zulagailu

1
Zulagailu elektrikoa
Zulagailu elektrikoa
zulagailu > taladro (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zulagailu aire-dosifikatzailea Taladro estrangulador

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresorea lubrifikatzeko olioa tanga kolektorearen hondoan metatzen da, eta bahe iragazle bati lotutako zulagailu baten bitartez xurgatzen da ezpurutasunak dituen olioa ez sartzen uzteko. El aceite para la lubricación del compresor se acumula en el fondo del depósito colector, y es absorbido, a través de un taladro unido a un tamiz filtrante, para evitar la entrada de aceite con impurezas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ganberan presioa balbula erregulatzaileari aplikatutako goi- eta behe-presioen bitartez eta zulagailu aire-dosifikatzaile kalibratuaren bitartez erabakitzen da. La presión en la cámara se determina mediante las presiones alta y baja aplicadas a la válvula reguladora, y por medio del taladro estrangulador calibrado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zulagailua Taladro

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

zulagailu > taladro (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zulagailuaren buruen eragintza aginte-bloke zentral batetik elektrikoki egiten da kable malguak erabiliz. El accionamiento de los husillos del taladro se realiza eléctricamente con transmisiones flexibles desde un bloque central de mando.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zurtoin horrek berak transmitituko dizkio aitzinamendu-mugimenduak zulagailuari. El mismo vástago transmite los movimientos de avance al taladro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulagailuak lanean ari diren bitartean, 7.2 balbulari seinalea bidaliko zaio eta, hala, plater zirkularrera irits daitezkeen seinale desegokiak blokeatu egingo ditu. Mientras las unidades de taladro trabajan, se emite una señal a la válvula 7.2. con lo cual se bloquea una posible señal improcedente al plato circular.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Larrialdi-sakagailuari eragindakoan, zulagailuak beren pausaguneko posizioetara itzuliko dira beti. Al accionar el paro de emergencia retroceden siempre las unidades de taladro a sus posiciones iniciales.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Azpialdeko zulagailuen aitzinamendu-zilindroa bertikalean muntatuta dago mahaiaren azpian. El cilindro de avance para los taladros de la parte inferior está montado en sentido vertical, debajo de la placa de base.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Parrilla hori bi lan-ziklotarako programatuta dago, eta, hala, zulagailuek ez dira hutsean mugituko. La rejilla está programada con dos ciclos de trabajo, de tal forma que las unidades de taladro no realizan ninguna marcha en vací­o.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulagailua aurreratu eta mahai mugikorrak erregulatutako ibilbide jakina ibili bezain laster, programagailuari eragiten dion motorra deskonektatu egiten da, ibiltarte-bukaera baten bidez. Tan pronto como se produce el avance del taladro y la mesa desplazable ha recorrido un determinado camino regulable, se desconecta el motor de accionamiento del programador por medio de un final de carrera.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulagailuaren buruak zulatzen hasi baino lehentxeago konektatuko dira. Los husillos del taladro sólo se conectan poco antes de taladrar.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulagailuaren aitzinamendu-mugimendua aurrealdean kokatutako zilindroaren bidez egingo da. El movimiento de avance del taladro se realiza mediante el cilindro delantero.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aginte sekuentzialaren prozesuan zulagailua ere sartuta dago. En el proceso del mando secuencial se incluye también el taladro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak