zeta

1
zeta > seda (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Cristobal Balenciagak 1936an Parisen hartu zuenean bizilekua, nahasmendu giroan sartuta zegoen parpaila mekanikoaren industria. Kanpoko merkatuaren oso mendekoa zenez, amerikar merkatuarena bereziki; luxuzko sektorea izanik, 1929an Estatu Batuetan sortutako finantza krisiaren ondorio latzak jasan zituen, hura Europara iritsi aurre-tik. Edonola ere, 1920ko hamarraldiko moda oso onuragarria izan zen parpailarentzat, eta bereziki estimatuak ziren Art Deco estiloaren eragina zuten motiboak. 1929an, 380 lantegi zeuden Calaisen, 2710 ehungailu eta 300 milioi franko inguruko fakturazioa eragiten zuten. Baina, 1931n, nazioarteko neurri protekzionistak jarri ziren abian2. Parpailen fabrikatzaileen ganbera sindikalaren arabera, garai hartan 54 lantegik itxi behar izan zituzten ateak3. 1830etik 1936ra sektorearen fakturazio bolumenak nabarmen egin zuen atzera. Zenbait fabrikatzaile, porrot egiteko zorian zeudela, beren ehungailuak saltzen saiatu ziren. Hala ere, epe ertainera konpetentzia areagot Cuando Cristóbal Balenciaga se instala en París en 1936, la industria del encaje mecánico acaba de vivir una década agitada. Muy dependiente del mercado exterior, principalmente americano, este sector de lujo se vio muy afectado por la crisis financiera que se abatió sobre los Estados Unidos en 1929, antes de llegar a Europa. Sin embargo, la moda de los años 1920 fue favorable para el encaje y valoró especialmente los motivos influenciados por el estilo Art Déco. En 1929, Calais cuenta ya con 380 fabricantes y 2710 telares, generando alrededor de 300 millones de francos de volumen de facturación. Pero, en 1931, se pusieron en marcha medidas proteccionistas internacionales. La cámara sindical de los fabricantes de encaje enumera en aquella época 54 cierres de fábricas. De 1930 a 1936, el volumen de facturación del sector experimenta una regresión considerable. Algunos fabricantes, al borde de la quiebra, intentan vender sus telares. Sin embargo, el riesgo de una deslocalización que alim

Materiala: Ehungintza liburuak

Dantzarako soinekoa -gaueko soineko bat da, izatez, orkatilarainokoa edo motzagoa- 1950eko hamarraldian prentsak sortutako kategoria bat izan zen, eta gonaren luzera du ezaugarri nagusia. Era horretara, gerri baxuko soineko -gerruntzeak (65. or. il.) oso gona izurduna du, eta Nylonezko bolante zurrun txiki baten gainean dago muntatua, zabaltasun handiagoa hartzeko. Gauerako, tul eta parpaila ugari. Jostunari ehunak nahastea gustatzen zitzaion, zetazko ehunak eta tula, edo satina eta parpaila, esaterako ijito soineko ospetsuetarako. 1920ko Art Deco-ren antzera, Balenciagak multzo horiek beroki batekin, jaka batekin, lepo batekin edo bolero batekin bateratzen ditu, eta tulez edo parpailaz egiten ditu. Aipatzekoa da altuera berekoak ez diren bi bolantez osatutako lepoa, Francisco de Zurbaran margolariak San Buenaventura Lyongo Kontzilioan margolanean irudikatutako lekaideek duten kaputxa gogorarazten duena. 1951. urteaz geroztik, Balenciagak jantzi-osagarri bereziak sortu zituen, hala nol El vestido de baile -en realidad se trata de un vestido de noche hasta los tobillos o más corto- fue una categoría creada por la prensa en los años 1950, y se caracteriza por la longitud de la falda. Así, el vestido-corpiño (il. p. 65) de talle bajo, tiene una falda muy fruncida, montada sobre un pequeño volante rígido de Nylon, destinado a acentuar la amplitud. Para la noche, tul y encaje abundante. Al modisto le gusta combinar telas, tejido de seda y tul, o satén y encaje, como para sus famosos vestidos gitanos. Como en el Art Déco de los años 1920, Balenciaga combina estos conjuntos con un abrigo, una chaqueta, un cuello, un bolero, confeccionados con tul o incluso con los mismos encajes. Cabe destacar el cuello formado por dos volantes de altura desigual cuyo corte evoca la capucha que llevan los religiosos representados por el pintor Francisco de Zurbarán en su cuadro San Buenaventura en el concilio de Lyorí'. A partir de 1951, Balenciaga crea prendas - accesorios originales como

Materiala: Ehungintza liburuak

Lesage, Rene Begue (Rebe izenez ezaguna), Mestral, Judith Barbier, Roy-Poulet, Andree Brossin de Mere brodatzaileek zeharo aldatzen zituzten material horiek. Eta era askotako teknikak erabiltzen zituzten. Parpaila izan liteke perladuna, xafladuna, erliebean apaindutako loreekin, eskuz margotua, loreez inprimatua 1957an, zetazko koloretako hariez nabarmendua eta tintaroi itxura ematen dion laka batez edertua. Goroldio efektua lortzen da organdiko zinta arinak aplikatuta (108. or. il.); erliebe efektua lokarri fin bati esker edo soutache bat loreen ingurua brodatuz (40. or. il.), edo felpatxoaren edo frivolite erako parpailaren erabilerari esker, lastozko edo errafiazko hari batez. Zenbaitetan, brodatuak oso handiak izaten dira, artilezkoak esaterako, eta tweed-a ekartzen dute gogora; beste batzuetan, berriz, oso sarriak dira, arbetxez apaindutako gaueko soineko honetan agertzen denaren antzera (24. or. il.), eta horrelakoetan erabat desagertzen da parpailaren edo tularen oinarria. Bordadores como Lesasíe. Rene Begué. conocido como Rébé, Mestral, Judith Barbier, Rov-Poulet, Andrée Brossin de Méré transforman totalmente esos materiales arácnidos. Las técnicas son muy diversas. El encaje puede ser perlado. con lentejuelas, adornado con flores en relieve, pintado a mano, impreso con flores en 1957, realzado con hilos de seda de colores, embellecido por una laca que ofrece un aspecto tornasolado. Se obtiene un efecto musgoso gracias a la aplicación de ligeras cintas de organza (il. p. 108); un efecto de relieve gracias a un fino cordoncülo o un soutache bordando el contorno de las flores (il. p. 40), o incluso gracias a la utilización de felpilla o de encaje frivolité, con un hilo de paja o de rafia. En ocasiones, estos bordados son tan voluminosos, como los de lana, que evocan el tweed1', o tan tupidos, como los que aparecen sobre este vestido de noche retocado con azabache (ü. p. 24), que el soporte de encaje o de tul desaparece completamente.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 48. - Koktelerako soineko honen zetazko hondoa bi bolantetan amaitzen da eta bolante bakarreko tunika batez estalita dago, 1967. Cat. 48 - Ei fondo de seda de este vestido de cóctel termina con dos volantes y está recubierto por una túnica con un volante, 1967.

Materiala: Ehungintza liburuak

Parpailaren ezaugarri guztien artetik, gardentasuna da jostunak gehien nabarmendu zuena, Goyaren erretratuetan inspiratuta, askotan aipatu bezala. Ez dago sare arin eta beltzaren azpian igartzen den azala baino gauza poetikoagorik, ezta paparraren, azpilduraren, mahuken eta gonaren ertzean jositako edo nabarmendutako parpaila bat baino poetikoagorik ere; beste gardenki batzuk koloretako hondoekin agertzen dira, esate baterako beroki baten azpiko gerruntze batean zeta arrosa (73. or. il.), baina baita zeta aldakorrak gogorarazten duen jantzian ere. Zaku formako soinekoetan ere, baby dolls delakoetan, parpailaren gardentasunarekin jolas egiten du Balenciagak, soineko estuaren atzetik agertu eta gerriaren fintasuna nabarmenduz (79. or. il.). De entre todas las características del encaje, la transparencia es la que el modisto magnifica con más placer, inspirándose, como se ha puesto de manifiesto a menudo, en los retratos de Goya. Nada es más poético que la piel que se adivina bajo la ligera red generalmente negra, un encaje que sobresale o que está cosido en el borde del escote, del dobladillo, de las mangas y de la falda; otras transparencias aparecen con fondos de colores corno la seda rosa de un corpiño bajo un abrigo (il. p. 73) pero también en el conjunto del atuendo que recuerda a las sedas tornasoladas. Para sus vestidos saco, baby dolls. Balenciaga juega también con la transparencia del encaje, que se desprende claramente del fondo del vestido ceñido haciendo resaltar la finura del talle (il. p. 79).

Materiala: Ehungintza liburuak

Beste ehun batzuekin gertatzen den bezala, Balenciagak bere maisulan asko sare itxurako material horiekin egin zituen: esate baterako, 1951ko "ijito" soinekoak, 1955eko zeta arrosako eta parpail zuriko gaueko soinekoa, Point d'esprit tul zuriko gaueko jaka, arintasun hodeia, 1957koa. Balenciaga realizó muchas de sus obras maestras sobre estos tejidos reticulares: por ejemplo, los vestidos "gitanos' de 1951, el vestido de noche en tejido de seda rosa y encaje blanco de 1955, la chaqueta de noche de tul Point d'esprit blanco, nube de ligereza, de 1957.

Materiala: Ehungintza liburuak

1938 Tunika efektua. 1880ko hamarraldiko eragina, polisoiekin. Zeta eta tul nahasketa edo parpailazkoa. Gaueko soinekoa, tul beltzarekin eta zinta apaingarridun bolanteekin. 1938 Efecto túnica. Influencia de los años 1880 con polisones. Combinación de tela de seda y de tul o de encaje. Vestido de noche con tul negro y volantes con cintas decorativas.

Materiala: Ehungintza liburuak

1948 Inperio linea. Jaka motz estuak eta gona tolesdunak. Espainiar inspirazioa. Arratsaldeko multzoak, zeta beltzekoak eta parpailadunak, afaritarako soineko parpailadunak. 1948 Línea Imperio. Conjuntos con chaqueta corta encallada, falda de tablas. Inspiración española. Conjuntos de tarde de seda negra y encajes, vestidos de cena con encaje.

Materiala: Ehungintza liburuak

14a- Koktelerako berokia eta soinekoa, 1953ko N, Chantilly parpaila beltza, zetazko hari beltzarekin brodatua, satin beltzaren gainean. Lepo biribila, % kimono mahukak, 8 begizta eta satin beltzeko gerrikoa. Satin zuriko soinekoa. Paris Etiketa, 47684 zkia. 134 pasea. M. Bizcarrondok emana. (77. orr.) 14a- Abrigo y vestido de cóctel, I 1953, encaje Chantilly negro bordarlo con hilo de seda negro sobre satén blanco. Cuello redondo, mangas % kimono, 8 lazos y cinturón de satén negro. Vestido de satén blanco. Etiqueta Paris, n" 47684. Pase 1.34. Donación de M. Bizcarrondo. (p. 77)

Materiala: Ehungintza liburuak

15a- Koktelerako berokia eta soinekoa, 1963ko N, oliba-berdeko parpaila (Marescot), zetazko hari beltzarekin brodatutako landareekin. Lepo biribileko berokia, % mahukak. Gerruntze-soineko estua, satinezkoa. Ginette tallerra. 73 pasea. Ellacuria andreak emana. 15a- Abrigo y vestido de cóctel, 1 1963, encaje verde oliva (Marescot) con vegetales bordados con hilo de seda negro. Abrigo de cuello redondo, mangas %. Vestidocorpino ajustado en satén. Taller Ginette. Pase 73. Donación de Mine. Ellacuria.

Materiala: Ehungintza liburuak