un concurso para comprobar quién aguanta más tiempo bajo el agua o cortar frutas en el menor tiempo posible, por ejemplo, en las que el riesgo de desastre es, si cabe, aún más elevado. Beraz, badago nahikoa arrisku, proba arriskutsuekin arriskuak areagotzeko beharrik gabe: urpean denbora gehien nor egon daitekeen ikusteko, frutak ahalik eta denbora gutxienean mozteko eta antzeko probak egingo bagenitu, arriskua oraindik handiagoa izango litzateke.

Materiala: Animazio turistikoa

Komunikatzeko trebetasunak (11)
La baja velocidad de habla puede denotar aburrimiento o de confusión. Motel hitz egiteak asperdura edo nahasdura adieraz lezake.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Un volumen muy bajo puede transmitir a los demás actitudes como sumisión, tristeza o timidez. Bolumen apalak mendekotasuna, tristura, lotsa edo tankerako jarrerak transmiti ditzake.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Una figura baja se verá ideal con recogidos o pelo muy corto, maquillaje muy luminoso y vestidos no muy largos. Garaiera txikiagoko pertsonen kasuan, egokiagoak dira ile bilduak edo ile oso laburra, makillaje oso argitsua eta soineko ez oso luzeak.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Registro: bajo o alto. Erregistroa: baxua edo altua.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Se basa en índices como el tono de voz, la expresión facial y el volumen de voz (ni muy alto ni muy bajo). Ahots-tonua, aurpegiko keinuketa, ahots-bolumena (ez altuegi, ez baxuegi) eta tankera indizeak baliatzen dira.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Voz baja. •Ahots apala.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

El asesor provocará a su cliente a mantener el componente paralingüístico bajo control; manteniendo la voz calmada y el volumen bajo, tratar de relajarse, y expresar los sentimientos después del incidente. Aholkulariak bezeroa probokatuko du osagai paralinguistikoa kontrolpean edukitzera: ahotsa bare eta bolumena apal, erlaxatzen saiatuz eta, gorabeheraren ondoren, sentimenduak adieraziz.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Un volumen de voz demasiado bajo o suave sugiere timidez, y un tono de voz moderadamente alto, revela seguridad. Ahots-bolumen apalegia edo suabeegia izateak lotsa iradokitzen du; neurriko ahots-tonu altuak, berriz, segurtasuna.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Escotes muy bajos y minifaldas, ya que en planos cortos son comprometidos, pues la ropa no aparece en imagen. •Eskote oso beheratuak eta minigonak; plano laburretan oso konprometituak baitira (irudian ez da arroparik agertzen).

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Demasiado bajo, nerviosismo o timidez. Apalegi hitz egiteak, berriz, urduritasuna edo lotsa.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Instalatze eta mantentze lanak (72)
La mayoría de los materiales de construcción tienen una estructura porosa capilar pudiendo provocar una patología llamada humedad por capilaridad que se da en paredes de plantas bajas y sótanos, donde no existe un aislamiento suficiente. La consecuencia es la ascensión de la humedad proveniente del subsuelo. Eraikuntza-material gehienek barne-egitura porotsua dute (kapilarra), eta ondorioz, kapilaritate bidezko hezetasun patologiak eragin ditzakete eraikinetan, batez ere, behe-oinetan eta sotoetan, lurpeko hezetasunak gora egiten baitu behar adina isolatzen ez badira.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Evita la instalación de válvulas de cierre individual por aparato junto a la toma de alimentación del mismo (a veces de difícil acceso) quedando centralizadas bajo un mismo alojamiento de fácil acceso y control. Higiene-ontzien banako ixteko giltzak ez jartzeko aukera ematen du (elikatze hargunearen ondokoak, sarritan, ez oso irits-errazak), zentralizatuta instala baitaitezke, erraz iristeko eta kontrolatzeko moduko kokagune batean.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Relativamente bajo costo y fácil instalación y mantenimiento. Ez dute instalazio- eta mantentze-kostu handirik.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Figura 4.5 Esquema de una toma de captación abierta, bajo el mar 4.5 irudia. Itsas hondoko bilketa-hargune ireki baten eskema

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Polietileno baja densidad (PE-BD) Dentsitate baxuko polietilenoa (PE-LD)

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

En un medio líquido o sólido los ultrasonidos se desplazan, como se ha dicho, bajo la forma de longitud de onda, creando en su trayecto una oscilación molecular. La atenuación de la energía mecánica se hace por absorción y refracción. La absorción de la energía ultrasónica da lugar a la producción de calor, que varía en función del coeficiente de absorción del medio y de la frecuencia de los ultrasonidos. La absorción selectiva a nivel del músculo y de la interfase músculo-hueso hace de los ultrasonidos una modalidad de elección en el tratamiento localizado de las articulaciones actuando por debajo de la piel. De esta manera combinan el hidromasaje convencional que actúa sobre la superficie del organismo junto con los ultrasonidos que inciden directamente sobre las células internas. Aurrez esan dugunez, ultrasoinuak banda-luzera jakin batez desplazatzen dira inguru ­solidoetan eta likidoetan, eta bidean, molekula-oszilazioa eragiten dute. Energia mekanikoa xurgapen eta errefrakzio bidez indargabetzen da, eta xurgatze horretan, beroa sortzen ­(inguruaren absortzio-koefizientearen eta ultrasoinuen maiztasunaren araberakoa). Muskuluen eta muskulu-hezurren interfasearen absortzio selektiboak aukerako modalitate bihurtzen ditu ultrasoinuak, azalaren azpitik jarduteko eta artikulazioen tratamendu lokalizaturako. Hori horrela izanik, bainuontzi horiek konbinatu egiten dituzte hidromasaje arrunta, organismoen kanpoko aldeari eragiten dietenak, eta ultrasoinuak, barruko zelulei eragiten dietenak.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Argumentos en contra: ofrece protección relativamente baja contra el Criptosporidium. Ofrece menor eficacia en aguas contaminadas con compuestos orgánicos y algunos compuestos inorgánicos, particularmente amoniaco. Deja un sabor y olor que algunos usuarios consideran inaceptable. Existen preocupaciones acerca de los efectos carcinogénicos a largo plazo. Aurkako argudioak: Criptosporidiumaren aurkako nahiko babes txikia. Eraginkortasun txikiagoa du konposatu organikoek eta zenbait konposatu inorganikok, batez ere amoniakoak, kutsatutako uretan. Zenbait erabiltzailek onartezintzat jotzen dituzten usaina eta zaporea ematen dizkiote urari. Epe luzera minbiziari lotuta izan ditzakeen ondorioek kezkak eragin dituzte.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Producida en aquellos lugares que favorezcan la acumulación puntual de agua/humedad en los ambientes secos o de aire o en los medios sumergidos. También puede producirse en el interior de conductos por la obstrucción o las alteraciones del flujo, que puedan producir zonas más aireadas dentro de la propia tubería. La corrosión bajo depósitos de fooling (suciedad) es en realidad debida a la aireación diferencial. Inguru lehorretan, uraren edo hezetasunaren metaketa puntualek eta, inguru likidoetan, airearenek aireztatze diferentziala eragin dezakete, eta ondorioz, korrosioa. Hodien barruan ere gerta daiteke, aireztatutako eremuak era baitaitezke buxaduren edo fluxu-aldaketen eraginez. Fooling delakoak eragindako metakinengatiko korrosioa, izatez, aireztatze diferentzialak eragindako korrosio mota bat da.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

La estructura de la instalación, bajo esta modalidad de suministro, será la siguiente: Instalazio horien egiturak hurrenkera honi jarraitzen dio:

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Según la hipótesis más difundida, estos aparatos permiten estabilizar el calcio. La explicación es que, bajo el efecto de un campo electromagnético inducido, se provoca la colisión de los iones Ca++ y CO3H- presentes en las aguas incrustantes, formando microcristales de carbonato cálcico CaCO3 que permanecen en suspensión en la vena de agua, comportándose como «gérmenes de cristalización» y fijando a otros iones aún libres. Estos gérmenes crecen durante su desplazamiento por la canalización, desapareciendo la tendencia a depositarse en las paredes de las tuberías ni en los aparatos. Gehien hedatutako hipotesiek diotenez, gailu hauek kaltzioa egonkortzen dute. Azaltzen dutenez, induzitutako eremu magnetikoen eraginez, ur metakorretan egon ohi diren Ca++ eta CO3H- ioiek talka egiten dute, eta kaltzio karbonatozko mikrokristalak eratzen dituzte (CaCO3). Mikrokristal horiek esekiduran egoten dira likido-zainean, kristalizazio-eragile dira eta ioi askeak lotzen dituzte. Kristalizazio-eragile horiek hazi egiten dira eroanbideetan aurrera egin ahala, eta horrenbestez, desagertu egiten da hoditeriatan eta gailuetan meta­tzeko joera.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx