pertika

1
pertika > pértiga (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
119. irudia. Zutik dagoen zuhaitz bat neurtzea, pertika bidez. Fig. 119 Medición de un árbol en pie, por el sistema de pértigas.

Materiala: Egurraren teknologia

eta, garaiera neurtzeko, tresna bereziak (dendrometroak, pertikak, etab.) erabiltzen ditugu. La altura se mide con el auxilio de aparatos especiales (dendrómetro, pértigas, etc.).

Materiala: Egurraren teknologia

5m-ko AB pertika jartzen dugu, bertikalki, baita 1,60m-ko CD pertika ere, DB ikus-izpia zuhaitzaren F puntatik pasatzeko moduan (ikusi 119. irudia). Se coloca verticalmente una pértiga AB de 5 m., y otra CD de l"6O m., de modo que el rayo visual DB pase por F, vértice del árbol (figura 119).

Materiala: Egurraren teknologia