pigmentazio Bilatu pigmentazio testuinguru gehiagotan

1
pigmentazio > pigmentación (63 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Nebo baskularrak: gehiegizko pigmentazioak, ehun epidermikoen eta konjuntiboen hipertrofiak eta hodien gehiegizko garapenak eragindakoa. - Nevos vasculares (exceso de pigmentación, hipertrofia de los tejidos epidérmico y conjuntivo, y por desarrollo exagerado de los vasos).

Materiala: Anatomia

Neboa larruazalaren sortzetiko anomalia da, tokikoa, gehiegizko pigmentazioak, ehun epidermikoen eta konjuntiboen hipertrofiak eta hodien gehiegizko garapenak eragindakoa. Nevo, o nevus, es una anomalía congénita de la piel, de tipo local, producida por exceso de pigmentación, hipertrofia de los tejidos epidérmico y conjuntivo y por desarrollo exagerado de los vasos.

Materiala: Anatomia

Hormona horrek prozesu hauetan parte hartzen du: pigmentazioan, gonaden garapenean (eragotzi egiten du) eta zenbait jarduera ziklikoren erregulazioan (loarena, esaterako). Esta hormona interviene en la pigmentación, en el desarrollo de las gónadas, inhibiéndolo, y en la regulación de algunas actividades cí­clicas como el sueño.

Materiala: Anatomia

Pigmentazio-asaldurak: Alteraciones de la pigmentación:

Materiala: AnatomiaPigmentuen mikroezarpena

Pigmentazio-arazoak (bitiligoa, zahar-melanosia). Trastornos de la pigmentación (vití­ligo, melanosis senil)

Materiala: Anatomia

Ildoak agerikoagoak izan daitezke pigmentazioaren kontrastea dela eta. La existencia de estrías puede resultar más evidente por el contraste de pigmentación.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Hala ere, dermopatietarako zenbait terapiatan fotosentsibilizazio-erreakzioak eragiten dira, puvaterapia kasu. Bitiligoa duen larruazal baten ezberdintasun kromatikoei aurre egiteko erabiltzen da puvaterapia; horretarako, substantzia fotosentsibilizatzaileekin bustitzen dira eremu akromatikoak eta erradiazio ultramorearen eraginpean jartzen dira, eta, hala, diskromia ezkutatzen duen pigmentazioa eragiten da. Sin embargo, algunas terapias para dermopatías se basan precisamente en provocar reacciones de fotosensibilización, como es la puvaterapia, utilizada para paliar las diferencias cromáticas de una piel con vití­ligo, para lo cual se impregnan las zonas acromáticas con sustancias fotosensibilizantes y se expone a radiación ultravioleta, provocando una pigmentación que disimulará la discromía.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Larruazalaren pigmentazioa: Pigmentación cutánea:

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Sauna-saioa eta berehala ezin da eguzkia hartu, ezta UVA izpirik ere; izan ere, azala ez dago hain babestuta eta hiperemiak oso estimulatuta daude melanozitoak, horregatik pigmentazioak eta narritadurak errazago ager daitezke, baita bestelako asaldura aktinikoak ere. No debe tomarse el sol inmediatamente después de la sesión de sauna, ni someterse a rayos UVA, puesto que la piel está más desprotegida y los melanocitos especialmente estimulados por la hiperemia, motivos por los cuales las pigmentaciones e irritaciones podrán aparecer más fácilmente, así­ como el desarrollo de otras alteraciones actí­nicas.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Pigmentazioak: Pigmentaciones:

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak