tapa

1
tapa > tapa (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Desmunta itzazu birabarkiaren polea eta uhala babesten duten plastikozko tapak Desmonta la polea del cigüeñal y las tapas de plástico que protegen la correa

Materiala: Ostalaritza

Muntatu tapa babesgarriak eta birabarkiaren polea. Monta las tapas protectoras y la polea del cigüeñal.

Materiala: Ostalaritza

Karterraren barrualdean dago, edo banaketaren aldeko birabarkiaren tapan Se encuentra situada en el interior del cárter o en la tapa del cigüeñal del lado de la distribución.

Materiala: Ostalaritza

Kendu kulataren tapan dagoen betetzeko olio-tapoia. Saca el tapón de aceite de llenado situado en la tapa de la culata

Materiala: Ostalaritza

Motorra hainbat taparen bitartez itxita dago (kulataren tapa karterra, alboko tapak eta estankotasun-junturen edo erretenen bitartez (olioa kanpora ateratzea eragozten duten elementuak zigilatuta. El motor se encuentra cerrado mediante diferentes tapas (tapa de la culata cárter, tapas laterales) y sellado por juntas de estanqueidad o por retenes (elementos que impiden la salida de aceite al exterior).

Materiala: Ostalaritza

Olio-zirkuitua hustu nahi badugu, betetzeko tapa kendu beharko dugu; bestela, mantsoago hustuko litzateke. Para vaciar el circuito de aceite tenemos que abrir la tapa de llenado porque si no el vaciado sería más lento.

Materiala: Ostalaritza

Kendu ezazu iragazkiaren kutxa ixten duen tapa Quita la tapa de cierre de la caja del filtro

Materiala: Ostalaritza

Ibilgailua egin duen enpresa fabrikatzaileak gomendatutako puzteko balioak gordetegiaren barruan aurkitu ditzakegu, edo atearen albo batean, edo gidariaren eserlekuaren azpian, edo erregaia betetzeko tapan Los valores de hinchado que recomienda la empresa fabricante del vehícu-lo los podemos encontrar en el interior de la guantera en el lateral de la puerta debajo del asiento del conductor o en la tapa de llenado de combustible

Materiala: Ostalaritza

Toki batean ala bestean egon, fusible multzoa estaltzen duen estalki edo tapa bat egongo da. En la localización que corresponda encontraremos una tapa que cubre el conjunto de fusibles

Materiala: Ostalaritza

Tapa horretan, fusible bakoitzari dagokion zirkuituari buruzko informazioa agertuko da; informazio hori ibilgailuaren jarraibideei buruzko eskuliburuan ere aurkitu ahal izango dugu. En la tapa hay información sobre el circuito al que pertenece cada uno de ellos; esta información también la encontraremos en el manual de instrucciones del vehículo.

Materiala: Ostalaritza