sarrera hamartar

1
sarrera hamartar > entrada decimal (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
SARRERA HAMARTARRA ENTRADA DECIMAL

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

"d" sarrerako konbinazioan, zirkuitua gaituta dago (= 0) eta ez dago sarrera hamartarrik aktibatuta. En la combinación de entrada "d", el circuito está habilitado (= 0) y ninguna de las entradas decimales está activa.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria