segurtasun-sistema

1
segurtasun-sistema > sistema de seguridad (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Laua da, eta haren zorroak segurtasun-sistema bat du polaritate-akatsak saihesteko. Es de tipo plano y su funda dispone de un sistema de seguridad para evitar errores de polaridad.

Materiala: Automatismoak

Liburua hain aurreratua dagoen honetan, ezagutzen duzu dagoeneko segurtasun-sistemarik kasu honetan aplika litekeenik? A estas alturas del libro, ¿conoces ya algún sistema de seguridad que se pueda aplicar?

Materiala: Automatismoak

Maila bakoitzerako eskakizunei dagokienez, segurtasun-sistemaren eskaera txikiaren (ez urtean behin baino handiagoa) eta handiaren artean (behin baino gehiagotan urtean) bereizten da. En cuanto a las exigencias para cada uno de los niveles, se hace una distinción entre baja demanda (no superior a una vez al año) y alta demanda del sistema de seguridad (demanda superior a una vez al año).

Materiala: Automatismoak

segurtasun-sistema > sistema de seguridad (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prozesuen kontrol banatua, beraz, honela osatuta edukiko genuke egun: batetik, SCADA sistemak, eta bestetik, tresnak, operadore-pantailak, segurtasun-sistemak, kontrolagailu eta tresnak, automata programagarriak, sentsoreak eta transmisio-ekipoak. Los sistemas SCADA unidos a los instrumentos, pantallas de operador, sistemas de seguridad, controladores e instrumentos, autómatas programables, sensores y equipos de transmisión, son la forma actual del control de procesos distribuido actual.

Materiala: Industria komunikazioak

Segurtasun-sistema guztiak behar adina probatu eta behar bezala dokumentatu behar dira. Cualquier sistema de seguridad debe ser probado suficientemente y convenientemente documentado.

Materiala: SCADA sistemak

Bidegabe sartzeko probak benetako mehatxuen antzekoak dira eta segurtasun-sistemak probatzeko balio dute. Las pruebas de intrusión son similares a las amenazas reales y sirven para probar los sistemas de seguridad.

Materiala: SCADA sistemak

Autodiagnosia egiteko barneko sistemak segurtasun-sistemaren puntu ahulak eta gabeziak identifikatzeko balioko du. Un sistema interno de autodiagnóstico permitirá reconocer cualquier punto débil o carencia dentro del sistema de seguridad.

Materiala: SCADA sistemak

IEEE 1402-2000 arauak, "Guide for Electric Power Substation Physical and Electronic Security", aintzat hartzen ditu arrisku informatikoak, hala nola kontrol- eta monitorizazio-ekipoen ohiko arazoak, eta elektronikoki bidegabe sartzea saihesteko segurtasun-sistemak jartzeko beharra azpimarratzen du. La norma IEEE 1402-2000, "Guide for Electric Power Substation Physical and Electronic Security", ya contempla los riesgos informáticos como problemas comunes de los equipos de control y monitorización, y hace hincapié en la necesidad de implantar sistemas de seguridad orientados a impedir las intrusiones de tipo electrónico.

Materiala: SCADA sistemak

ekipoak aukera ematen du Scada sistema kudeatzeko eta mantentzeko, segurtasun-sistemak kontrolatzeko, backupeko eginkizunen konfigurazioa aldatzeko eta abar. permite la gestión y el mantenimiento del sistema Scada, controlar los sistemas de seguridad, modificar la configuración de las tareas de backup, etc.

Materiala: SCADA sistemak

Sarbide-murrizketako sistema kopuruak eta konbinazioek segurtasun-sistemaren sendotasuna zehaztuko dute. La cantidad y las combinaciones de los sistemas de restricción de acceso determinarán la robustez del sistema de seguridad.

Materiala: SCADA sistemak

"Giza faktorea" da segurtasun-sistemen eraginkortasuna benetan zehazten duena. El "factor humano" es el que realmente determina la efectividad de cualquier sistema de seguridad.

Materiala: SCADA sistemak

segurtasun-sistema > sistema de seguridad (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Segurtasun-sistemak, hegaldiak, aireportuak, aireontzien mantentze-lanak, komunikazioak, meteorologia-zerbitzuak, eta abarb. koordinatzen ditu. Coordina sistemas de seguridad, operaciones de vuelo, aeropuertos, mantenimiento de aeronaves, comunicaciones, servicios metereológicos etc.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Segurtasun-sistemak hobetzeko edozein proiekturi eskainitako arreta berezia. La especial atención a aquellos proyectos que supongan la mejora de los sistemas de seguridad.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Baliabideak gehiegi ez ustiatzeko neurriak hartu beharko dira, adibidez: turismoaren, segurtasun-sistemen eta baliabide historiko-artistikoak, baliabide naturalak eta eremu babestuetako baliabideak babesteko arautegien garapen ordenatua. Se tendrán que hallar medidas de protección frente a la sobreexplotación de los recursos, tales como, el desarrollo ordenado del turismo, de los sistemas de seguridad y de la normativa para la protección de los recursos histórico-artí­sticos, de los recursos naturales y de las zonas protegidas.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Hainbat segurtasun-sistema dituen zelula robotizatua Célula robotizada, con diferentes sistemas de seguridad

Materiala: Gozogintza

Segurtasun-sistemen sabotajez ematen zaie aukera dira arrisku horiei. Son riesgos que se dan por sabotaje de los sistemas de seguridad.

Materiala: Gozogintza