Emaitzak: 44

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (1)
¿Y de las cunas Eta sehaskena?

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Gizarte eta kultura zerbitzuak (24)
En esta edad protestan ante las separaciones de la madre (al ir a comprar, al trabajo o al dejarle en la cuna) que se puedan producir ya que estar cerca de ella reduce sus inquietudes y miedos. Adin honetan protesta egiten dute amarengandik bananduz gero (erosketak egitera edo lanera joan delako, edo sehaskan utzi duelako); izan ere, amarengandik gertu egoteak murriztu egiten ditu haren kezkak eta beldurrak.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Las canciones de cuna: Sehaska-kantak:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Bicicletas, patinetes, coches de pedales, puzzles, rompecabezas, muñecos como Peter Pan, reinas, príncipes, animales (vacas, perros, caballos) u objetos de plástico duro, cocinita y sus útiles (platos, vasos, ollas...), bañeras, cochecitos, cunas, etc., útiles para jugar con la arena. Bizikletak, patineteak, pedaletako autoak, puzzleak, panpinak (Peter Pan, erreginak, printzeak), , plastiko gogorreko animaliak (behiak, txakurrak, zaldiak) edo objektuak, bainerak, kotxetxoak, sehaskak, etab., hondarrean jolasteko lanabesak.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

tambor, pandereta, caja china, encajes, puzzles, rompecabezas, juegos de atornillar y destornillar, aros, arrastres, triciclos, globos, muñecos, animales u objetos de plástico duro, cocinita y sus útiles (platos, vasos, ollas...), bañeras, cochecitos, cunas, etc. danborra, pandereta, kaxa txinatarra, farfailak, puzzleak, torlojua sartu eta ateratzeko jokoak, uztaiak, arraste-garabiak, trizikloak, globoak, panpinak, plastiko gogorrezko animaliak edo objektuak, sukaldetxoa eta sukaldeko tresnak (platerak, edalontziak, lapikoak...), bainerak, kotxetxoak, sehaskak, etab.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

la casa (cocinita, salón, habitación con cuna, etc.), baúl de los disfraces. etxea (sukaldetxoa, egongela, sehaska duen gela, etab.), mozorroen kutxa.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Finalizamos cantando una canción de cuna. Sehaska-kanta bat abestuz amaitzen dugu.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Debéis establecer diferentes categorías, por ejemplo: canciones de cuna, canciones de falda, canciones de corro, danzas, etc. Zenbait kategoria ezarri behar dituzue, hala nola sehaska-kantak, magaleko kantak, biribil-kantak eta dantzak.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Durante los primeros 18 meses de vida, se trata más de movimientos realizados por la propia educadora o educador, como el balanceo relacionado con canciones de cuna, rítmicos asociados a juegos de falda y, posteriormente, canciones y movimientos asociados a gestos. Bizitzako lehenengo 18 hilabeteetan, hezitzaileak berak egindako mugimenduak izango dira nagusi; esate baterako, sehaska-kantekin lotutako kulunka, magaleko jolasekin loturiko mugimendu erritmikoak, eta, ondoren, keinuekin loturiko kantak eta mugimenduak.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Así pues, una música o un ritmo lentos pueden ayudar a tranquilizar al bebé; si es rápida, puede incitar a bailar con él; una música alegre puede producir alegría en la expresión de la educadora o educador y el entorno, y una música emotiva (como las canciones de cuna) puede ayudar a establecer un vínculo afectivo entre él y el adulto. Horrenbestez, musika edo erritmo geldi batek lasaitzen lagundu diezaioke haurrari; arina bada, dantzatzeko gogoa piztu dezake; musika alaiak alaitasuna eragin dezake hezitzailearengan eta inguruan; musika hunkigarriak (adibidez, sehaska-kanta batek), ostera, haurraren eta helduaren artean lotura afektiboa ezartzen lagundu dezake.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Este tipo de literatura, de transmisión oral, se inicia con las canciones de cuna y de falda, así como con las historias que se le cuentan al bebé cuando está en el regazo de la madre. Ahoz transmititu den literatura hori sehaskako eta magaleko kantekin hasi zen, baita haurtxoari amaren magalean dagoenean kontatzen zaizkion istorioekin ere.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irudi pertsonala (2)
Se dice que fue Egipto la cuna del maquillaje y las esclavas que atendían en la corte a sus reinas, maquillándolas, peinándolas y aplicándoles cosméticos fueron las precursoras de nuestra actual profesión: Diotenez, Egipto izan zen makillajearen sorlekua, eta gorteetan erreginak makillatzen, orrazten eta haiei kosmetikoak ematen aritzen ziren esklaboak izan ziren gure egungo lanbidearen aitzindariak:

Materiala: Elektroestetika

También fue Egipto la cuna de los cosméticos. Egipto izan zen, halaber, kosmetikoen sorlekua.

Materiala: Elektroestetika

Ostalaritza eta turismoa (15)
Addis Abeba la capital, en el centro de la nación actúa como base para acceder a las distintas regiones de interés turístico como el área septentrional con el Lago Tana y las Cataratas Tissisat, cuna del Nilo Azul; El recinto amurallado de la ciudad de Góndar; Y las iglesias talladas en la roca de Lalibela. Addis Abeba hiriburua herrialdearen erdialdean dago, eta interes turistikoa duten eskualdeetara joateko abiapuntu izaten da. Hauek dira interes turistikoko tokiak: iparraldean, Tana aintzira eta Tissisat ur-jauziak, Nilo Urdinaren sorlekua. Gondar hiriko barruti harresitua; Lalibelako elizak, haitzean tailatuak.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Desde una disponibilidad solicitando reserva de cuna (1 cuna-tarifa cuna 20) Erabilgarritasun-pantaila batetik, sehaska erreserbatzeko eskatuta (sehaskaren tarifa, 20)

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

ASISTENCIA MÉDICA, CUNA, ASIENTO PARA FUMADORES O NO FUMADORES LAGUNTZA MEDIKOA, SEHASKA, ERRETZAILEENTZAKO EDO ERRETZAILE EZ DIRENENTZAKO ESERLEKUA

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Su nombre original, Portocale, dio nombre al país y fue la cuna de la nación portuguesa que se extendería hacia el sur. Jatorrizko izenak, Portocale, eman zion herrialdeari izena, eta gero hegoalderantz hedatu zen nazio portugesaren sorburua izan zen.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Esta ciudad, capital de uno de los mayores imperios de la historia y cuna de la civilización occidental, es hoy la capital de Italia. Hiria, historiako inperio handienaren hiriburu eta mendebaldeko zibilizazioaren jatorri, Italiako hiriburua da gaur egun.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

En Espoo se encuentra, también, Otaniemi que con sus escuelas y centros de investigación se ha convertido en la cuna de la enseñanza de alta tecnología en Finlandia. Espoon, halaber, Otaniemi dago. Hango eskolak eta ikerketa-zentroak Finlandiako teknologia handiko irakaskuntzaren habia bilakatu dira.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

En la ruta se pueden destacar el lago Baikal, canal navegable del tamaño de Bélgica y hogar de la única foca de agua dulce del mundo denominada Nerpa; la ciudad multicultural de Irkutsk, uno de los puntos más hermosos de todo el trayecto, y Ulan Ude, que alberga el Ivolguinsk Datsan, cuna del budismo del país. Ibilbidean, hauexek nabarmendu daitezke: Baikal lakua, Belgikaren tamainako kanal nabigagarria eta munduko Nerpa izeneko ur gezatako foka bakarren bizilekua; kultura anitzeko Irkutsk hiria, ibilbide osoko tokirik ederrenetako bat; eta Ulan Ude, herrialdeko budismoaren sorlekua den Ivolguinsk Datsan hartzen duena.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Vista por muchos como la cuna de la civilización occidental, Grecia tiene una larga y rica historia durante la cual extendió su influencia sobre tres continentes. Askoren iritziz, mendebaldeko zibilizazioaren sorlekua da; Greziak historia luze eta aberatsa dauka, eta hiru kontinentetan izan zuen eragina.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Esta isla es la cuna de Homero. Uharte hau da Homeroren jaioterria.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Es la cuna del popular vino 'Sangre de Toro' además de albergar un amplio abanico de joyas arquitectónicas. 'Zezen-odola' ardo ezagunaren sorlekua da, eta gainera bitxi arkitektonikoen sorta zabala du.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zehar-lerroa (2)
Suele encontrárselos jugando con sus manos, manipulando las mantas de su cuna, emitiendo sonidos o simplemente observando el entorno. Eskuekin jolasean, sehaskako tapakiak mugitzen edo inguruari begira egoten dira.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

LAS BARRAS PARA LA CUNA O PARA EL PISO SEASKARAKO EDO LURRERAKO BARRAK

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra