zuhurtzia-printzipio

1
zuhurtzia-printzipio > principio de prudencia (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
c) Zuhurtzia-printzipioa c) Principio de prudencia

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOren arabera, zuhurtzia-printzipioak ezartzen du aurreikus daitezkeen galerak eta arriskuak jakin bezain laster kontabilizatu behar direla, nahiz eta oraindik ez gauzatuak izan, eta irabaziak, aldiz, gauzatuta daudenean soilik kontabilizatu behar direla. Según el PGC a través del principio de prudencia establece que las pérdidas y los riesgos previsibles deben contabilizarse tan pronto como sean conocidos aunque no se hayan materializado aún, mientras que los beneficios sólo deben contabilizarse si están realizados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza