zenbaketa-sekuentzia

1
zenbaketa-sekuentzia > secuencia de cuenta (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontagailuak zenbaketa-sekuentzia eteten du, eta 0 egoerara itzultzen da. El contador interrumpe la secuencia de cuenta y vuelve al estado 0.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

TC irteera 0 egoeran mantentzen da zenbaketa-sekuentzian zehar, baina zenbaketa-bukaerara iristean, 1 balioa hartzen du. 12. igoera-saihetsera arte, kontagailuaren bilakaera kronograma honetan adierazitakoa izango da: AL llegar al final de cuenta" target="_blank">cuenta la salida TC, que permanece a "0" durante toda la secuencia de cuenta, cambia al valor 1. La evolución del contador hasta el flanco 12 se refleja en el cronograma siguiente:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

13. saihetsean, PE*=0, karga paraleloan egiteko agindu bat agertzen da, eta zenbaketa-sekuentzia kargatutako baliotik (7d) hasten da, 9d arte. En el flanco 13, PE* = 0, aparece una orden de carga en paralelo y se inicia una secuencia de cuenta desde el valor cargado (7d) hasta el 9d.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Gehienetan, datuaren karga sinkronoa izaten da; hau da, zenbaketa-sekuentzia berrabiarazteko zenbakia kontagailuan kargatzen da, erlojuaren saihets positiboa agertzen denean. Habitualmente la carga del dato es sí­ncrona, es decir, el número con el que se quiere reiniciar la secuencia de cuenta, se carga en el contador cuando aparece el flanco positivo del reloj.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

4. igoera-saihetsaren ondoren, kontagailua hasierako egoerara itzultzen da, eta 00, 01, 10, 11 zenbaketa-sekuentzia errepikatu egiten du. 4 moduluko kontagailua da. El contador retorna después del 4º flanco al estado inicial y comienza a repetir la secuencia de cuenta 00, 01, 10, 11. Es un contador módulo 4.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

4. igoera-saihetsaren ondoren, kontagailua hasierako egoerara itzultzen da, eta 00, 01, 10, 11 zenbaketa-sekuentzia errepikatu egiten du. El contador retorna después del 4º flanco al estado inicial y comienza a repetir la secuencia de cuenta 00, 01, 10, 11.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuituak kontagailu bitar gisa funtzionatzen du 0dtik 15dra. Zenbaketa amaierara iristen denean (1111), berriz ere zenbaketa-sekuentzia hasten da. El circuito funciona como un contador binario, desde 0d hasta 15d; cuando llega al final de cuenta" target="_blank">cuenta (1111) comienza la secuencia de cuenta de nuevo.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria