txirrika Bilatu txirrika testuinguru gehiagotan

1
txirrika > polea (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lau pieza ahokatuk eratzen dituzte goiko aldeko langara eta langaluzeak, eta hutsune bat gelditzen da haien artean, txirrikak eta kontrapisuak sartzeko hurrenez hurren. La traviesa superior y los largueros están formados por cuatro piezas ensambladas, quedando en el centro un hueco para el alojamiento de las poleas y contrapesos respectivamente.

Materiala: Egurraren teknologia

f) Pertsiana biribilgarriari eragiteko sistema osatzen duen atal bakoitzaren eredua aurkeztu behar du: biribilkatze-ardatza, txirrikak, txirrika gidariak, tornuak, balaztak, zinta-bilgailuak... f) Un modelo de cada parte de las que integran el sistema de accionamiento de la persiana enrollable, eje de enrollamiento, poleas, poleas guías, tornos, frenos,, aparatos recogedores de cintas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskailera mugitzeko, eskailera finkoaren beheko aldean jartzen dugu dibidieta, eta txirrika jartzen dugu haren azken edo azken-aurreko mailaren Para moverla, se coloca el cabrestante en la parte inferior de la escalera fija; y la polea en el canto del último o penúltimo peldaño de la

Materiala: Egurraren teknologia

Langaluze paraleloko bi eskailerak edo gehiagok eratzen dute eskailera mota hori. Bata bestearen barnean ahokatuta daude eskailerak, eta soka- eta txirrika-sistema batek elkartzen ditu. Sokei eta txirrikei eragiteko, tornu edo dibidieta erabiltzen dugu eta, hartara, eskailerak hedatzea eta gorago igotzea lortzen dugu (ikusi 958. irudia). Estas escaleras están formadas por dos o más escaleras de largueros paralelos, encajadas unas dentro de otras, y enlazadas por un sistema de cuerdas y poleas accionadas por un torno o cabrestante, que les permite extenderse y alcanzar alturas mayores (fig. 958).

Materiala: Egurraren teknologia

Aurrekoaren berdina da, baina orri bakarra du. Txirrika jarri eta errail baten gainean muntatzen dugu. Es como la anterior, pero con una sola hoja que va montada sobre un carril, previa la colocación de una polea.

Materiala: Egurraren teknologia

d) Tresna hauek deskribatu behar ditu: kojineteak, biribilkatze-ardatzak, txirrikak, txirrika gidariak, balaztak, zinta-bilgailuak, tenplagailuak, tornuak, topeak, erretenak... d) Descripción de los aparatos siguientes: cojinetes, ejes de enrollamiento, poleas, poleas guías, frenos, recogedores de cintas, templadores, tornos, topes, canales, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Goiko txirrikatik abiatzen da olanazko zinta eta, leihoaren barnetik, paretaren luzetara jaisten da, lurretik zentzuzko distantziara (1 m-ra) iritsi arte. Lurretik 1 m-ra, kaxatxo malgukidun batean sartzen da zinta, eta biribildu egiten da (ikusi 926. irudia). Esta cinta parte de la polea superior, y, por el interior de la ventana, va a lo largo de la pared, hasta una altura prudencial (1 m.), en donde se introduce en una cajita con resorte, en la que se arrolla (fig. 926).

Materiala: Egurraren teknologia

Mekanismoak baditu bi arraboltxo mekaniko: goiko aldean eta zinta txirrikatik irteten den puntuan jartzen ditugu, marruskadurak En el mecanismo hay dos ródillitos metálicos que se ponen en la parte superior y a la salida de la cinta de la polea, para evitar que dicha

Materiala: Egurraren teknologia

CD ebakidura bertikalak (ikusi 901. irudia), berriz, hauek ageri ditu: markoaren goiko aldeko ebakidura eta dagozkion txirrikak, leihoaren goiko eta beheko aldeen ebakidura eta markoko isurkiaren ebakidura. Y en la figura 901 tenemos el corte vertical C-D, en el que vemos: la sección superior del marco con las poleas correspondientes, la sección de la ventana superior e inferior, y la sección del vierteaguas del marco.

Materiala: Egurraren teknologia

Eraztuna izaten dute kontrapisuek, eta metalezko kablearen mutur bat finkatzen dugu eraztunean; txirrika batetik (edo, kasuan-kasuan, bi txirrikatatik) pasatzen da kablea, eta dagokion bastidorearen garaieraren erdian finkatzen dugu haren beste muturra. Los contrapesos llevan una anilla, a la que se fija un extremo del cable metálico, el cual pasa por una polea (o por dos, según el caso), y fija el otro extremo en la mitad de la altura del bastidor correspondiente.

Materiala: Egurraren teknologia