zirkuitu sekuentzial

1
zirkuitu sekuentzial > circuito secuencial (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zirkuitu sekuentzialak. Circuitos secuenciales.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuitu sekuentzialak: Circuitos secuenciales:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuitu sekuentzialak diseinatzen jakitea. Saber diseñar circuitos secuenciales.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

2. kapituluan konbinaziozko zirkuituak eta horien aplikazioak aztertuko dira, jarraian, 3. kapituluan, memorizatzeko ahalmena duten zirkuitu sekuentzialak diseinatzeari ekiteko. En el Capí­tulo 2 se analizan los circuitos combinacionales y sus aplicaciones para, a continuación, pasar en el Capí­tulo 3 a diseñar circuitos secuenciales con capacidad de memorizar.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Zirkuitu sekuentzial PICdunak Circuitos secuenciales con PIC

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontagailuak Flip-Flopen bitartez aplikatutako zirkuitu sekuentzialak dira, integrazio ertaineko eskalako zirkuitu integratuen barne (MSI, Medium Scale Integration) merkaturatzen dira, eta gertaerak zenbatzeko erabiltzen dira. Los contadores son circuitos secuenciales implementados con Flip-Flops, que se comercializan en circuitos integrados de escala de integración media (MSI, Medium Scale Integration), que se utilizan para contar eventos.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuitu sekuentzialak Circuitos secuenciales

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

DIG-803: zirkuitu sekuentzialak DIG-803: Circuitos secuenciales

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Eta zirkuitu sekuentziala? ¿Y un circuito secuencial?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Zirkuitu sekuentzialetan, irteerako egoera ez da une jakin horretan sarreretan aplikatutako informazioaren araberakoa bakarrik, memorizatuta duen egoeraren araberakoa ere bada-eta denborarekin jasoz joan den informazio-sekuentziaren araberakoa, alegia. En un circuito secuencial el estado de salida depende no sólo de la información aplicada en las entradas en dicho instante sino también del estado que tenga memorizado, de la secuencia de información que a lo largo del tiempo ha ido recibiendo.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak