sinapsi

1
sinapsi > sinapsis (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
NB NEUROTRANSMISORE izeneko gai batzuen bitartez transmititzen da bi neuronaren arteko bereizketa-zonan, SINAPSI izenekoan. El IN se transmite a través de unas sustancias denominadas NEUROTRANSMISORES en la zona de separación SINAPSIS de dos neuronas.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hots, bizkarrezur-muinetik eta entzefaloaren behealdetik datozen zuntz sentikorrek beste neurona batzuekin sinapsia egiten duten tokia da, hots, garun-azalera doazen zuntzak dituzten neuronekin. Es decir, es el lugar donde las fibras sensitivas procedentes de la médula espinal y parte inferior del encéfalo, hacen sinapsis con otras neuronas cuyas fibras se dirigen a la corteza cerebral.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gai griseko nukleoa da, dientzefaloaren erdi-erdiko zatian dago, eta gorputzeko periferiatik datozen nerbio-bide sentikor askoren sinapsi-toki eta igarobide da. Es un núcleo de sustancia gris que se encuentra en la parte más central del diencéfalo, siendo lugar de paso y de sinapsis de gran cantidad de vías nerviosas sensitivas que vienen de la periferia del cuerpo.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

SINAPSIA UNA SINAPSIS

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Sinapsia SINAPSI AURREKO deritzon neuronaren AXOIAren eta SINAPSI ONDOKO izeneko beste neurona baten edozein atalen artean gertatzen da beti. La sinapsis tiene lugar siempre entre el AXÓN de una neurona denominada PRESINíPTICA y cualquier parte de otra neurona denominada POSTSINíPTICA.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

SINAPSI gehienak kimikoak dira, eta, nerbio-bulkada transmititzeko, neuronako mintzean EKINTZA POTENTZIAL izeneko potentziala sortzen da, neurona batetik bestera NEUROTRANSMISORE izeneko osagai kimiko baten bidez transmititzen dena, oro har. Neurotransmisore horietan ohikoenak ADRENALINA, AZETIL KOLINA, DOPAMINA eta SEROTONINA dira. La mayoría de las SINAPSIS son quí­micas y la transmisión del impulso nervioso se suele deber a que en la membrana de la neurona se crea un potencial denominado POTENCIAL DE ACCIÓN que se trasmite de una neurona a otra, a través generalmente, de una sustancia quí­mica denominada NEUROTRANSMISOR, siendo las más frecuentes la ADRENALINA, ACETIL COLINA, DOPAMINA y SEROTONINA.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

1.3 SINAPSIA 1.3 LA SINAPSIS

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bi neuronaren arteko sinapsia haietako baten AXOIAren eta bigarrenaren dendriten, zelula-gorputzaren edo axoiaren arteko konexioa izan ohi da. La sinapsis entre neurona y neurona, suele consistir en una conexión entre el AXÓN de una de ellas y las dendritas, el cuerpo celular o el axón de la segunda.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

SINAPSIA nerbio-bulkada (NB) neurona batetik bestera, neurona batetik guruin batera edo neurona batetik muskulu batera transmititzea da. La SINAPSIS es la transmisión del impulso nervioso IN, de una neurona a otra neurona, de una neurona a una glándula o de una neurona a un músculo.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gliako zelulak neuronei laguntzen dieten zelulak dira (euskarri-zelulak) eta neuronak elkarrengandik isolatzen dituzte (sinapsi-zonetan izan ezik). Gainerako ehun guztietako nerbio-ehuna ere isolatzen dute. Las células de la Glía son células acompañantes (células de sostén) de las neuronas y actúan aislando unas neuronas de otras (excepto en las zonas de sinapsis) y también aí­slan el tejido nervioso de todos los demás tejidos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa