zankabe zuzen

1
zankabe zuzen > zanca recta (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
9) Bi zankabe zuzenek, mailagainek eta kontramailek eratutako eskailera. 9) Escalera formada por dos zancas rectas, con sus huellas y contrahuellas.

Materiala: Egurraren teknologia

Zankabeak lotzeko, zankabe zuzenak lotzeko sistema bera erabili behar da. Para el empalme de las zancas, se sigue el mismo sistema dado para las empalme de las zancas rectas.

Materiala: Egurraren teknologia

Bira eta erdi egiten du eskailerak. Hortaz, sei pieza berdin prestatu behar ditugu, eta kontuz ibili behar dugu, luzeagoak direla geldi daitezen piezak eta, hartara, lotu ahal izan ditzagun; zankabe zuzenak bezala lotu behar ditugu piezak. Como la escalera se compone de una vuelta y media, prepararemos seis piezas iguales, con la precaución de dejarlas algo más largas para efectuar el empalme, el cual se hará como se ha explicado en el empalme de zancas rectas.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi zankabe zuzenek eratzen dute eskailera atal bakoitza, baina ezberdinak izan daitezke zankabeok (ikusi 969. irudia): Las dos zancas rectas de que se compone cada tramo, en nuestro caso son distintas:

Materiala: Egurraren teknologia

Finkoak izan ohi dira, eta zankabe zuzenek, mailek eta barandak osatzen dituzte. Suelen estar fijas, y constan de zancas rectas, peldaños y barandilla.

Materiala: Egurraren teknologia

8) Bi zankabe zuzenek eta mailagainek eratutako eskailera. 8) Escalera formada por dos zancas rectas y las huellas.

Materiala: Egurraren teknologia

10) Bi zankabe zuzenek eta mailagainek eratutako eskailera, kremaileraduna. 10) Escalera formada por dos zancas rectas, con cremallera y con huellas.

Materiala: Egurraren teknologia