sistema bitar

1
sistema bitar > sistema binario (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
3Zenbakizko posizio-oinarriak erabiliz (funtsean, sistemak matematikoki ulertzea, hamartarra ez den zenbaki-sistemen oinarriak erabiliz (funtsean, sistema bitarra eta hamaseitarra, lengoaia horiek erabiltzen baitira gailu digitaletan). 3Entender matemáticamente los sistemas posicionales de numeración, utilizando bases de numeración diferentes a la decimal (principalmente, los sistemas binario y hexadecimal, lenguajes que emplean los dispositivos digitales).

Materiala: Sistemen integrazioa

3Sistema bitarraren eta gailu digitalen arteko lotura ezagutzea, ikasleak ikaste-prozesuan egin beharreko ahaleginaren proga gisa. 3Conocer el vínculo entre el sistema binario y los dispositivos digitales, para justificar el esfuerzo del alumno en su aprendizaje

Materiala: Sistemen integrazioa

3Sistema bitarraren erabileran eragiketa aritmetikoetan eta beste sistema batzuetara bihurtzen trebatzea (hamartarra, hamaseitarra...) . 3Familiarizarse con el uso del sistema binario, operaciones aritméticas y su conversión a otros sistema" target="_blank">sistemas (decimal, hexadecimal, etc.).

Materiala: Sistemen integrazioa

Sistema bitarra da sistema hori, non zeroak eta batak baino ez dauden (2.1 irudia . Se trata del sistema binario, donde solo existen ceros y unos (figura 2.1).

Materiala: Sistemen integrazioa

Kodetzeko bide batBCD kodeakdira (ingelesez,binary coded decimal),sistema bitarrean oinarrituak. Una codificación empleada son los denominadoscódigos BCD del inglésbinary coded decimal)basados en el sistema binario.

Materiala: Sistemen integrazioa

Jakina da gizakiek ez darabiltela sistema bitarra, beste sinbolo asko baizik. Es evidente que los humanos no trabajan con el sistema binario, sino con muchos otros símbolos.

Materiala: Sistemen integrazioa

Hala ere, sistema bitarra garrantzitsua da gailu digitaletan baliatzen delako, baina batak eta zeroak soilik gordetzen dira; (–) karakterea ordea, ez. Sin embargo el protagonismo del sistema binario se debe a su uso por los dispositivos digitales que solo almacenan unos o ceros, no almacenan el carácter (–).

Materiala: Sistemen integrazioa

sistema bitar > sistema binario (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sistema bitarra prozesadore elektroniko digitalekin lan egiteko egokia da, izan ere, bi sinbolo desberdin bakarrik dituenez, teknologia elektronikoa erabiliz gero erraza delako elektrikoki bi tentsio desberdin adieraztea. El sistema binario es adecuado para la realización de procesadores electrónicos digitales, ya que al tener tan solo dos sí­mbolos distintos, su representación eléctrica mediante dos tensiones distintas es sencilla empleando la tecnología electrónica.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Aurreko unitatean, sistema bitarra eta kommutazio-aljebraren ezaugarriak azaldu ditugu. Gainera, funtzio logiko bat zer den zehaztu dugu, eta funtzio bat egia-taula baten bitartez adierazten ikasi dugu. En la anterior unidad didáctica se hizo la descripción del sistema binario, las propiedades del álgebra de conmutación, la definición de función lógica y la representación de una función por medio de una tabla de verdad.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Adibidez, 1101 sistema hamartarrean jarri nahi bada, 110110 idatziko da; eta 1101 sistema bitarrean jarri nahi bada, 11012 idatziko da. Zalantzarik ez badago, ez dugu azpiindizerik jarri beharrik. Por ejemplo, cando se quiera poner 1101 del sistema decimal, se pondrá 110110, y cando se quiera poner el 1101 del sistema binario, se pondrá 11012. En los casos en los que no exista duba no será necesario poner el subí­ndice.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Azaldu berri dugun sistema bitarra, sistema hamartarreko zenbakiak sistema bitarrera bihurtzeko metodo bat da. La descripción del sistema binario expuesta anteriormente, constituye de hecho un método para la conversión de números en sistema binario a números en sistema decimal.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hala ere, sistema bitarra ez da horren egokia giza prozesadorearentzat, aurrerago ikusiko dugun bezala, kopuruak txikiak izan arren, zenbakiak adierazteko digitu kopuru nahiko handiak behar baitira (esaterako: Sin embargo, el sistema binario no parece muy adecuado para el procesador humano, ya que, como se irá viendo con la práctica, cantidades no muy grandes requieren de bastantes dí­gitos para ser representadas en el sistema binario (por ejemplo:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Horrelako prozesadore batek erabilitako zenbaki-sistemak bi sinbolo izango lituzke; hau da, sistema bitarra erabiliko luke. El sistema de numeración que utilizaría tal procesador estaría basado en tan solo dos sí­mbolos, es decir, sería el sistema binario.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Oraingoz, funtsezkoa da sistema bitarra ikastea, hori baita, hain zuzen ere, prozesadore elektroniko digitalek erabiltzen dutena. De momento, y ya que es de interés por ser el sistema que emplean los procesadores electrónicos digitales, es necesario estudiar el es de interés por ser el sistema" target="_blank">es de interés por ser el sistema binario.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Sistema bitarra da prozesadore digitaletan erabilitako kodeketa. La codificación empleada en los procesadores digitales es el sistema binario.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

1. unitate didaktikoaren barruan aipatu genituen sistema bitarra, kommutazio-algebraren ezaugarriak, oinarrizko funtzio logikoak eta egia-taulen bidez duten adierazpena, eta 2. unitate didaktikoan, berriz, jatorrizko funtzio motak eta funtzio logikoek merkatuko zirkuitu integratuekin duten inplementazioa. En la unidad didáctica 1 se introdujo el sistema binario, las propiedades del álgebra de conmutación, las funciones lógicas básicas y su representación mediante tablas de verdad y en la unidad didáctica 2, los tipos de funciones primitivas básicas y la implementación de las funciones lógicas con los circuitos integrados existentes en el mercado.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Sistema bitarraren digitu bakoitzari (0 eta 1) bit (binary digit) deritzo. Cada uno de los dos dí­gitos del sistema binario (0 y 1) se denomina bit (binary digit).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura