Emaitzak: 10

EU ES
Ehungintza (1)
Har ditzala Archives Balenciaga, Paris-eko arduradun den Gaspard de Massek gure eskerrik beroenak, eman dizkigun aholku jakintsuengatik, beti prest agertzeagatik eta bere adeitasunagatik. Agradecemos especialmente la amabilidad, disponibilidad y ayuda de Gaspard de Massék, responsable de Archives Balenciaga, París.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Irudi pertsonala (3)
Es muy importante tratarlos con afecto. Oso garrantzitsua da adeitasunez tratatzea.

Materiala: Elektroestetika

higiene y apariencia, buenas maneras, amabilidad, eficiencia, etc. higienea eta itxura, portaera ona, adeitasuna, eraginkortasuna eta abar.

Materiala: Elektroestetika

Si ha sido recibido educada y cordialmente. Gizabidez eta adeitasunez hartu duten.

Materiala: Elektroestetika

Ostalaritza eta turismoa (2)
Por cortesía de TURESPAÑA. TURESPAÑAren adeitasunez.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Buscando la mayor vinculación con el mercado de viajes actual, se han analizado los destinos ofertados en todo el mundo , por los principales operadores turísticos, incorporando al texto numerosas gráficas, ilustraciones y mapas cortésmente cedidas para este fin didáctico. Egungo bidaia-merkatuarekin lotura handiagoa bilatu nahian, turismo-operadore nagusiek mundu guztian eskaintzen dituzten destinoak aztertu ditugu, eta helburu didaktikoetarako adeitasunez utzi dizkiguten grafiko, irudi eta mapa ugari erantsi ditugu.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Administrazioa eta kudeaketa (1)
Una forma habitual podría ser informar al candidato de aspectos concretos sobre el puesto de trabajo e indicarle la posibilidad de preguntar alguna duda que pudiera tener, tras lo cual el entrevistador acompañará al candidato a la puerta y se despedirá cortésmente. Amaitzeko ohiko modu bat izaten da hautagaiari lanpostuari buruzko alderdi zehatzak azaltzea eta izan ditzakeen zalantzak lasai galdetzeko esatea. Jarraian, elkarrizketatzaileak ateraino lagunduko dio hautagaiari, eta adeitasunez agurtuko da.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Gizarte eta kultura zerbitzuak (2)
Para que veáis que no estoy abusando de vuestra amabilidad, os dejo un enlace de ideas muy inspiradoras para esta programación. Ikus dezazuen ez naizela ari zuen adeitasunaz neurri gabe baliatzen, programazio horretarako ideia oso inspiragarriak dituen esteka bat emango dizuet.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Se desarrollarán habilidades de presentación, hacer afirmaciones positivas, pedir favores, habilidades de cortesía, dar y solicitar información, entre otras. Besteak beste, aurkezpenerako, baieztapen baikorrak egiteko, mesedeak eskatzeko, adeitasunez jokatzeko, eta informazio emateko eta eskatzeko trebetasunak landuko dira.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Zehar-lerroa (1)
Lo que recibe el cliente a cambio de un precio no es solo el servicio, también es simpatía, prontitud, predisposición, asesoramiento y por supuesto… el local, el ambiente y los productos que se aplican. Bezeroak ez du zerbitzua soilik jasotzen prezioaren truke, baizik eta baita adeitasuna, lastertasuna, jarrera ona, aholkularitza eta, jakina, lokala, giroa eta erabiltzen diren produktuak ere.

Materiala: Sistemen integrazioa