sare-txartel

1
Red ISA sare-txartela
Red ISA sare-txartela
sare-txartel > tarjeta de red (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
e) Sare-txartela ezinbestekoa da sareko ekipo guztietan. e) La tarjeta de red es fundamental en todos los equipos de red.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Windowsen sare-txartel bat instalatu eta konfiguratu 10 Base 2 motako sare baterako, eta 10 Base T edo 100 Base T motako beste baterako. Instalar y configurar una tarjeta de red bajo Windows, para una red de tipo 10 Base 2 y otra de tipo 10 Base T o 100 Base T.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

1000 Base T motako sare baterako Windowsen sare-txartel bat instalatu eta konfiguratu. Instalar y configurar una tarjeta de red en Windows para una red de tipo 1000 Base T.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Sare-txartel modelo batzuk eduki, eta bakoitzean: Tener varios modelos de tarjetas de red, y en cada una:

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Horretarako 15.14 irudian ikusten dugun prozesuari jarraituko diogu. "Sareko nire tokiak" eremuan klik egin saguaren bigarren mailako botoiarekin, "propietateak" aukeratu azalduko zaigun leihoan, eta hor konfiguratu nahi dugun sare-konexioa aukeratuko dugu (ordenagailuan instalatuta dagoen sare-txartel bakoitzeko, aukera bat izango dugu). Para ello seguiremos el proceso que se muestra en la Figura 15.14. En ella, picamos en "Mis sitios de red" con el botón secundario del ratón, elegimos "propiedades" en la ventana que aparece, elegimos la conexión de proceso que se muestra en la Figura 15.14. En ella, picamos en "Mis sitios de red" target="_blank">proceso que se muestra en la Figura 15.14. En ella, picamos en "Mis sitios de red que deseamos configurar (tendremos una opción por cada tarjeta de proceso que se muestra en la Figura 15.14. En ella, picamos en "Mis sitios de red" target="_blank">proceso que se muestra en la Figura 15.14. En ella, picamos en "Mis sitios de red que está instalada en el ordenador).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Sare-txartelak instalatzea eta konfiguratzea Instalación y configuración de las tarjetas de red

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Sare-txartela fisikoki instalatzea erraza izaten da. La instalación fí­sica de una tarjeta de red es sencilla.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Logikoa denez, mota honetakoak izan behar dira (hau da, 10 Base T, 100 Base T edo 1000 Base T) sare-txartelak . Lógicamente, las tarjetas de red tienen que ser de este tipo (10 Base T, 100 Base T o 1000 Base T).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Sare-txartela La tarjeta de red

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Sare-txartela ordenagailuaren1 hedapen-erreten batean sartzen den osagaia dugu; helburua ordenagailua sareko egitura fisiko eta logikoarekin batzea da, sareko gainerako ekipoekin komunika dadin. La tarjeta de red es el elemento que se inserta en una ranura de expansión del ordenador1, cuya misión es unirlo con la estructura fí­sica y lógica de la red, para poder comunicarse con el resto de los equipos de la red.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak