zinbria Bilatu zinbria testuinguru gehiagotan

1
Egurrezko zinbra.
Egurrezko zinbra.
zinbria > cimbra (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Materialen (egurraren) erresistentzia kalkulatzea ez da zurginaren ardura, haren gainetik dagoen arkitektoarena, ingeniariarena edo aparejadorearena baizik. Zurginak itsu-itsuan bete behar ditu hark zinbriak, estalkiak, aldamioak... egiteari buruz ematen dizkion oharrak, gero erantzukizunik ez izateko. El cálculo de resistencia de los materiales (maderas) no es de incumbencia del carpintero sino del arquitecto, ingeniero o aparejador a cuyas órdenes trabaja, y cuyas indicaciones debe seguir a ojos ciegas en construcciones de cimbras, cubiertas, andamiajes, etc., para quedar a salvo de posibles

Materiala: Egurraren teknologia

Eraikuntzarako egurra. Armadurak, zubiak, zinbriak... egiteko erabiltzen da. º Maderas de construcción, empleadas para armaduras, puentes, cimbras, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

zinbria > cimbra (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zinbria kentzen dugunean zenbait adituren iritziz, morteroa bigun dagoela atera behar da, morteroa pisuaren eraginez ez trinkotzeko, sakon garbitu beharko dugu zinbriaren gainean egon ziren adreiluen oinarria; horregatik, adreiluak jartzean hobe da zati horretan masarik ez botatzea, eta kontuz jardun behar dugu, halaber, bertara masarik ez erortzeko. Tras retirar la cimbra -que algunos aconsejan hacerlo en tierno para que el mortero se comprima bajo el peso- se habrá de limpiar bien la base de los ladrillos que se apoyaron en la cimbra, sugiriendo que, durante la colocación de los ladrillos no se eche ni se caiga masa en esa zona.

Materiala: Igeltserotza

Zinbriak zinbela izan behar du; zinbel hori zurezkoa izango da, eta soka edukiko du. Sokaren mutur bat trazatuaren erdialdean lotuta egongo da; beste muturra berriz mugitu egin ahal izango da, eta, hala, lerro zuzena trazatu ahal izango du. Lerro horrek zinbria erdialdetik zeharkatuko du kanpora irten arte, konpasaren antzera. La cimbra ha de contar con un cimbrel, fabricado en madera o hecho con una cuerda, que permitirá moverse desde un extremo -coincidente con el centro de trazado- logrando una lí­nea recta que atraviese la cimbra desde su centro y sobresalga de ella, similar a un compás.

Materiala: Igeltserotza

Arkua adreiluz egin behar badugu, zinbria erabili beharko dugu (2. irudia). Zinbria zurezko egitura da, eta arkuak izango duen forma bera du kasu honetan, zirkunferentzierdi. Hala, adreiluak edo harriak zinbriaren gainean jarriko ditugu; ondoren, morteroa gogortu eta arkua bere buruari eusteko gai denean, kendu egingo dugu zinbria. Para realizar un arco con ladrillo se ha de contar con una cimbra (Fig. 2), que no es mas que una estructura hecha en madera con la forma con la que ha de quedar el arco una vez terminado -en este caso media circunferencia-, que servirá para apoyar en ella los ladrillos o piedras hasta que el mortero fragüe y el arco se pueda sostener por sí­ solo.

Materiala: Igeltserotza

Adreiluen juntura atzealdean arkugaineran baino estuagoa izango da zinbriaren aldean, (3. irudia), eta, horregatik, arkua orekatuta geratzeko, komenigarria izaten da kordela erabiltzea. Los ladrillos contarán con una junta mas estrecha en la parte de la cimbra que en la posterior -trasdós- (Fig. 3) para lo que es conveniente usar el cintrel con el fin de dejar el arco compensado.

Materiala: Igeltserotza

Zinbriarik ez badugu, guk geuk egin dezakegu igeltserotzako materialak erabilita: adreilua, oholak, igeltsua, zura eta iltzeak beharko ditugu, eta arretaz egin beharko dugu lan, arkuari dagokion kurbatura emateko. En el supuesto en el que no se cuente con una cimbra, se puede fabricar una in situ con los materiales propios de un albañil: ladrillo, tablones, yeso, madera y clavos, cuidando, eso sí­, de conseguir la curvatura apropiada en el arco.

Materiala: Igeltserotza