pankrea Bilatu pankrea testuinguru gehiagotan

1
Pankrea
Pankrea
pankrea > páncreas (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
pankrea pankrea-urina jariatzen du. el páncreas que segrega el jugo pancreático.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Pankrea El páncreas

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Pankrea guruin mistoa da, hormonak (elementu endokrinoa) eta pankrea-urina (elementu exokrinoa) jariatzen baititu. · El páncreas es una glándula mixta, porque segrega hormonas (componente endocrino), y jugo pancreático (componente exocrino).

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

PANKREA-BIDEA, pankreatik datorrena. El CONDUCTO PANCREíTICO, procedente del PíNCREAS

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hainbat guruin-mota bereiz ditzakegu: LISTU-GURUINAK, URDAILEKO GURUINAK, HESTEETAKO GURUINAK, GIBELA eta PANKREA. Guruin hauek jariatzen dituzte digestio-urinak, elikagaien digestioa egiteko beharrezko diren entzimak dituzten urinak, hain zuzen ere. Podemos diferenciar distintos tipos de glándulas; las GLANDULAS SALIVALES, GíSTRICAS, INTESTINALES, el HIGADO y el PíNCREAS, que segregan los jugos digestivos que contienen los encimas necesarios para realizar la digestión de los alimentos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

PANKREAKO GAIXOTASUNAK PATOLOGíAS del PíNCREAS

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Pankrearen hantura da, eta hauen ondorioz sortzen da: behazun-hodietako gaixotasunak, prozesu metabolikoak edo gaixotasun infekziosoak. Es la inflamación del páncreas producida por enfermedades de las vías biliares, por procesos metabólicos o por enfermedades infecciosas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Pankrearen hantura kronikoa da, haren egitura aldatzen duena. Behazuneko litiasiaren edo alkohol gehiegi edatearen ondorioz sortzen da. Inflamación crónica del páncreas que altera su estructura y que se produce como consecuencia de una litiasis biliar o de un consumo excesivo de alcohol.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Alteraziorik garrantzitsuena pankreak INTSULINA gutxi sortzen duenean gertatzen da, DIABETES izeneko gaixotasuna sortzen baita. Haren ondorioz, odoleko glukosa-maila edo gluzemia asko handitzen da. Horrez gain, gernu-bolumena ere nabarmen handitzen da, eta glukosa eta gorputz zetonikoak agertzen dira. Alterazio horri aurre egiteko, INTSULINA hartzeko agintzen da. La alteración más importante se produce cuando el páncreas forma poca INSULINA dando lugar a la denominada DIABETES que se caracteriza por un gran aumento de la glucosa en sangre o glucemia además de un gran aumento en el volumen de la orina y la aparición en ésta de glucosa y cuerpos cetónicos; solucionándose ésta alteración con la administración de

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Guruin mistoa da; alde batetik EXOKRINOA da, eta pankrea-urina jariatzen du; bestetik, ENDOKRINOA da (pankrea endokrinoa LANGERHANS-EN IRLEK osatzen dute, non a, íŸ, d zelulak eta PP zelulak bereizten baitira), eta bi hormona jariatzen ditu, INTSULINA eta GLUKAGOIA. Hormona horiek kontrako eraginak dituzte, eta glukosaren metabolismoa kontrolatzen eta erregulatzen dute. Es una glándula mixta, por una parte EXOCRINA por la que segrega el jugo pancreático y por otra parte ENDOCRINA (el páncreas endocrino lo forman los ISLOTES DE LANGERHANS donde se diferencian células a, íŸ, d y células PP) por la que segrega dos hormonas que son la INSULINA y el GLUCAGÓN que tienen efectos opuestos y que controlan y regulan el metabolismo de la glucosa.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa