Emaitzak: 7

ES EU
Eraikuntza eta obra zibilak (1)
El destino principal de este tipo de edificación no es otro que albergar procesos productivos, de mayor o menor envergadura, para cualquier producto, manufacturado o no manufacturado Eraikuntza mota honen helburu nagusia edozein produkturen (manufakturatua izan ala ez) ekoizpen-prozesu handi nahiz txikiei aterpe ematea da.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gizarte eta kultura zerbitzuak (2)
Estas casas de acogida nacen como respuesta a aquellas situaciones extremas de violencia familiar que padecen las mujeres que sufren malos tratos y que no disponen de recursos económicos ni de apoyo familiar, ofreciéndoles un cobijo temporal a ellas y a sus hijos menores. Harrera-etxeak tratu txarra jasan duten eta baliabide ekonomikorik edo familiaren laguntzarik ez duten emakumeek izaten duten familia-indarkeriako muturreko egoerei erantzuna emateko sortu ziren. Aldi baterako aterpea ematen diete emakumeei eta haien seme-alaba adingabeei.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

También puede realizarse en los albergues. Egonaldiak aterpeetan ere egin daitezke.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irudi pertsonala (1)
Los pueblos precolombinos, así como las tribus de América del Nor-te (Sioux, Chipewas, Creddks, Klamaths, etc., eran asiduos de los baños de vapor con aplicaciones de agua fría intercaladas; los pueblos.nórdicos des-arrollaron desde el principio su vida alrededor de la sauna ("hoyo", "fosa en la tierra" sería la traducción de esta palabra a nuestro idioma), lugar de convi-vencia para la familia y refugio del espíritu, donde tenían lugar los principales eventos, como por ejemplo los nacimientos. Lurrun-bainuak kolonaurreko herriek eta Ipar Amerikako tribuek (siouxak, chipewak, creekak, klamathak, etab.) erabiltzen zituzten, eta ur hotzarekin tartekatzen zituzten. Iparraldeko herriek saunaren inguruan eraiki zuten beren bizimodua (“zuloa”, “lurreko hobia” da “sauna” hitzaren itzulpena), familia bizitzeko eta espirituaren aterpe gisa ulertzen baitzuten, eta saunan jazo ohi ziren gertakizun nagusiak, adibidez, jaiotzak.

Materiala: Elektroestetika

Ostalaritza eta turismoa (2)
Una peculiaridad de esta actividad turística es que el tipo de infraestructuras y servicios utilizados por los visitantes son los de menor impacto ambiental, como campings, refugios, etc. Jarduera turistiko honen berezitasun bat da bisitariek erabiltzen dituzten azpiegitura eta zerbitzuek (kanpinak, aterpeak eta abar) ingurumen-inpaktu txikiagoa eragiten dutela.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Muchas de estas prácticas conllevan el uso de campings, refugios de montaña, transporte particular y especializado, etc. Jardun horietako askotan kanpinak, mendiko aterpeak, garraio partikular eta espezializatua eta abar erabiltzen dira.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura