zorroten

1
zorroten > bajante (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrelako estalkietan jardutea justifikatua dago haizearen eraginez estaldura desagertu edo mugitu denean, euri-ura barnealdera iragazi denean, erreten eta zorrotenak egoera txarrean daudenean eta abar. La actuación en este tipo de cubierta se justifica cuando por efecto del viento ha desaparecido o se ha movido la cubrición, filtraciones de agua de lluvia al interior, mal estado de canalones y bajantes, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaldura mota horretan, kontuan hartu behar diren puntu bereziak (estalkiaren diseinua tradizionala bada, betiere) honako hauek dira: nabak, bizkarrak, argizuloak, erretenak, zorrotenak, paramentu bertikalekiko elkarguneak eta abar. En este tipo de cubrición los puntos singulares a considerar, siempre y cuando el diseño de la cubierta sea tradicional, son las limahoyas, limatesas, claraboyas, canalones, bajantes, encuentros con paramentos verticales, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Erretenak, hustubide-buzoiak eta zorrotenak fabrikatzaileek diseinatutako elementu aurrefabrikatuak dira, instalatzeko gomendioekin. Los canalones, buzones de desagüe y bajantes son elementos prefabricados diseñados por fabricantes, con las recomendaciones de instalación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

I+Gko programek lehengai berriak eta ezaugarri eta propietate ezin hobeak dituzten diseinuak (esate baterako, EPDMa edo Goma Dutral) garatu dituzte; horiek ahalbidetzen dute asfaltoa eta aldatutako deribatuak irenstea, iragazgaizte euskarriaren, galdaratxoaren eta xaflaren arteko lotura estua ahalbidetuz, zinkezko, berunezko, plastikozko eta antzeko materialezko Los programas de I+D han desarrollado nuevas materias primas y diseños con excelentes caracterí­sticas y propiedades, como es el EPDM o Goma Dutral, que permite la absorción de asfalto y derivados modificados, permitiendo una unión í­ntima entre el soporte-caldereta-lámina de impermeabilización, olvidándose de problemas como los ya conocidos con desagües de cinc, plomo, plásti

Materiala: Eraikinaren estalkia