pin

1
pin > pin (5 testuinguru)
eu testuak eu testuak
The 74HC/HCT112 are high-speed Si-gate CMOS devices and are pin compatible with low power Schottky TTL (LSTTL). The 74HC/HCT112 are high-speed Si-gate CMOS devices and are pin compatible with low power Schottky TTL (LSTTL).

Materiala:

Pin Names Pin Names

Materiala:

478 pin micro FCPGA 479 bal I micro FCBGA 478 pin micro FCPGA 479 bal I micro FCBGA

Materiala:

Pin count. Pin count.

Materiala:

PLACEl PIN PLACEl PIN

Materiala:

pin > pin (94 testuinguru)
eu testuak es testuak
PCrako lehenengo bertsioari UART 8250 deitu zitzaion; gerora, PC-AT (80286) agertu zenean, hobetu egin zen, eta, orduan, UART 16450 bihurtu zen, 8250ren pin guztiekin bateragarria dena. La primera versión para PC se denominó UART 8250, posteriormente con la aparición del PC-AT (80286) se mejoró, convirtiéndose en la UART 16450 que es compatible pin a pin con la 8250.

Materiala: Industria komunikazioak

Pin 1 Pin 2 Kanalen esleipena APan. Pin 1 Pin 2 Asignación de canales en el A.P.

Materiala: Industria komunikazioak

SEINALEA / BIT DB25 PIN S/I SEÑAL / BIT DB25 PIN E/S

Materiala: Industria komunikazioak

Pin zenbakia Número Pin

Materiala: Industria komunikazioak

A, 754 pineko OµPGA bertsiorako. A para OµPGA de 754 pines.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

C, 940 pineko CµPGA bertsiorako. C para CµPGA de 940 pines.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

462 pineko PGA motako kapsulatua da AMD-K7 mikroprozesadoreen bertsiorik berrienetarako. Se corresponde a un encapsulado del tipo PGA con 462 pines para las versiones más nuevas de los microprocesadores AMD-K7.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

423 pineko PGA kapsulatua erabiltzen du PGA423 deritzo, eta Socket 423 deritzon zokaloan sartu behar da. Utiliza un encapsulado PGA de 423 pines denominado PGA423 y se inserta sobre un zócalo denominado Socket 423.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

aurrekoarena baino % 10 txikiagoa da txipa, eta 478 pineko PGA formatuko kapsulatuan dago (mPGA478B deritzo); Socket 478 izeneko zokaloan sartzen da. Reduce un 10% el tamaño del chip respecto al anterior, y viene encapsulado en un formato PGA de 478 pines denominado mPGA478B que se inserta sobre un zócalo denominado Socket 478.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Intelen mikroprozesadore hori, duen formagatik, bideo-kontsolen kartutxoen antzera jarri behar da 242 pineko zirrikituan, slot 1 izenekoan. Este nuevo microprocesador de Intel, debido a su forma, se instala como los cartuchos de una consola de juegos en una ranura de 242 pines denominada slot 1.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

2
pin > patillas (40 testuinguru)
eu testuak es testuak
80387; 1987an merkaturatu zen, PGA (Array de Rejilla Cerámica) formatuko 68 pineko kapsulatuarekin eta, hasiera batean, 16 eta 20 MHz-eko abiaduretan. 80387, salió al mercado en 1987 con un encapsulado de 68 patillas en formato PGA (Array de Rejilla Cerámica) y unas velocidades iniciales de 16 y 20 MHz.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

40 pineko DIL kapsulatua, 9.1 irudian ageri denaren modukoa. Encapsulado DIL de 40 patillas, como el mostrado en la Figura 9.1.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Formatu horren kapsulatua laukizuzen laua da, eta metalezko 16 pin ditu (kopuru hori aldatu egin daiteke edukiaren arabera), bi ilara simetrikotan banatuta, bat eskuinaldean, eta bestea, ezkerraldean. El encapsulado de este formato consiste en un rectángulo plano con 16 patillas metálicas (aunque puede variar su número, según la capacidad) divididas en dos hileras simétricas, una en la parte derecha y otra en la parte izquierda.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Memoria-txipek terminal- edo pin-serie bat dute, eta, horien bidez, nahi diren datuak sartzen edo lortzen dira. Los chips de memoria tienen una serie de terminales o patillas mediante los cuales se introducen o se obtienen los datos deseados.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Logikoa den moduan, memoria guztiek ez dituzte pin berak; izan ere, batzuk irakurri soilik egin daitezke, beste batzuek freskatze-seinalea behar dute, etab. Baina haien pinak 7.9 irudikoaren antzekoak dira. Como es lógico, no todas las memorias tendrán las mismas patillas, ya que algunas únicamente se pueden leer, otras necesitan señal refresco, etc., pero su patillaje se asemeja al de la Figura 7.9.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Pin horiei VCC deritze +5 V modeloetarako eta GND masa modeloetarako. Estas patillas se denominan VCC para los +5 V y GND para la masa.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

8086 mikroprozesadorearen pinetatik ateratzen diren helbideek osagarri hauek dituzte: Las direcciones que salen por las patillas del 8086 estan formadas por...

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

PGA motako kapsulatua da, baina pin gehiago ditu. Se corresponde a un encapsulado del tipo PGA con el añadido de un mayor número de patillas.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Horretarako, pinen artean sartu behar da ateragailua, eta tira egin behar zaio. Para ello, se introduce el extractor entre las patillas y se tira ligeramente.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Modelo hori socket 7an merkaturatzen da (321 pineko PGA); hasieran, 350 MHz inguruko abiadura zuen eta egun, 500 MHz-etik gorakoa. Este modelo se comercializa en socket 7 (PGA de 321 patillas) con velocidades que rondaban inicialmente los 350 MHz y que actualmente superan los 500 MHz.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura