zementu zuri Bilatu zementu zuri testuinguru gehiagotan

1
zementu zuri > cemento blanco (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Normalean, lauzetan bezalaxe, zementu zuria edo grisa erabiliko dugu zementu-esnea egiteko; dena den, zementu-esnea baldosaren kolorearen arabera koloreztatu nahi badugu, tindu plastiko edo mineralen bat ere bota diezaiokegu. Normalmente, al igual que los azulejos, se empleará cemento blanco para fabricar la lechada, gris o una lechada coloreada con algún tinte plástico o mineral, de acuerdo al color de la baldosa.

Materiala: Igeltserotza

Akaberak, batzuetan, lauzak baino kolore apalagoa izaten du, zuzenean zementu zuria hartu ahal izateko junturak betetzeko zementu-esnetan tindurik erabili behar izanik gabe. Este reborde, a veces, viene degradado respecto al color de la plaqueta para que se pueda recibir con cemento blanco, sin necesidad de utilizar tintes en el lechado.

Materiala: Igeltserotza

Hormetako arrailetan zementu-esnea zabaltzeko, zementu-esne horren osagaiak zementu zuria eta ura izango dira (gaur egun zenbait produktu plastiko ere badaude, eta produktu horiek ez dira zementua bezain kaustikoak), eta lauzaren kolorearen araberako tonua eman ahal izango diogu zementu-esneari. Para el lechado de las paredes la lechada debe tener una base de cemento blanco y agua -ahora existen otros productos plásticos y no tan cáusticos como el cemento-, pudiendo colorear la lechada según el tono de las plaquetas.

Materiala: Igeltserotza

Lana monumenturen batean egin behar badugu edo erakina ondare izendatuta badago, morteroak ezin du zementurik izan. Gainerako kasuetan, berriz, osagai hauek erabil ditzakegu: zementu zuriaren proportzio jakin bat (42 N, ez 25, azken hori zementu-esnea egiteko baita), karearen beste proportzio bat eta harea zuriaren bost. Si el trabajo a acometer es en un monumento o está protegido por patrimonio el mortero no puede llevar cemento, de no ser así­ se le puede aplicar una proporción de trabajo a acometer es en un monumento o está protegido por patrimonio el mortero no puede llevar cemento" target="_blank">trabajo a acometer es en un monumento o está protegido por patrimonio el mortero no puede llevar cemento blanco (42 N, no el de 25 que es para lechar) otra proporción de cal y cinco de arena blanca.

Materiala: Igeltserotza

Beraz, esan bezala, hainbat nahaste daude erabilgarri. Hona hemen horietako batzuk: Pórtland zementua harea horiarekin, gorriarekin edo zuriarekin; zementu normala kare eta harearekin; harea zuria harea gorri, hori edo zuriarekin, eta nahaste daude erabilgarri. Hona hemen horietako batzuk: Pórtland zementua harea horiarekin, gorriarekin edo zuriarekin; zementu" target="_blank">nahaste daude erabilgarri. Hona hemen horietako batzuk: Pórtland zementua harea horiarekin, gorriarekin edo zuriarekin; zementu zuria harea zuri eta karearekin (8. irudia). Pudiéndose emplear distintas mezclas: cemento Pórtland con arena amarilla, con arena roja o blanca; cemento normal con cal y arena; cemento blanco con arena roja, amarilla o blanca; cemento blanco con arena blanca y cal (Fig. 8).

Materiala: Igeltserotza