torax

1
torax > tórax (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
toraxa sabeletik bereizten duen trenkada osatzen du, eta arnasketan parte hartzen du. Forma el tabique que separa el tórax del abdomen, interviene en la respiración.

Materiala: Anatomia

Odola toraxerantz mugitzen da. Desplazamiento de sangre hacia el tórax.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

C) sorbalda, torax, esku eta oin handiak C) Hombres, tórax, manos y pies grandes

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Organismoko gongoilak isolaturik egon daitezke, baso handien ibilbideari jarraitzen dioten gongoil-kateak osatuz (torax eta abdomeneko sakoneko gongoilak), edo gune ganglionarretan taldekaturik egon daitezke zenbait gorputz-gunetan (izterrondoa, besapea, gune epitroklearra, submandibularra, subklabikularra eta erronbo popliteoarena Los diferentes ganglios del organismo pueden localizarse de forma aislada, formando cadenas ganglionares que siguen el recorrido de los grandes vasos (ganglios profundos de tórax y abdomen) o agrupados en zonas concretas llamadas zonas ganglionares distribuidas en diferentes regiones (inguinal, axilar, epitroclear, submandibular, supraclaviculary de rombo poplí­teo).

Materiala: Elektroestetika

Eskuineko linfa-bidea: aurrekoa baino txikiagoa, buruaren, lepoaren eta toraxaren eskuinaldeko eta eskuineko besoko linfa biltzen du, eta eskuineko bena subklabioan amaitzen da. El conducto linfático derecho, menor que el anterior, recoge la linfa de la parte derecha de la cabeza, cuello y tórax y de la extremidad superior derecha y finalmente desemboca en la vena subclavia derecha.

Materiala: Elektroestetika

Masa uzkurkorra osatzen duen muskulu lodi batez miokardioa eta taupadetan muskulua toraxeko pareten aurka igurztea saihesteko inguruan duen mintz batez perikardioa osatzen da. Está formado por un grueso músculo, el miocardio, que constituye la masa contráctil, y una membrana que lo rodea, el pericardio, que evita que al latir roce con las paredes del tórax.

Materiala: Elektroestetika

Zuntzak lepoko, toraxeko eta abdomeneko organoetara igortzen dituen nerbio mistoa. Es un nervio mixto que envía sus fibras a los órganos del cuello, tórax y abdomen.

Materiala: Elektroestetika

Hodi torazikoa: beheko gorputz-adarretako, abdomeneko, ezkerreko besoko eta lepoaren, buruaren eta toraxaren ezkerraldeko linfa biltzen du, eta ezkerreko bena subklabioan amaitzen da. El conducto torácico que recoge la linfa de las extremidades inferiores, abdomen, parte izquierda del tórax, brazo izquierdo y parte izquierda de cuello y cabeza y desemboca en la vena subclavia izquierda y

Materiala: Elektroestetika

3) Bilgarriaren azterketa. Ugatz-guruina biltzen duten ehunak dira bularra toraxera atxikitzeko bitarteko nagusia, 3º) Examen de la envoltura.- Los tejidos que envuelven la glándula mamaria constituyen su principal medio de sujeción al tórax.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Toraxarekiko atxikimenduaren araberakoa, Adherencia al tórax:

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

torax > tórax (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Orno dortsalek, saihets-hezurrek eta bularrezurrak TORAXA edo KAXA TORAZIKOA osatzen dute. Toraxaren funtzioa barruko organoak babestea da: birikak, bihotza, etab. Las vértebras dorsales junto con las costillas y el esternón constituyen lo que denominamos TÓRAX ó CAJA TORíCICA, cuya función es proteger los órganos que hay en su interior como pulmones, corazón, etc.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hezur laua da, toraxaren aurreko eta erdiko zatian dagoena. Hiru zati ditu: Es un hueso plano que se encuentra situado en la parte anterior y central del tórax y que consta de tres partes:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hezur zabala, laua eta hiruki-formakoa da. Toraxaren goiko, atzeko eta kanpoko aldean dago, benetako zazpi saihets-hezurren atzean gutxi gorabehera; horietatik babes-funtzioa egiten duten muskulu batzuen bidez banantzen da. Es un hueso ancho, plano y triangular situado en la parte superior y posterior externa del tórax, por detrás más o menos de las siete costillas verdaderas y separadas de éstas por una serie de músculos que le sirven de almohadilla.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Toraxaren aurreko eta goiko aldean dagoen hezur luze bat da. Barrutik bularrezurraren kirtenarekin artikulatzen da, kanpotik, berriz, sorbalda-hezurraren AKROMIONAREKIN; hezur honen ezaugarria da DIAFISIAK okerdura bikoitza duela. Es un hueso largo situado en la parte anterior y superior del tórax que se articula internamente con el mango del esternón y externamente con el ACROMION del omoplato, teniendo como caracterí­stica que su DIíFISIS tiene una doble curvatura.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Helduen kasuan, ERRAKITISMOA deitzen zaio gaixotasun honi. D bitaminaren faltak eragiten du (izan ere, bitamina horrek Ca eta P xurgatzen laguntzen du), eta eragiten dituen sintomak hauek dira: bizkarreko mina, muskuluetako nekea eta bizkarrezurra, toraxa, pelbisa eta larruazalaren desitxuratzeak. En la edad adulta se denomina RAQUITISMO que suele deberse a falta de vitamina D (favorece la absorción de Ca y P) y sus sí­ntomas son; dolores de espalda, cansancio muscular y deformaciones de la columna vertebral, tórax, pelvis y piel.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

DIAFRAGMA muskuluak, TORAXA eta SABELA banantzen ditu. Diafragma muskulu zabala, laua eta okerra da, eta hiru zulo ditu; zulo horietatik igarotzen dira HESTEGORRIA, AORTA ARTERIA eta BEHEKO KABA BENA. Separando el TÓRAX del ABDÓMEN se encuentra el DIAFRAGMA, que es un músculo ancho, plano y curvado que presenta tres orificios por los que pasan el ESÓFAGO, la ARTERIA AORTA y la VENA CAVA INFERIOR.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Beheko kaba bena sortzen da bi hanketatik datozen 2 BENA ILIAKOAK sabelean batzen direnean. Toraxean gora igotzen da, bihotzera iritsi arte. Se considera que la vena cava inferior se origina cuando las 2 VENAS ILíACAS procedentes de las dos piernas se juntan al llegar al abdomen ascendiendo por el tórax hasta el corazón.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Toraxaren parean (D4-D5 orno dortsalen parean), zintzur-hestea bi adarretan zatitzen da, ezkerreko adarra eta eskuinekoa, eta hor hasten dira bronkioak. A la altura del tórax (de las vértebras dorsales D4-D5) la traquea se ramifica en dos, izquierda y derecha, dando comienzo a los bronquios.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Birika-pleura (errai-pleura) birika-paretari lotzen zaio estuki; saihets-pleura, berriz, TORAXAREN paretei. La pleura visceral se encuentra unida í­ntimamente a la pared del pulmón mientras que la pleura parietal se encuentra unida a las paredes del TÓRAX.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak