segurtasun-baldintza

1
segurtasun-baldintza > condición de seguridad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
SEGURTASUN-BALDINTZAK CONDICIONES DE SEGURIDAD

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Makina martxan jarri ahal izateko, pertsonentzako eta makinarentzako berarentzako segurtasun-baldintzak bermatu behar dira. La puesta en marcha de la máquina sola será posible cuando estén garantizadas las condiciones de seguridad para las personas y para la propia máquina.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Jarraibide tekniko osagarrietan finkatu behar dira makina mota bakoitzarentzat ofizialki eskatutako ikuskapenak, baita azterketa ez-ofizialak ere, segurtasun-baldintzak betetzen direla ziurtatzeko beharrezkoak badira. Las instrucciones técnicas complementarias especificarán las inspecciones con carácter oficial exigidas para cada tipo de máquinas y las revisiones no oficiales, necesarias para comprobar que siguen conservándose las condiciones de seguridad.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) Makinen mantentze-lanak egitea edo, dagokionean, mantentze-lanak kontratatzea, eskatutako segurtasun-baldintzak betetze aldera. a) Mantener, o en su caso, contratar el mantenimiento de las máquinas de que se trate, de tal forma que se conserven las condiciones de seguridad exigidas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea