zerga-araudi Bilatu zerga-araudi testuinguru gehiagotan

1
zerga-araudi > normativa fiscal (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zerga-araudiaz gain, arlo honetako kontuei eragiten dieten lege-arauak eta oinarrizko balorazio-arauak hauek dira: Además de la normativa fiscal, las normas legales y de valoración básicas que afectan a las cuentas de esta área son las siguientes:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egun indarrean dagoen zerga-araudia aplikaturik gehien erabiltzen diren irizpideetako bat hau da: Uno de los criterios más utilizados aplicando la normativa fiscal vigente es el siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Halaber, zerga-politikaren araberakoa ere izango da, irizpide guztiak ez baitituzte onartzen zerga-araudiak, KPOk eta NKAk. Y también estará en función de la polí­tica fiscal, sin olvidar que no todos los criterios están aprobados por la normativa fiscal, PGC y NIC.

Materiala: Kontu-ikuskaritza