paletin bero Bilatu paletin bero testuinguru gehiagotan

1
paletin bero > paletín caliente (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclar mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkia egikaritu ondoren, hau da, iragazgaizteko fasea amaitutakoan, estankotasun-proba bat egingo dugu forjatuaren behealdean hezetasunik ote dagoen ikusteko. Horretarako, estalkiko gainazala ureztatu egingo dugu 5-6 cm-z, erremonteen goreneko altuera eta forjatuaren berezko erresistentzia gainditu gabe, 24 orduz gutxienez, eta, denbora hori igarotakoan, hustubideen galdaratxoak irekiko ditugu, iragazgaiztea errepasatuz galdaratxoaren ertzean paletin bero batez, ondorengo lan-faseei ekin aurretik. Finalizada la ejecución de la cubierta, es decir, la fase de impermeabilización, se realizará una prueba de estanquidad para determinar si existen humedades en la cara inferior del forjado, consistente en la inundación con agua de la superficie de cubierta con un nivel de 5-6 cm -no sobrepasando la altura máxima de los remont

Materiala: Eraikinaren estalkia