switch

1
switch > switch (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
switch ... case sententzia Sentencia switch ... case

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

switch sententziarekin instrukzio batzuk edo beste batzuk exekuta ditzakegu, aldagai baten balioaren arabera; aurreko adibidean, $posicion aldagaiaren balioaren arabera, 1 blokea exekutatzen da balioa "goian" denean, 2 blokea balioa "behean" denean, eta 3 blokea aurreko balioetako ezein ez denean. Con la sentencia switch podemos ejecutar unas u otras instrucciones dependiendo del valor de una variable, en el ejemplo anterior, dependiendo del valor de la variable $posicion se ejecuta el bloque 1 cuando el valor es "arriba", el bloque 2 cuando el valor es "abajo" y el bloque 3 si no es ninguno de los

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ohikoenak if instrukzioa eta switch instrukzioa dira. Las más frecuentes son la instrucción if y la instrucción switch.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak