pertsona heldu

1
pertsona heldu > persona adulta (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Etxean, haurrek ez dute logela propiorik izaten, eta pertsona helduekin egiten dute lo (horrek, esaterako, intzestua susta dezake); ez dago ordutegi edo ohitura finkorik (adibidez, arratsaldeko hiruretan, bostetan edo seietan bazkal dezakete); ez dago ordena mantentzeko leku propiorik edo norberaren identitatea sustatzen duenik (norbere armairua, ohea edo apala). |En la vivienda no suele haber habitaciones destinadas a los niños y separadas de las de las personas adultas (lo cual puede, por ejemplo, facilitar las relaciones incestuosas); no se mantienen pautas de horarios ni rituales (por ejemplo, se puede comer a las 3, a las 5 o a las 6 de la tarde); no se dispone de lugares propios donde mantener un orden o que faciliten el desarrollo de la identidad personal (un armario, una cama o un estante propios).

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

LOEn agertzen diren beste etapa batzuk dira hizkuntzen irakaskuntza, arte- eta kirol-irakaskuntza, pertsona helduen hezkuntza eta unibertsitateko irakaskuntza. Otras etapas que se reflejan en la LOE son las enseñanzas de idiomas, artí­sticas y deportivas, la educación de personas adultas y las enseñanzas universitarias.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Lauzpabost urte bitarte, ohikoena da pertsona heldu batek haurrari laguntzea, gelaraino edo hezitzaile batek haren ardura hartzen duen punturaino. Hasta los cuatro o cinco años de edad lo más habitual es que la persona adulta acompañe al pequeño hasta el aula o hasta el punto en que un educador se hace responsable.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz