zunda Bilatu zunda testuinguru gehiagotan

1
Zunda termoelektrikoa
Zunda termoelektrikoa
zunda > sonda (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, lurrungailuaren hegalen artean dagoen zunda termostatiko batek bertatik igarotzen den airearen tenperaturari buruzko informazioa jasotzen du konpresorearen enbrage elektromagnetikoaren aginte-zirkuitu elektrikoa konektatuz eta deskonektatuz; eta, horrela, lurrungailuan izotza sortzea saihesten da. Para ello, una sonda termostática alojada entre las aletas del evaporador recibe la información de la temperatura del aire que pasa a su través, conectando y desconectando el circuito eléctrico de mando del embrague electromagnético del compresor, de manera que se evite la formación de escarcha en el evaporador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

d. Egiazta ezazu berokuntzaren errendimendua motorra funtzionamendu-tenperaturan duela, eta zunda-termometro baten bidez neurtu aireak difusoreetatik ateratzean duen tenperatura. d. Comprueba el rendimiento de la calefacción con el motor a su temperatura de funcionamiento, midiendo con un termómetro de sonda la temperatura de salida del aire por los difusores.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Deskonektatu tenperatura-zunda bat, abiarazi motorra, eta, minutu batzuk geroago, egiaztatu sistemak matxura atzeman ote duen. Desconecta alguna sonda de temperatura, pon en marcha el motor y, pasados unos minutos, comprueba de nuevo las averías para ver si ha sido detectada.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperatura-zundak Sondas de temperatura

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Badago beste sistema bat eskuzko aire girotuaren eta klimatizazio erabat automatikoaren erdibidean dagoena: tenperatura-erregulazio elektronikoa duen aire girotua. Tenperatura neurtzeko zunda batzuk eta kontrol-unitate bat eransten ditu sistema horrek, baina gainerako funtzio guztiak abiadura eta aire-banaketa, esaterako eskuzkoak dira. Un paso intermedio entre el aire acondicionado de manejo manual y la climatización totalmente automática es el aire acondicionado con regulación electrónica de temperatura, donde se añaden unas sondas de medición de temperatura y una unidad de control, y el resto de funciones, como la

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

e. Egiazta ezazu sistemaren errendimendua zunda-termometroa erabiliz. e. Comprueba el rendimiento del sistema con el termómetro de sonda.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Desmunta ezazu bere tenperatura-zunda, betiere halakorik baldin badauka, jakina. Desmonta su sonda de temperatura si dispone de ella.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperaturari buruzko egiaztapen horiek guztiak eskuaz ukituz egin daitezke, edo, zehaztasun handiagoz, zunda duen termometro bat erabiliz. Todas estas comprobaciones de temperatura pueden efectuarse palpando con la mano o, con mayor exactitud, utilizando un termómetro con sonda.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Termostatoak elektronikoak izaten dira, NTC motako zundak (lurrungailuaren hegaletan sartuta egoten da) konpresorearen konexioa gobernatzen duen zentraltxo elektroniko batera bidaltzen du tenperaturari buruzko informazioa. Los termostatos suelen ser electrónicos, donde una sonda del tipo NTC, introducida en las aletas del evaporador, es la que envía la información de temperatura a una centralita electrónica que gobierna la conexión del compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Espantsio-balbulak mintz bat dauka, eta mintz horren gainean honako hauek jarduten dute: alde batetik, lurrungailutik ateratzen den lurrunaren P2 presioak; eta goialdetik, zunda-hodi baten barruan dagoen fluido lurrunkorrak (fluido horren bolumena aldatu egiten da tenperaturaren arabera) lortzen duen P1 presioak. Hain zuzen ere, lurrungailuaren irteera-hodiaren aldeko karkasak transmititzen dion La válvula de expansión consta de una membrana sobre la que actúa, por un lado, la presión P2 del vapor saliente del evaporador, y por la parte superior, la presión P1 que obtiene el fluido volátil (fluido que varía su volumen dependiendo de la temperatura) existente en el interior de un tubo sonda, para tomar la

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

zunda > sonda (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zelularen (jaisgailua) tenperatura eta zundaren tenperatura (elikagaiaren barrualdean, erdigunean) bistaratzea. Se puede ver la temperatura de la célula (abatidor) y de la sonda (corazón del alimento .

Materiala: Ostalaritza

Lehen azaldu denez, tenperatura-jaisgailuaren bidez oso azkar jaits daiteke produktuen tenperatura denbora-tarte jakin batean hozte- edo izozte-tenperatura hartu arte edota produktuaren barrualdeak erdigunean tenperatura jakin bat hartu arte tenperatura-jaisgailuaren zunda sartuz neurtzen da tenperatura Como ya se ha comentado anteriormente, el abatidor de temperatura tiene la capacidad de enfriar rápidamente los productos hasta situarlos en temperaturas de refrigeración o congelación en un tiempo determinado, o tras llegar el producto a una temperatura determinada en el corazón del mismo, mediante la introducción de la sonda del abatidor.

Materiala: Ostalaritza

Produktuen barrualdeko tenperatura ezin bada zundaren bidez neurtu, hozteko gehieneko denbora 90 minutukoa da. Gero, tenperatura-jaisgailua automatikoki programatzen da, kontserbazio-tenperatura hartzeko. El tiempo máximo de refrigeración está limitado a 90 minutos para productos en los cuales no es posible medir la temperatura por medio de la sonda a continuación, el abatidor se programa automáticamente a la temperatura de conservación.

Materiala: Ostalaritza

Tenperatura-jaisgailuak automatikoki zehazten du zikloaren garapena zundaren bidez edota denboraren arabera kontrolatzen den, eta hala egiten du hasierako tenperatura giro-tenperaturarekiko zertxobait desberdina bada ere. El abatidor comprueba automáticamente si el control del ciclo se verifica con sonda o va condicionado por tiempo, incluso cuando la temperatura de comienzo difiere ligeramente de la temperatura ambiente.

Materiala: Ostalaritza

Prestatutako produktuen tenperatura zorroztasunez kontrolatu behar da. Horretarako, zenbait termometro mota eskaintzen dira merkatuan zunda- edo orratz-termometroak, termometro digitalak, etab. Maiz aztertu behar dira, behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzeko. Se debe realizar un exhaustivo control de las temperaturas de los productos elaborados, para ello se puede hacer uso de los diversos termómetros o sondas que existen en el mercado termómetros sondas o de aguja digitales, etc., que se verificarán regularmente para comprobar su buen funcionamiento

Materiala: Ostalaritza

3.8. IRUDIA. Orratz- edo zunda-termometroak eta termometro digitala. FIGURA 3.8. Termómetros de aguja o sonda y termómetro digital.

Materiala: Ostalaritza

Upelean lurruna sortzen duten labeak erabiliz, modu programatuan eta kontrolatuan presta daitezke elikagaiak hutsean; gainera, zunda bat ere izaten dute, prozesua elikagaien barrualdeko tenperaturaren arabera egokitzeko. Los hornos que producen vapor en la cuba permiten cocinar al vacío de forma programada, controlada e incluso incorporan su propia sonda para trabajar en función de la temperatura interior de los alimentos

Materiala: Ostalaritza