zenbaketa-bukaera

1
zenbaketa-bukaera > final de cuenta (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
TC irteera 0 egoeran mantentzen da zenbaketa-sekuentzian zehar, baina zenbaketa-bukaerara iristean, 1 balioa hartzen du. 12. igoera-saihetsera arte, kontagailuaren bilakaera kronograma honetan adierazitakoa izango da: AL llegar al final de cuenta la salida TC, que permanece a "0" durante toda la secuencia de cuenta, cambia al valor 1. La evolución del contador hasta el flanco 12 se refleja en el cronograma siguiente:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontagailu komertzial batzuek gorantz zenbatu dezakete, 0d-tik 15d-ra; baina beherantz ere zenbatu dezakete, zenbaketa-bukaerako baliotik 0d-ra zenbatzen dute, eta sekuentzia 15d-tik 0d-ra errepikatzen dute. Algunos de los contadores comerciales pueden contar en modo ascendente, de 0d a 15d, y también en modo descendente, desde el valor de final de cuenta hasta 0d, repitiendo después la secuencia 15d, 0d.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontagailua zenbaketa-bukaerara iristen denean; hau da, gorantz 15d-ra eta beherantz 0d-ra, irteera hori maila altura pasatzen da. Esta salida pasa al nivel alto cuando el contador alcanza el final de cuenta, 15d en modo ascendente y 0d en modo descendente.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Karga paraleloko sarreren bitartez, sarrera horiek egoera jakin batean zehaztu ondoren, zenbaketa-bukaerara iristean, kontagailua berrabiarazi egiten da. Las entradas de carga paralelo permiten reiniciar el contador, después de que alcance el final de cuenta, en un estado definido en dichas entradas.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria