zabu

1
Atseden hartzeko kulunka bat.
Atseden hartzeko kulunka bat.
zabu > columpio (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
I Mugitzen diren jolasteko elementuek, zabuek adibidez, segurtasun-area seinalizatua eta hesitua izango dute. I Los elementos de juego que conlleven movimientos, como los columpios, dispondrán de un área de seguridad señalizada y vallada.

Materiala: Jolasaren metodologia

> Txirristak, zabuak, eraztunak, trapezioak, sokak eta euskarrietan muntatutako antzeko jostailuak. e Toboganes, columpios en suspensión, anillas, trapecios, cuerdas y juguetes análogos montados sobre soportes.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haur erromatarrak armekin eta miniaturazko soldaduekin jolasten ziren, batez ere; grekoek, aldiz, buztinezko panpina artikulatuak, kanikak eta kurkuluxak zituzten, mugimendu mekanikoko objektuak, mahai-jokoak, zabuak eta, bitxia bada ere, etxeko ontziteria eta tresneria txikiak. Mientras los niños romanos jugaban sobre todo con armas y soldados en miniatura, los griegos tenían muñecas de arcilla articuladas, canicas y tabas, objetos con ciertos movimientos mecánicos, juegos de azar, columpios y curiosamente pequeñas vajillas y utensilios de casa.

Materiala: Jolasaren metodologia

zabuak, txirristak, lurra edo belarra duten guneak, etab. Beharrezkoak izango dira haurra pozik uzteko. los columpios, toboganes, espacios con tierra, con césped, etc., serán necesarios para la satisfacción del niño.

Materiala: Jolasaren metodologia